Rendeletek
Ebrendeletek IV.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Nagy Ákos  |  2002. szeptember 21.

Győr, Szekszárd, Érd


 

Győr
Megyei Jogú Város


Ebrendelet vagy állatok tartását szabályozó rendelet:
Rendelet állatok tartásáról
Hatálya:
A rendelet hatálya Kecskemét város közigazgatási területére terjed ki. Nem vonatkozik az állategészségügyi intézményekre, állatkereskedésekre, valamint a fegyveres erők és rendészeti szervek állattartására.
Hatályba lépés dátuma:
1999. április 1.
Lakásonként tartható ebek száma:
Lakásonként legfeljebb egy eb és annak véletlenszerű szaporulata (azok elválasztásáig) tartható.
Kertesházban tartható ebek száma:
Családi házban és kiskertben legfeljebb 2 eb és szaporulata (azok elválasztáságig) tartható. Külterületi lakott helyeken, tanyán eb korlátlan számban tartható.
Ebtenyésztés:
Többlakásos épületben ebtenyésztés nem folytatható. A gazdasági (vállalkozási, értékesítési, stb.) céllal folytatott tenyésztést, tartást a polgármester engedélyezheti.
Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a közös udvarban lakó és a telekhatáros szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát, az ÁNTSZ, valamint az állategészségügyi és az építési hatóság szakvéleményét.
Külterületen ilyen jelleggel folytatott állattartás esetén nincs szükség engedélyre.
Közterületen szájkosár használatára kötelezett fajták:
Harapós vagy támadó természetű eb szájkosarát a kutyafuttató helyeken sem szabad eltávolítani.

Szekszárd
Megyei Jogú Város


Ebrendelet vagy állatok tartását szabályozó rendelet:
Rendelet a kedvtelésből történő állattartásról.
Hatálya:
E rendelet alkalmazása szempontjából kedvtelésből tartott állat: az eb, a macska, a díszmadár és minden egyéb állatfaj, amelynek tartása nem jövedelemszerzés céljából történik.
Hatályba lépés dátuma:
1994. december
Lakásonként tartható ebek száma:
Többszintes lakótelepek illetve lakóházak, sorházas beépítésű lakóterületek és egyes családiházas beépítésű lakóterületek (pl.: Présház u., Madách u., Kálvin tér, stb.) lakásaiban legfeljebb egy eb tartható, amennyiben az ebtartás egyéb feltételei biztosítottak
Kertesházban tartható ebek száma:
Az első számú övezetbe nem tartozó családi házakban két eb tartható.
A belterület harmadik övezetében (pl. Csatári u., Sárköz u., Mester u., stb.) és külterületen eb számbeli korlátozás nélkül tartható.
Ebtenyésztés:
Az ebtartás, amennyiben az állatok darabszáma meghaladja a jelen rendeletben meghatározott darabszámot, tenyészetnek minősül, kivéve az állatok egyszeri szaporulatát az elválasztást követő legfeljebb 30 napig. Ebtenyészet létesítéséhez a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Irodájának engedélye szükséges.
A létesítésre irányuló kérelemhez csatolni kell az ÁNTSZ és az állategészségügyi szakhatóság nyilatkozatát, valamint a MEOE és az építési telekkel határos telkek használóinak előzetes beleegyezését is.
Többlakásos épületben ebtenyészet létesítésére engedély nem adható ki.
Közterületen szájkosár használatára kötelezett fajták:
Támadó természetű eb közterületen csak pórázon és szájkosárral sétáltatható.


Régi sintértelep már, új még nincsen

Nem sok változás történt Érden az új sintértelep ügyében. Júliusban még arról tudtunk beszámolni, hogy az önkormányzat a sorozatos botrányok miatt az érdi telepet bezáratta, és a kóbor kutyák befogásával, tartásával a székesfehérvári Alpha Vet céget bízta meg, az állati tetemeket pedig az ATEV (Állati Takarmányelőállító Vállalat) szállítja el. A két céggel addig tart majd az együttműködés, ameddig az új ebrendészeti telep el nem készül.

Most úgy fest, hogy a terület szeptemberi megnyitása legalábbis késedelmet szenved, mert az érdi önkormányzat még nincsen birtokában az építési engedélynek, amely hiányában a leglényegesebb munkálatok még nem kezdődhetnek el.

A Százhalombattához tartozó területen az olajfinomítójáról ismert város polgármesteri hivatala adja ki az engedélyt, amely egyelőre még nem látott napvilágot. A létesítendő telep Százhalombattához tartozik, (Budapest és Érd felől a második lejárónál közelíthető meg) de - amint azt Kovács Tibor, az Érdi Városgazdálkodási és Építőipari (ÉVÁÉP) Kft. ügyvezető igazgatója elmondta - az engedélyt akkor sem adhatná ki Érd, ha közigazgatási szempontból hozzá tartozna a terület, ugyanis saját magának nem adhat ki ilyen engedélyt az érdi önkormányzat, amelynek egyébként a tulajdonában áll a kft.

A korábbi érdi ebrendészeti telep visszásságaival foglalkozó Fuér Angéla, a Fehér Kereszt Alapítvány elnöke elsősorban attól tartott, hogy, ha vállalkozóval szerződik az önkormányzat, akkor kisebb a biztosíték arra, hogy szakszerűen foglalkoznak majd a jobb sorsra érdemes négylábúakkal. Az elnökasszony - bár többször is tárgyalt a megoldásról a polgármesteri hivatal illetékeseivel, és igyekezett támogatókat is szerezni - nem akarta az ottani ügyeket átvenni, mondván neki elsősorban Budapesten van érdekeltsége. Viszont számára is kérdéses volt az, hogy az érdi önkormányzat tudja-e majd biztosítani azt az összeget, amibe a kutyák tartása kerül. A testület határozatai ugyanis egy következő döntéssel semmissé tehetők, és akkor mi lesz a kutyákkal?

Kovács Tibor azonban ez ügyben nem aggodalmaskodott, mert a telep megvalósítására megszavazott 15 millió forintot az önkormányzat már korábban elkülönítette, másrészt a működéshez szükséges - a korábbi évi 8 millió forintos összegnél nem kevesebb - pénz szintén rendelkezésre áll. Az igazgató kiemelte, hogy a telep kerítése már elkészült, az elektromos vezetékek kiépítése elkezdődött, és hamarosan megkezdődik a vízvezeték kialakítása és az útépítés is. Az építési engedély átvétele után körülbelül egy hónappal pedig az építmények is állhatnak, hiszen egyszerű szerkezetekről van szó.
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)