Rendeletek
Ebrendeletek V.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  2002. november 21.

Keszthely, Piliscsaba, Kunszentmiklós, Szentlőrinc, Kiskunfélegyháza


EBRENDELETEK

Keszthely

Ebrendelet vagy állatok tartását szabályozó rendelet: Rendelet az állatartás szabályozásáról.
Hatálya: A rendelet szabályai nem vonatkoznak a fegyveres erők, fegyveres testületek állattartására, az egészségügyi és kutató intézményekben kísérleti céllal tartott állatokra, az alkalmi, cirkuszi rendezvényeken fellépő vendégek által tartott ebekre és macskákra.
Hatályba lépés dátuma: 1997. március 1.
Lakásonként tartható ebek száma: Többszintes lakóépületek lakásaiban lakásonként legfeljebb 1 db eb tartható szaporulataival, azok 3 hónapos koráig.
Kertesházban tartható ebek száma:
Ingatlanonként legfeljebb 2 db eb, valamint ezek szaporulatai tarthatók maximum 6 hónapos korukig.
Ebtenyésztés: Értékesítési célú hobby-, sportkutya- és ebtenyészetet létesíteni csak a jegyző feltételekhez kötött engedélyével lehet. Az eb-, és tenyésztő, sportkutyatartó, illetve kutyakiképző köteles közvetlen szomszédai írásbeli hozzájárulását beszerezni. Az engedély kiadása előtt ki kell kérni az állategészségügyi szakvéleményt a területileg illetékes főállatorvostól. A hatóság mérlegelés alapján mellőzheti annak a szomszédnak a belegyezését, akivel a kérelmező a hatóság előtt tett 2 tanú írásos nyilatkozatával igazolja a rossz szomszédi viszonyát.
A megengedettnél több eb tartásának engedélyeztetéséhez szükséges: A jegyző e rendeletben meghatározottaktól eltérést engedélyezhet az állattartók kérelmére abban az esetben, ha az építési, állategészségügyi és humán egészségügyi, valamint egyéb védelmi előírások az állat tartását lehetővé teszik olyan módon, hogy az a környezetre ne legyen zavaró.
Közterületen szájkosár használatára kötelezett fajták: Harapós, illetve támadó természetű ebeket pórázzal és zárt szájkosárral is kötelező ellátni.
Egyéb: -


Piliscsaba

Ebrendelet vagy állatok tartását szabályozó rendelet: Rendelet az állatok tartásáról
Hatálya: Nem terjed ki a rendelet hatálya az egészségügyi okokból rászoruló által tartott vezető- és jelzőkutyákra, továbbá az alkalmi cirkusz rendezvényekre és állatkiállításokra.
Hatályba lépés dátuma: 1991. június 1.
Lakásonként tartható ebek száma: Lakásban kedvtelés céljából csak 1 db eb tartható. A többlakásos lakóházakban az eb tartásához a közvetlen szomszédok hozzájárulása szükséges. A 2. § (1) bekezdése szerint engedélyezett ebek szaporulata kéthónapos korig tartható az ingatlanon, illetve lakásban.
Kertesházban tartható ebek száma: Az ingatlanon (portánként) tartott állatok közül eb, házőrzés céljából legfeljebb 3 db tartható.
Ebtenyésztés: Nincs megadva.
A megengedettnél több eb tartásának engedélyeztetéséhez szükséges:
Az egyedi állattartás engedélyezése iránti kérelmek elbírálása a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozik.
Közterületen szájkosár használatára kötelezett fajták: Harapós, vagy támadó természetű ebet megkötve, vagy zárt helyen kell tartani és a lakóház bejáratán jól látható helyen a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
Egyéb: -


