A kutyáról általában
Engedelmes magyar pásztorkutyák
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Tari József  |  2011. július 20.

Engedelmes magyar pásztorkutyák

Egy nemzet nagyságát és erkölcsi fejlettségi szintjét abból lehet lemérni, ahogyan az állatokkal bánik - Mahatma Gandhi gondolatébresztő sorait követve kijelenthetjük, hogy a nemzeti kinológia fokmérője, hogy létezik-e saját, őshonos fajtáira szabott, speciálisnak mondható követelményrendszer a munkájukat, teljesítményüket illetően.


A Hortobágyon jártunk és betekintést nyertünk a magyar pásztorkutyák munkaversenyének követelményeibe a BH engedelmes kísérőkutya kritériumait ismerve. A két követelmény rendszerről szólnak ezek a sorok.
A BH engedelmes kísérőkutya vizsga követelményeinek több megfelelt magyar pásztorkutya felkészítésében való aktív részvétel után örömmel tettem eleget több baráti invitálásnak - Vanyó Sándor, Buha Orsolya, Nagy András -, hogy a Hortobágyon, a Pischoff Ferenc és munkatársai által kidolgozott magyar pásztorkutyák munkaversenyén részt vegyünk. A versenyre való felkészülést semmiféle előkészület nem előzte meg részemről, nem gyakoroltam rá külön, hanem a verseny szabályzatát olvastam át. Történt ez azért, mert arra is kíváncsi voltam, hogy a kiképzőnk, Berkes Zsolt irányításával BH engedelmes szintre felkészített magyar pásztorkutyáink miként szerepelnek egy más, eltérő követelmény rendszerben. Nem titkolt szándékom volt az, hogy kíváncsi voltam, miben tér el a két követelmény rendszer, miben más és milyen hasonlóságok, párhuzamok vannak. A szabályokról a helyszínen is kaptam segítséget Saska Elek teljesítménybírótól, Zsóri Zsolt segédtől a feladatok megértésében. Általában vallom, hogy nem szerencsés két olyan rendszert összevetni, összehasonlítani, amelyeknek alapvetően más a célja, még ha tartalmaznak is azonos elemeket. Hogy mégis megteszem, annak több oka is van.
Mindkét követelményrendszer nemzetközileg elfogadott. A BH engedelmes kísérőkutya vizsga követelményei a nemzetközi megítélés szerint, ahogy az elnevezésébe is foglalták, alapvetően a kutya modernkori civilizáció elvárásainak való megfelelését célozza. Éppen ezért alkalmas arra, hogy munkaversenyek külön ágazataként szerepeljen, mint belépő és alap képzés a munkaversenyek magasabb fokozataiban. Mégis elmondhatjuk nemzetközi szinten, hogy sok nemzet törekszik saját kutya fajtáinak speciális követelmény rendszert támasztani. Bizonyára azért, mert a BH engedelmes kísérőkutya követelmény rendszer egy sablon, egy keret minden (megkockáztatom bármely) kutya fajta számára, hogy a mai társadalomban kulturáltan együtt éljen az emberrel. Az egyes kutya fajták ezen túlmenően természetesen eltérnek, hiszen azért fajták, mert vannak csak rájuk jellemző, speciális viselkedés elemek, karakter sajátosságok. Ki tudná jobban, hatékonyabban megfogalmazni a sajátos viselkedési jellemzőket, karakterben szereplő sajátosságokat az egyes fajták esetében, mint maga az a nemzet, ahol az adott fajta született. Az engedelmességi követelményeknek való megfelelés, és véleményem szerint a mai modern kor által támasztott munkateljesítmény bizonyítása nem lehet kérdés, ha nem társasági, hanem használati kutya fajtákról beszélünk. