Terelés
Védelmező pásztorok
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Tari József  |  2011. augusztus 13.

Védelmező pásztorok

A Hortobágyon átélt élmények és tapasztalatok kapcsán, ahogy ígértem a különbségek, eltérések, és a merőben más szemlélet kiértékelése az engedelmességi elvárások után az őrző-védő elemzésével folytatódik.


Nem győzöm hangsúlyozni, hogy messze nem összevetésről, összehasonlításról van szó, még ha annak is tűnik, mert teljesen más a szemlélet az IPO sportban és a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén. Ezért eltérő a két nézőpont és én csak a résztvevő szemszögéből próbálom az eltérésekre felhívni a figyelmet. Szintén olyan indíttatás által vezérelve, hogy gyakran hallani a Magyar Pásztorkutyák nem teljesen, nem egészen illeszthetők be sem elvárás, sem viselkedés tekintetében az IPO rendszerbe.

A vizsgálathoz az IPO (tudom, hogy ma már HPO, de én régimódi vagyok) I. követelményeit vettem alapul, és a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyére Pischoff Ferenc és munkatársai által kidolgozott szabályzat őrző-védő ágazati követelményeit nyílt, győztes osztályban.

Mindjárt itt az első bekezdésnél szembe tűnik az a fokozatosság, ami a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén életkor szerint behatárolt. Hiszen nyílt osztályba nevezhet a betöltött életkor elteltével bármely pásztorkutya, míg ugyanez az IPO ágazatban a II-III. fokozat esetében az előtte lévő teljesítéséhez kötött. IPO II. nevezés amúgy is értelmetlen az IPO I. teljesítése nélkül. A Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyének szabályzata is tartalmaz ilyen megfelelési kötelezettséget, csak ezt inkább korosztályhoz, betöltött életkorhoz köti. Függetlenül viszont attól, hogy a fiatalabb életkorhoz kötött követelményeket a kutya teljesítette-e.

 

Az alaki, konfigurációs összevetéstől ismét eltekintek, mert véleményem szerint nem az a lényeg, hogy milyen alaki mozzanat után mi következik és milyen sorrendben, hanem sokkal inkább a két rendszer követelményeinek tartalma a kutya jelleme, viselkedése szempontjából. Egyébként a két követelményrendszer tartalmaz bőven hasonló elemeket, hiszen ugyanolyan eszközökkel (bot, kar, búvó stb.) dolgozik, és például ugyanolyan védőruhában van a segéd mindkét esetben.

 

A legáltalánosabb vélemény és megítélés, ami miatt elterjedt, hogy nemzeti pásztorkutyáink nehezen illeszthetők be az IPO rendszerbe az, hogy egyrészt kevésbé fogékonyak a ma németesnek vagy klasszikusnak mondott sportkutyás alaki, engedelmességi kötöttségekre. Másrészt pedig pásztorkutya mivoltukból eredő történelmi múltjuk következményeként annyira tartós, mély, teli pofás, karba ragadós fogásra kevésbé képesek. A kevésbé jelző alatt természetesen az időtartamot és a terhelhetőséget értem, és nem a feladat teljesítését. Gondosan kerülve a más fajtákkal történő bármiféle összehasonlítást csak arra utalnék, hogy a magyar védő pásztorkutyák nem vonszolhatók a fogást tartva félpályán keresztül, többszöri botütést imitálva, mert használati történelmük arra predesztinálja őket, hogy fogást váltsanak. Viszont teli pofás, mély, erős fogásra igenis képesek, hiszen a higgadt, letisztult, stabil munkának ez a fokmérője.

 

Az engedelmességi kötöttség alapkövetelmény a józan IPO sportban, kevésbé a jó agyú magyar védő pásztorkutyák sajátja. Ekképpen a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén az őrző-védő munka pórázon történik. De a tiszta agyúság, higgadt alapokon nyugvó kidolgozott munka éppúgy követelmény itt is. Mert, ahogy nem lehet cél az elszállt agresszió az IPO sportban, ezért kíséri például az elfogott segédet a felvezetővel a kutya szabadon követésben, úgy a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén a legyőzött segédet, illetve a segéd mellé fektetett védőkart a követelményeket teljesítő kutyának meg kell kerülnie, a védőkart át kell lépnie. Ahogy az elszállt agresszió megragadná, becsipkedné a kísért segédet szabadon követésben az IPO sportban, úgy nem bírna ellenállni a védőkar átlépésekor a kísértésnek a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén. Ezt nagyon fontosnak és előnyösnek tartom, mint követelményt a jó védő pásztorkutya alaptermészetének tekintetében. Ahogy gyorsan kell lereagálnia egy támadást, úgy rövid időn belül vissza is kell tudni higgadnia.

