Adatvédelmi szabályzat és felhasználási feltételek

1. Adatkezelés:

 

1.1 Az adatok kezelője a Érdi Rózsa Nyomda Kft. A felhasználók adatainak kezelése a Érdi Rózsa Nyomda Kft. személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megalkotott adatvédelmi politikájában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi politika bármikor elérhető a Érdi Rózsa Nyomda Kft. címén. Kérjük, olvasd el adatvédelmi politikánkat, mielőtt regisztrálod magad! A regisztrációval elfogadottnak tekintjük az adatvédelmi politikánkat és a használat feltételeit.

 

1.2 A Érdi Rózsa Nyomda Kft. oldalaira ellátogató felhasználók számítógépének/mobiltelefonjának egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a Érdi Rózsa Nyomda Kft. cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén/mobiltelefonján és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

1.3 A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. Az általad megadott mobilszámra érkezett sms-ek tartalmáért Érdi Rózsa Nyomda Kft. nem felel. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.

 

1.4 A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy a nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben. A regisztrációs adatokat a regisztrált felhasználó adatlapján bármikor módosíthatja. Érdi Rózsa Nyomda Kft. tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Érdi Rózsa Nyomda Kft. elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. A hírlevelet és értesítőket megrendelők részére ezek kézbesítése kizárólag az arról való leiratkozásig történik. A leiratkozás link segítségével, illetve a regisztrációs adatlap erre vonatkozó módosításával lehetséges.

 

1.5 A regisztrált adatokhoz a Érdi Rózsa Nyomda Kft. rendszergazdái és a menedzsment tagjai, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

 

1.6 A regisztrált felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Érdi Rózsa Nyomda Kft. az általuk önként megadott adatokat feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.

 

1.7 Az adatok 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverünk winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Érdi Rózsa Nyomda Kft. azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).

 

1.8 Az 1.2 pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás Érdi Rózsa Nyomda Kft. címén kérhető. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését az Érdi Rózsa Nyomda Kft. címén kell kezdeményezni, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva.

 

1.9 Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Érdi Rózsa Nyomda Kft. üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

2. Egyéb feltételek:

 

2.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Érdi Rózsa Nyomda Kft. oldalain véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

 

2.2 Tilos a Érdi Rózsa Nyomda Kft. oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jóhírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.

 

2.3 A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Érdi Rózsa Nyomda Kft. oldalain a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el, szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, szexuális szolgáltatást nem reklámoz, valamint semmilyen, a hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekményt nem követ el.

 

2.4 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Érdi Rózsa Nyomda Kft. nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

 

3. Záró rendelkezések:

 

3.1 Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával a felhasználó nyilatkozik, hogy az ide foglalt, valamint a Érdi Rózsa Nyomda Kft. adatvédelmi politikájában található feltételeket elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

3.2 A regisztrációs szabályzat elfogadása a regisztrációs űrlap elfogadásával lehetséges.

 

 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)