Ebtenyésztés jogi környezete
Rendkívüli Közgyűlés a Magyar Ebtenyésztők Szervezeteinek Szövetségében
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  2006. január 21.

A MESZ 11 tagja 2005 októberében, a szervezet életében hosszú ideje fennálló rendezetlen kérdések, alapszabály-ellenes működés miatt rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte a szervezet alapszabályának megfelelően.


 

Az elnök, némi ráhatás, nógatás után 2005. december 19-ére kitűzte ezt a tanácskozást.

 

December 19-én a megjelölt időpontban a rendkívüli Közgyulést kezdeményezőket a XII. kerületi Oltvány utca elején egy biztonsági őr fogadta aki élénken érdeklődött afelől, hogy a MEOE-ból érkeztek-e? Ezek után már nem is volt meglepő, hogy a magánház kapuját zárva találták. A kapu mögött egy őrző-védő szolgálat emberei, a náluk lévő lista alapján kívánták beengedni azt, akit azon felleltek, egyebekben pedig a magánlakás jogi státuszának oltalma mögül "tárgyaltak", tették mindezt egy közhasznú szervezet rendezvényén. És hivatkoztak arra az alapszabályra amelyik egyik pontjában nyilvánossá, egy másik hivatkozásában pedig zárttá varázsolja közgyűlését. Mint a jó varázsló, minden alkalomra van egy megoldás. Ezek után a Rendkívüli Közgyűlést kezdeményezők, immár 14 tagszervezet képviseletében távoztak a helyszínről és egy másik helyen a közgyulést folytatták, azon határozatokat hoztak

Elfogadtak egy Bizalmatlansági Indítványt, majd felszólították Farkasházi Miklós elnököt és Berta Tamásnét, a felügyelő bizottság elnökét, hogy mondjon le.

 

Bizalmatlansági indítvány

A Magyar Ebtenyésztő Szervezetek Szövetsége Felügyelő Bizottságának Tagjaként, a mai (2005. december 19.-i) Rendkívüli Közgyűlésen Bizalmatlansági Indítványt nyújtok be a Szövetség Elnöke és a Felügyelő Bizottság Elnöke ellen. Indok: az Elnök és a FB elnöke hozzá állásával és magatartásával kizárja a tagságot a szervezet életéből.

 

A Bizalmatlansági Indítvány benyújtásának további okai, alapszabály-ellenes működés. Részletesen:

1. A MESZ elnöksége/elnöke a Szövetség 2000. novemberi megalakulása után négy évig nem hívott össze közgyűlést.

2. A Szövetség megsértette alapszabályának 1.11 pontját amennyiben négy éven keresztül nem hozott nyilvánosságra közhasznú jelentést

3. Megsértette az Alapszabály 2.2 pontjait, miszerint nem delegált a tagegyesület kérésére bírót, továbbá nem alakította ki a kiállításon elérhető címek és díjak FCI által elismert rendjét, sőt annak ellenére alakított ki gyakorlatot.

4. Megsértette az alapszabály 4. fejezetét, miszerint a tagok státuszát jogszerűtlenül kezelte. Önkényesen visszautalt tagdíjakat, továbbá jogszabályellenesen, kizáró határozatában nem hívta fel a tag figyelmét a jogorvoslati lehetőségek módjára.

5. Megsértette az Alapszabály 8.1 fejezetét miszerint éveken keresztül alapszabály ellenes összetételben működött az Elnökség.

6. Az elnök megsértette az Alapszabály 8.2 fejezetét miszerint úgy születtek döntések, hogy nem volt jelen az elnökség mindhárom tagja. Majd, tevékenységéről nem számolt a következő összejövetelen.

7. Megsértette az Alapszabály 5.5 pontjait, miszerint nem szervezte meg a Szövetség nemzetközi kapcsolatait. Éveken keresztül nem készítette el és nem terjesztette a Közgyűlés elé a Szövetség költségvetését, éves mérlegét és beszámolóit. Mai napig ismeretlen a Szövetség 2005 és 2006 évi költségvetése, a tagok írásban nem kapták meg. Nem az Elnökség hívta össze a Közgyuléseket. Nem készítette el a szabályzatokat. Nem készítette el a Szövetség szolgáltatási díjait. A szakmai bizottságok léte, vagy nemléte rendszertelen. A hirtelen csak úgy "lett", majd megszűnt kiállítási Bizottság (ügyrendje nem volt) tagjai közé "delegálta", honlapján szerepeltette a FB tagját. Súlyos összeférhetetlenség. A Kinológiai Bizottság összetétele, feladata, ismeretlen.

8. Súlyosan megsértette az Alapszabály 8.5/l) pontját, amikor az FVM 135/2004. IX. 18 számú rendeletének előkészítésekor nem vonta be a Szövetség tagegyesületeit. Az ebtenyésztési rendelet eredeti célja a fajta szerinti ebtenyésztés szervezeti rendszerének felépítése volt. A 135/2004. sz. FVM rendelet pontjai ennek az elvnek részben ellentmondanak, lehetővé téve egy új "MEOE" létrehozását. Sőt, az a tény, hogy a kérelem beadási határidőket kijátszva, bennfentes információk birtokában létrejött a Magyar Kutyások Egyesülete és lett mindjárt több tucat elismertség gazdája, ez a tény is azt mutatja, hogy az eredeti szándék csorbul.