 

Már az IPO I. követelmények között szerepel a sátor, búvó megkerülése. A Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén a sátorból, búvóból kitámad a segéd. Lényeges különbség, és alapvetően nemzeti kincseink történelméből eredő ösztön készletének meglétét, eldöntését célozza. Menekülő segéd elfogása nincs a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén, de a szembetámadás, illetve a visszatámadó segéd elhárítása ugyanúgy követelmény, mint az IPO sportban azzal a különbséggel, hogy a versenyző kutya pórázon lehet. Ezt a két gyakorlatot nagyon fontosnak tartom a magyar pásztorkutyák bátorságának megőrzése érdekében. A terhelés ugyanaz, a gyakorlat ugyanaz, csak a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén kevesebb engedelmességi fegyelmezett hányaddal. Viszont ennek ellenére, hogy például nincs az engedelmességben szabadon követés a félszeg ösztönű, rossz reakciókkal rendelkező kutya éppúgy kibukik a gyakorlat során.

 

A józanság és tiszta agyúság megőrzésének másik azonossága a két rendszer között az eresztés követelménye. Ebben a tekintetében a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyének ugyanúgy kritériuma az eresztés, mint az IPO-nak. Talán annyi a különbség, hogy a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén az eltérő szemléletet tükrözi az a megközelítése a feladatnak, hogy a kutyának tudnia kell ereszteni. Az IPO sportban pedig a szemlélet megközelítése szerint terhelhetőnek kell lennie fogás közben az eresztésig. A gyakorlatban résztvevő segéd mozdulatai ugyanazok. Mozdulatlanságára a kutyának eresztenie kell.

 

Lényeges különbség, hogy a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye sokkal inkább célozza meg azt az irányt, ami vizsgálja, felméri és értékeli a kutyák ösztöneit, képességeit kevésbé támasztva tanítással, képzéssel rögzített követelményeket a kutya viselkedésével szemben. Ezért a laikusok, ismeret és tapasztalat nélküli, pláne részvételtől elzárkózó véleményt nyilvánítók szemében akár kevésbé professzionálisnak is tűnhet. Saját véleményem és tapasztalatom szerint sokkal inkább arról van szó, hogy ez az eltérés a két rendszer különbségéből, a pásztorkutyákra jellemző viselkedés eltéréséből adódik. Senki ne gondolja, hogy az IPO sportban bizonyított, eredményes kutya könnyedén venné a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyének őrző-védő ágazatát, mert nem így van.

 

Ehhez történelmi gyökereikhez kell visszanyúlni, amiben láthatjuk, hogy a magyar kutyafajták közül a kuvasz, a komondor, a puli és a pumi volt az, amelyiket ilyen jellegű munkára használtak. Személyvédelemre, és nem területőrzésre többnyire a kuvasz és a puli rendelkezik történelmében dokumentált adatokkal, hagyományokkal. Igaz, ma a kinológia a magyar pásztorkutyák közül a kuvaszt és a komondort sorolja az őrző pásztorkutya fajták közé, de konkrétan személyvédelemre a kuvaszt és a pulit használták elődeink. Ezért is használom a védő pásztorkutya megnevezést, mint használati célnak megfelelő csoport megjelölés, és nem a kinológia szerint besorolt őrző pásztorkutyát.

 

Itt ismét szándékosan kerülöm az idegen fajtákkal, és azokkal szemben támasztott követelményekkel való bármiféle összehasonlítást. Ennek több oka van. Egyrészt a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén bár részt vehetnek, és gyakran részt is vesznek nem magyar fajták képviselői, de a rendszer elsősorban a Magyar Pásztorkutya Fajtákra lett kitalálva, kialakítva. Azok tulajdonságait, viselkedését és jellemét veszi figyelembe, alapul a személyvédelem során, mint használati terület szempontjából. Úgy a történelmi hagyományokból eredő használati célnak való megfelelésre alapozva, mint a használati célhoz megfelelő viselkedési sajátosságokra.

 

Az IPO ágazat már egy professzionális sport. Ezért tartalmaz olyan technikai elemeket, követelményeket, amelyek a kutyák közötti különbségek mértékét hangsúlyozzák. Az alapvető cél itt is az adottságok, képességek felmérése, de itt már speciálisan védőmunkára szelektált fajtákban. A speciálisan személyvédelemre szelektált fajták egyedei napjainkra eljutottak arra a teljesítmény szintre, hogy az IPO mára más sokkal inkább kutyás sport és pálya verseny. IPO III. szinten 6 fürkész sátorral, látványos, hosszú szembe támadással, a kart megragadó kutya kipörgetésével.