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy minden egyes nemzeti kutya fajtája eredendően használati fajta. Mivel nem társasági kutya fajták, ezért a magyar ember azért teremtette, szelektálta és tenyésztette őket, hogy dolgozzanak. A magyar pásztorkutyák az állatok, a jószág mellett őrizzenek, vagy tereljenek. E két eredeti, ősi feladatnak a viselkedés, jellem követelményeit megőrizni is fontos feladat. Mégis előfordulhat, hogy nincs rá lehetőség, hogy képességeit eredeti, ősi munka közegében kamatoztassa. A képességek, adottságok karbantartása, fejlesztése mégis fontos, szükséges feladat. A magyar pásztorkutya arra született, hogy dolgozzon. A használati értékek megőrzése mellett a magyar pásztorkutyák jelleméből fakadó munkavágy kielégítésére, kamatoztatására is lehetőség a munkaversenyek követelményeinek való megfelelés. A tartók, tulajdonosok, tenyésztők és már a közvélemény által is hangoztatott kritika, hogy nem minden kritériumban illeszthetők be, vagy egyes elemeknél csak nehezen feleltethetők meg a nemzeti pásztorkutyáink a BH engedelmes kísérőkutya követelmény rendszernek. Azt a véleményt is hallani lehetett, hogy a magyar pásztorkutyák munkaversenyének egyes fázisai valami könnyített verziók lennének, hogy nemzeti fajtáink megfelelhessenek. Az eddig felsorolt és említett érvek, indokok miatt vetemedtem a két követelmény rendszer összevetésére, inkább a különbségek és eltérések vizsgálatára, mint bármiféle összehasonlításra. De nézzük tehát sorban.
A bemutatkozás és versenyre jelentkezés a bírónál ugyanolyan feladatok mindkét követelmény rendszerben. Itt ezután mindjárt következik is az első különbség, mert a lejelentkezést egy rövidített küllem bírálat követi a magyar pásztorkutyák munkaversenyében. Véleményem szerint arra hivatott módon, hogy a versenyen résztvevő kutya mennyire szocializált, miként viselkedik idegen emberekkel. Ezt azért fontos, mert nem gazdafüggő, versenyszellemre nevelt pályakutyák, kihegyezett versenykutyák nevelése, tenyésztése a cél, hanem jól szocializált kutyák népszerűsítése. Ezért ezt a különbséget, eltérést a két engedelmességi rendszer között hasznosnak tartom a közvélemény által sokszor rideg, vad, érinthetetlen, szilaj, bizalmatlan megítélésű magyar pásztorkutyák esetében. Akár a „felnőtt korára megbolondul” tévhitek eloszlatására is. A BH rendszerben embercsoporton való áthaladás, embercsoport közepén ültetés az engedelmességi gyakorlat két része (pórázzal és szabadon követés) között van beiktatva. Tehát póráz nélkül is teljesíteni kell. A magyar pásztorkutyák munkaversenyének engedelmességi fázisában csak pórázon történik az embercsoporton való áthaladás, ültetés a gyakorlatok koreográfiája előtt, viszont nemcsak embercsoport, hanem az emberek mellett kutyák is vannak. Közömbösségi vizsgálat, követelmény nemcsak emberrel, hanem az általuk vezetett kutyákkal is. Ismerve a pásztorkutyák más kutyákkal szembeni virtusát, habitusát, ezt a különbséget is hasznosnak tartom. Szemléletben teljesen eltér a BH, illetve IPO verseny kutyák jellemétől. Az engedelmességi gyakorlatok esetében mindkét követelmény rendszerben vannak hasonló elvárások. Van pórázon végzett gyakorlatsor, szinte ugyanazokkal az elemekkel, fordulatokkal és van szabadon követés, gyors és lassú lépésben is. A koreográfia eltér, de a gyakorlatsor elemei hasonlóak. Ültetés a felvezető személy eltávolodásával, fektetés a kutya behívásával szintén. A gyakorlatok során, azok közben, mindkét követelmény rendszer ugyanazokat az alapelemeket várja el a kutyától, ugyanazok a magatartás követelményei. A BH alap engedelmességi gyakorlatsor a fektetés eltávolodással és behívással véget is ér, de a magyar pásztorkutyák munkaversenyének követelményei