Kunszentmiklós

Ebrendelet vagy állatok tartását szabályozó rendelet:
Rendelet az állatartás általános szabályairól
Hatálya: A rendelet hatálya Kunszentmiklós város közigazgatási területén a jogi személyekre és a magánszemélyekre - ideértve a jogi személyek társulásait és a magánszemélyek társaságait is - egyaránt kiterjed.
Hatályba lépés dátuma: 1999. november 19.
Lakásonként tartható ebek száma: luxuskutya és macska a város területén, a többszintes beépítésű lakóterületen, az érintett lakótársak egyetértésével, az ingatlan tulajdonosának engedélyével tartható.
Kertesházban tartható ebek száma: Nincs megadva
Ebtenyésztés: Eb tenyészetet a város közigazgatási területén csak engedéllyel szabad létesíteni. Az engedély kiadásakor előzetesen ki kell kérni a Bács-Kiskun Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás, Városi Fő Állatorvos, Állami Népességügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézete és a MEOE véleményét.
A megengedettnél több eb tartásának engedélyeztetéséhez szükséges: Egyedi elbírálás alapján a tartható állatfaj és egyedszám tekintetében az elbírálásra jogosult szakhatóságok véleménye alapján el lehet térni. Az egyedi engedélyt - a szakhatósági nyilatkozatok figyelembevételével - a polgármester adja ki.
Közterületen szájkosár használatára kötelezett fajták: Ebeket sétáltatni, tömegközlekedési eszközön szállítani csak pórázon, szájkosárral ellátva lehet.
Egyéb: Külterületen talált gazdátlan ebeket, kóbor macskákat a vadászfegyverrel és jogosultsággal rendelkező személyek kilőhetik és ártalmatlanná tehetik. Külterületen az eb a tulajdonos bekerített ingatlanhatárán kívül csak kolonccal ellátva lehet.


Szentlőrinc

Ebrendelet vagy állatok tartását szabályozó rendelet:
Rendelet az állatok tartásáról és kihajtásáról
Hatálya: E rendelet hatálya Szentlőrinc közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó haszonállatot, vagy ebet tartó állampolgárokra, gazdasági társaságokra, intézményekre és egyéb szervezetekre terjed ki.
Hatályba lépés dátuma: 1999. augusztus
Lakásonként tartható ebek száma:
Többlakásos lakóépületben lakásonként 1 db eb tartható a szomszédok írásbeli hozzájárulásával, ettől eltérni a társasház belső szabályozása alapján lehetséges. Az eb szaporulata legfeljebb 3 hónapos korukig tartható a lakásban.
Kertesházban tartható ebek száma: Nincs megadva.
Ebtenyésztés: Eb tenyésztéséhez a polgármesteri hivatal engedélye szükséges. A kérelemhez mellékelni kell a közvetlen szomszédok hozzájárulását, az eljárás során be kell szerezni az ÁNTSZ Városi Intézete és a körzeti állatorvos szakvéleményét, továbbá a MEOE véleményét.
A megengedettnél több eb tartásának engedélyeztetéséhez szükséges:
Tenyésztéssel esik egy tekintet alá a háromnál több kutya vagy macska tartása is.
Közterületen szájkosár használatára kötelezett fajták: Harapós, vagy támadó természetű ebet, a marás lehetőségét kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni.
Egyéb: -


Kiskunfélegyháza

Ebrendelet vagy állatok tartását szabályozó rendelet: Rendelet az állatok tartásáról
Hatálya: A rendelet hatálya Kiskunfélegyháza város közigazgatási területére terjed ki. A rendeletben foglaltakat minden állattartó köteles megtartani.
Hatályba lépés dátuma: 1995. december 30.
Lakásonként tartható ebek száma: Többlakásos lakóépület /sorház, ikerház, kis társasház, lakótelepi többlakásos, többszintes lakóépület, valamint közös udvarra nyíló többlakásos lakóépület/ lakásaiban, közös udvarában ebet tartani az adott lépcsőházban lakó tulajdonosok, illetve bérlőtársak, valamint az ingatlantulajdonosok /használók/ legalább 2/3-os hozzájárulásával szabad, de a hozzájáruló nyilatkozat esetén is lakásonként legfeljebb egy tartható.
Kertesházban tartható ebek száma:
Családi házban és kiskertben legfeljebb 2 eb és szaporulata - azok 3 hónapos koráig - tartható.
Ebtenyésztés: Nincs megadva.
A megengedettnél több eb tartásának engedélyeztetéséhez szükséges:
Amennyiben az ebtartó az adott lépcsőházban lakó tulajdonosok, illetve bérlőtársak, valamint az ingatlantulajdonosok teljes körű hozzájárulását megszerzi, egynél több ebet is tarthat.
Közterületen szájkosár használatára kötelezett fajták:
A harapós vagy támadó természetű ebeket ilyen esetben szájkosárral is kötelező ellátni.
Egyéb: Jelző és vakvezető kutyaa város egész területén tartható.
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)