 

A Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye itt is, mint ahogy az engedelmes ágazat elemzésénél elhangzott más szemléletű. Meghagyva a kutyák önállóságát, kreatív önálló munkáját, teljesítményét. Kevesebb hangsúlyt fektetve a látványosságra és nagyobb latba véve a használhatósági eredményességet. Hiszen már az alapok is mások. Az őrző-védő munka karakter összetétele is más a pásztorkutyákban. Ha lecsupaszítjuk szinte csak az ösztönök szintjére, akkor nagyon lényeges eltérés a személyvédelemre kitenyésztett kísérő védőkutya fajtáktól, hogy kevesebb a zsákmányosság és több a védelmet szolgáló agresszió a pásztorkutyákban. Használati történelmük más irányt vett, mint a személyvédelemre szelektált fajták modernkori evolúciója, hiszen a használatban egyrészt sok esetben önállóan kell dönteniük, cselekedniük és nem parancsra, másrészt nem kiképzők, kutyakiképzésben jártas, tapasztalt felvezetők mellett kell teljesíteniük, hanem a gazdájukat, annak testi épségét védeniük. Az őrző-védő fajták gyűjtőfogalma alatt is vannak, léteznek hasonló kutyák, akiket úgynevezett civilesnek titulál az IPO. Ők azonban nem fajta specifikusak, hanem egy-egy őrző-védő fajtán belül egyedek. Mint ahogy merőben más követelményeket támaszt egy védő kutyának a hivatásos használat, úgy a pásztorkutyák karaktere is eltér az IPO követelményektől.

 

Rengeteg tévhit, téves szemlélet kering ezzel kapcsolatban a köztudatban. Ezek tisztázása ennek az elemzésnek nem tárgya, ezért csak érintőlegesen utalnék rá. A személyvédelemre szelektált munkakutya fajták esetében az ember, a gazda (felvezető) jelenléte megszokott, általános és sok esetben támasz a kutyának. Parancsra kihegyezett kutyák esetében pláne. Az ember, a gazda jelenléte az önálló karakterű pásztorkutyának a legtöbb esetben frusztráció. Egyrészt azért, mert a pásztorkutyák sokkal inkább falkaállatok. Arra lettek kitenyésztve évszázadok alatt, hogy az ember, a gazda otthonát, birtokát, értékeit, és ha szükséges testi épségét védjék, őrizzék. Akkor is, ha az nem tartózkodik otthon, azaz nincs jelen. Ha jelen van, akkor legtöbb esetben társult tiltással, hiszen az ember, mint falkavezér dönti el, hogy az illetőt, aki az őrző kutya szemében idegen betolakodó, azt beengedi vagy nem. Ha az őrző kutya számára betolakodónak ítélt személy a gazda engedélyével mégis a területére léphet, és mégis ezek után a testi épségét veszélyezteti, csak akkor lépett előtérbe a személyvédelem. Ezért jelenthet frusztrációt egy pásztorkutyának az ember, a gazda jelenléte. Nem pedig azért, mert a gazda a falkavezér, hiszen falkavezér vagy nem, de a magyar védő pásztorkutyák is arra lettek kitenyésztve, hogy védjék meg az embert. Jelentős szemléletbeli különbség az ember közvetlen közegében, aktív jelenlétében való munkára kitenyésztett fajtákhoz viszonyítva. Ezért téves szemlélet az, hogy a magyar védő pásztorkutyák esetében az őrző-védő alatti póráz használata, vagy az ember jelenléte a kutya mögött pluszt jelentene. Ellenkezőleg.

 

Hortobágyon a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyének fordulóján nem titkolt szándékom volt megismerni ezt a szemléletet, hogy mennyiben tér el, különbözik az IPO őrző-védő gyakorlatokhoz szokott kutyám szempontjából. Saját tapasztalatom az, hogy igen, ösztönökre és képességekre lecsupaszított megközelítésben, aki az IPO sport őrző-védő ágazatában eredményes, az eredményes a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén. De mégis mivel nekem magyar védő pásztorkutyám van, ezért számomra a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyén való részvétel egy speciális kihívást jelentett. Ha az IPO sport hódolóira használjuk a fanatikus jelzőt, akkor bátran kijelenthetem, hogy a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyének híveit, szervezőit, résztvevőit szintén elkötelezettség jellemzi.

 

Végezetül, bevallom, hogy a kutyával végzett munka terén rigolyás vagyok. Azért, mert egy tapasztalatlan, hozzá nem értő kéz maradandó károkat képes okozni egy védőkutyában. Ezért volt már arra példa, hogy addig ismeretlen, idegen segédet nem engedtem belenyúlni a kutya képzésébe. Persze szerencsés helyzetben is vagyok, mert Berkes Zsolt kutyaiskolájában Sándorfalván megtaláltuk azt a helyet, ahová szívesen visszük tanulni, dolgozni a kutyáinkat. Az őrző-védő munka a látszat és a jelenlévő agresszió ellenére egy egyensúly és egy folyamat. Olyan folyamat, ami az eredményes, használatban bizonyítani és teljesíteni képes védőkutyához vezet. Ezért nem mindegy, hogy ki ölti fel magára a védőruhát és ki húzza fel a védőkart. Hortobágyon Zsóri Zsolt segéd, és Pischoff Ferenc szervező részéről olyan hozzáértéssel, tapasztalattal, szakértelemmel találkoztam, ami méltán vívta ki a legmesszebb menőkig az elismerésemet. Nehezen tudja ezt az ember megfogalmazni, csak látja és érzi.

Köszönet a lebonyolításban közreműködőknek és a szervezőknek.nyitókép: archiv

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)