9. Súlyos, szakmailag hibás eljárás, hogy a Szövetség a mai napig nem intézkedett a 135/2004. számú FVM rendelet által a Szövetség tagegyesületeire rótt szabályzati módosításokról, harmonizációról.

10. Megsértette az Alapszabály 8.6 pontját miszerint az Elnökségnek nincs ügyrendje.

11. A FB elnöke megsértette az Alapszabály 10.5 pontját amennyiben megakadályozta a FB tagja által kezdeményezett célvizsgálatot. Így ellenőrizhetetlenné vált a korábban szóban, gazdasági beszámolóként elhangzott 600.000,- forintos postaköltség, illetve 800.000,- forintos benzinköltség.

12. A FB megsértette az Alapszabály 10.9 és 10.10 pontjait amennyiben egyetlen egyszer sem tartott ülést, a szóban elhangzott mérleg és közhasznúsági beszámolókat úgy hagyta jóvá, hogy a FB tagjával nem vitatta meg, továbbá a FB-nak nincs ügyrendje.

13. Az elnök súlyosan megsértette az Alapszabály 11.1 pontját amennyiben szóvivőnek, vezető tisztségviselőnek, a feleségét nevezte ki az Elnökség tagjának tudomása és jóváhagyása nélkül.

14. A Szövetség súlyosan megsértette az összeférhetetlenségi szabályokat amennyiben az elbíráló Kinológiai Bizottság vezetője azonos az elbírált Magyar Kutyatenyésztők Egyesületének elnökével.

15. Az Elnök súlyosan megsértette az Alapszabály 12.1 pontját azzal, hogy a megkísérelt ellenőrzés során, kérés ellenére sem mutatta be a határozatok könyvét.

16. Súlyosan megsértette az Elnök az Alapszabály 12.2, 12.3. pontjait, mivel sem a Szövetség hivatalos folyóiratában, sem a web oldalon nem tette közzé a nyilvánosságot érintő - a közhasznú szervezet működésével és szolgáltatásaival összefüggő - határozatokat. Nem nyújtott tájékoztatást a Szövetség működéséről, szolgáltatásainak igénybevételének módjairól.

 

13 aláírás

17. Súlyosan megsértette az Elnök az Alapszabály nyilvánosságra vonatkozó szellemiségét, amikor önállóan, a tagság és az Elnökség megkérdezése nélkül döntött a MESZ Hivatalos újságának nevéről, külalakjáról, és főszerkesztőjének személyéről.

18. A nyilvánosság megsértése, amikor az Elnök önállóan, az elnökség és a tagság tájékoztatása nélkül, ismeretlen döntési mechanizmus nyomán hoz intézkedést a Kinológiai Bizottság összetételére, tagjaira, azok foglalkoztatásáról illetve visszahívás nélküli nem foglalkoztatásáról.

19. Súlyosan megsértette az Alapszabály 12.4 pontját mikor az FB elnöke meghiúsította a Szövetség rendes tagjainak ellenőrzésre vonatkozó szándékát.

20. Súlyosan megsértették az Alapszabály 14.1 a Szövetség gazdálkodására vonatkozó pontját, amennyiben olyan pályázaton indult a Szövetség amelyre az önrész nem volt biztosított. Továbbá, a pályázat cél szerinti kiírása (informatikai fejlesztés) - a Szövetség és tagegyesületei közötti online kapcsolat kialakítása, törzskönyvezés szolgáltatás keretében történő végzésére vonatkozott - a sikeres pályázat eredményei nem láthatóak. Nem számolt el a pályázati pénz felhasználásáról. Különösen annak fényében, hogy 50.000,- forint összegért ajánlja a Szövetség azt a törzskönyvezési programot, aminek az elkészítése elvileg pályázati pénzen történt.

21. Az Alapszabály gazdálkodásra vonatkozó szabályainak megsértése az, hogy csak a MESZ hivatalos újságának példányából lehetett értesülni arról, hogy a Szövetségnek vannak szponzori szerződései. Az Elnök nem számolt el sem elnökségének, sem a tagságnak, hogy mi lett a sorsa ezen szponzori szerződés keretén belül kapott tápnak.

22. Elmaradt társadalombiztosítási járulék okán az APEH megbírságolta a Szövetséget. Az Elnök erről a tényről nem számolt be, nem nevezte meg a felelőst és nem intézkedett a Szövetséget ért kár megtéríttetéséről.

23. Az Alapszabály gazdálkodásra vonatkozó részének megsértése az a tény, hogy a mai napig nem számolt be az Elnök, mi lett a pályázaton elnyert összegből vásárolt hardverek sorsa. Továbbá nincs válasz arra, hogy hol lelhető fel az a teherautónyi teljes iroda berendezés, amelyet a Szövetség adományként kapott.

 

Az alapszabály nem foglakozik etikai vétségekkel, kérdésekkel, azonban mi tagok igen súlyos etikai vétségnek tartjuk, hogy az OMÉK kiállítás nagydíjas magyar vizslája egy, az Elnök úr kenneléből származó kutya volt, ráadásul a kutyanem szerepelt a kiállítás katalógusában.

 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)