nem. Itt elmondható, hogy ez utóbbi további plusz követelményeket támaszt a kutyával szemben, amely követelmények inkább építenek a pásztorkutyákban rejlő értékekre. Apport sík talajon a magyar pásztorkutyák munkaversenyén követelmény, a BH vizsgarendszerben csak annak magasabb szintjén. A magyar pásztorkutyák munkaversenyén elvárás még az irányba küldés jobbra, illetve balra. Pláne terelőkutyák esetében, messze nem elhanyagolható képzettségi követelmény. Apport akadályon nincs, de akadályugrás oda, illetve vissza apport nélkül van. A magyar pásztorkutyák belső értékeinek kreativitását célozza egy szabadon választott gyakorlat a munkaverseny engedelmes ágazatának részeként. BH ágazatban ilyen nincs. A magyar ember híres találékonyságáról, ekképpen pásztorkutyái is tudnak, képesek olyasmire, amire talán mások nem, vagy másképp. Nagyon hasznosnak tartom, főleg a nemzeti pásztorkutyák népszerűsítése miatt. Ettől más és ezektől többek ezek a kutyák. A Hortobágyon, a versenyen résztvevők között itt az emberi kreativitás legszélesebb tárházával találkoztam. Beépíthetők akár dog dancing elemek éppúgy, mint a tüzes karikán való átugrás, vagy agility gyakorlatok szintén. Mindkét követelmény rendszerben pontozással és kiértékeléssel zárul a részvétel, amely során a teljesítménybíró elmondja pontról pontra az észrevételeit. Tehát a felvezető tanulhat, okulhat belőle.
Volt is mit okulnunk, mert a BH engedelmes követelményekhez szokott kutyáink elég hiányosan teljesítettek.
Összességében elmondható, hogy a BH engedelmes és a magyar pásztorkutyák munkaversenyének engedelmességi követelmény rendszere tartalmaz hasonló elemeket, részeket. A koreográfia és a sorrend talán más, de nem is ez az érdekes. Aki azt hinné, hogy a munkaverseny engedelmességi szabályai enyhébb, kíméletesebb és gyengébb követelmények lennének a BH rendszerhez képest az téved! Alapvetően más a célja, motivációja a két szabályzatnak. Ráadásul a magyar pásztorkutyák munkaversenyének engedelmességi szabályai plusz követelményeket is tartalmaznak, amelyek BH ágazatban nincsenek. Tehát messze nem egy gyengített, butított változat. Sőt! A munkaversenyen az engedelmességi megfelelés szerintem magasabb elvárás abban a tekintetben, hogy nagyobb kihívás a teljesítése. Nem kevesebb vagy több, hanem más, mert más a szemlélet. Igaz a gyakorlatok (ültetés, fektetés, helyben maradás, eltávolodás, fordulatok stb.) ugyanazok, de nemcsak a koreográfia tér el a két rendszer között, hanem a szemlélet is. A munkaverseny szabályai speciálisan, nemzeti pásztorkutya fajtáinkra szabott követelményrendszer. Ez hivatott bizonyítani a nemzeti pásztorkutyák létjogosultságát, szerepét, helyét a modern kori civilizált társadalmi elvárásoknak megfelelően. Elmondható, hogy mára van, létezik, működik magyar pásztorkutyákra szabott követelmény rendszer, csak használni kell, és élni kell vele. Viszont egy valamiben nem más a két rendszer, mindkét esetben foglalkozni, gyakorolni, törődni és képezni kell kutyáinkat!
Zárszóként szeretnék köszönetet mondani Pischoff Ferencnek és feleségének, Marikának, illetve Zsóri Zsoltnak, hogy a magyar pásztorkutyák követelmény rendszerét a Hortobágyon megismerhettem. Az ő munkájuk, odaadásuk, hozzáállásuk, elhivatottságuk az egyik záloga a nemzeti pásztorkutyáink jövőjének. Megismerve ezeket a szabályokat úgy érzem, hogy több lettem. Köszönet érte.

Képünk illusztráció!nyitókép: archív

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)