Ebtenyésztés jogi környezete
A helyzet...
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Juhász László  |  2005. március 21.

Napjaink visszatérő kérdése: Miért akarja az agrártárca vezetője ellehetetleníteni a 105 éve működő, 200 millió forint adót fizető, jelentős nemzetközi reputációval rendelkező Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületét?


 

 

És kedvenc társállatunk máris a MSZP-SZDSZ kormányzat, civil ellenességének szobrává vált. Több tízezer ember veszti el kedvenc szórakozását, a költségvetés százmilliós bevételtől kell, hogy megváljon és már-már nemzeti katasztrófára kell, hogy gondoljunk, hiszen Gémesi úr – egy kereskedelmi televízió tematikus adásában – háta mögött Eu és nemzeti színű zászlókkal, mint a Magyar Demokrata Fórum alelnöke szólalt meg ebben az ügyben, és emelte a politika szintjére ezt a száraz szakmai kérdést.

 

A jelzett műsorban, és eddig máshol sem volt alkalom meghallani ennek az ügynek a teljes egészét. Nos, nézzük:

 

Az Orbán-Torgyán kormány regnálása alatt született az FVM 64/1998.(XII.31.) számú rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól. Miniszteri rendelet, amely a parlament padsorait nem járta meg, ellenben a jogalkotás folyamatának megfelelően tárcaegyeztetésen volt.

 

A rendelet semmi mást nem kér és irányoz elő, csak azt, amit a kutyás társadalom több évtizede akar elérni. A kutyatenyésztésnek hozzáértők kezébe kell kerülnie.

 

Hosszú évek, évtizedek – mondhatni – küzdelmei során sem sikerült azt elérni, hogy a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületén belül az ún. fajta szakosztályok szakmai önállóságot kapjanak. Nem volt rá mód és lehetőség, hogy kezükbe vegyék és irányíthassák fajtájuk sorsát. Az egyesület szervezeti felépítésénél fogva a „szakosztályok” sem anyagilag, sem szakmailag nem voltak függetlenek. A „tenyésztés” szabályozása a hazánkban fellelhető közel háromszáz kutyafajta esetében egyetlen, néhány oldalas Tenyésztési Szabályzat alapján történik. Belátható, hogy nem célszerű, szakmailag lehetetlen egy szabályzat alapján tenyészteni dogot és tacskót. Ez a gyakorlat ellent mond a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI) tenyésztési irányelveinek is. Ezek ugyanis azt mondják: annak a szervezetnek, amelyik országában minden fajtára ad ki származási bizonyítványokat (közkeletű nevén törzskönyveket), annak a szervezetnek is a fajta standard szerint kell eljárnia. (Így beszélt erről lapunknak Yves De Clerq úr, az FCI főtitkára.) Szakmai és egyesületi problémák miatt került sor 1996-97-98-as években az ebtenyésztés Átv-re épülő szabályozására.

Lényeges elem, hogy a jogalkotást széles társadalmi egyetértés és egyeztetés kísérte. Ebben a folyamatban részt vett a MEOE is.

Több mint ötven önálló jogi személyiséggel bíró tenyésztő egyesület alakult, adta be a pályázatát és nyerte el Tenyésztő Egyesület jogosultságát. Rendelkeznek szervezettel, taglétszámmal, infrastruktúrával és természetesen költségekkel. És rögtön adja magát az első kérdés:

 

Ki biztosítja a jogkövető magatartást tanúsító állampolgárok jogbiztonságát?

 

A rendelet végrehajtására való felkészülés során az Egyesület módosította (1999.XII.11.) alapszabályát, majd annak rendje és módja szerint benyújtotta a 64-es rendelet alapján a kérelmét. A dokumentum bírálatra alkalmatlan volt. A Minisztérium hiánypótlásra felszólító levelére nem válaszoltak. E vitathatatlan ténynek az oka vélhetően az, hogy az Ebtenyésztők Egyesületének Purt Béla vezette elnökségét 2000 februárjában erőszak alkalmazásával kiűzték székházukból.

Lehetetlen nem észrevenni azt a tényt, hogy ettől a perctől kezdve az Egyesület rendelethez való viszonyában gyökeres változás állt be. Míg a korábbi vezetés elfogadta, közgyűlés elé vitte és készült annak végrehajtására, a jelenlegi szembe megy a jogszabályokkal. Itt a következő kérdés:

 

Ki a MEOE?

 

A rendeletet elfogadó Purt Béla, vagy az Őt kiűző csapat munkája nyomán elnökségre jutó Nagy István, aki az Egyesület felszámolásáig kész „harcolni” a jogszabályokkal és a hatóságokkal? A 12 000 fős tagság? Mitől változott az álláspont?

 

Ma, 2005 februárjában ugyanott tartunk, mint néhány éve. A rendelet végrehajtására létrejött szervezetek vegetálnak, feladatukat csak igen kis hatékonysággal tudják végezni, hiszen olyan „versenyben” állnak, amely versenyben az egyik résztvevőnek két kardja is van, a kvalifikált sportoló kezéből pedig elvették azt.

 

Verseny egy szakmai kérdésben. Verseny oly módon, hogy míg az Elismert Tenyésztő szervezetek a fajtagazda ország szigorú előírásai szerint működnek, addig a 106 éves Ebtenyésztő Egyesület ad abszurdum keverék kutyákat enged tenyésztésbe vonni. 2005 évre érvényes árlistájában szerepelnek az alábbi tételek:

• Felülbélyegzett származási lap (regisztráció + chip) Ára: 8000,- Ft

• Regisztrációs lap kiváltása. Ára: 6000.- Ft

A kategóriák azt jelentik: Korhatár alatti párosítás, szülők nem rendelkeznek az előírt minősítéssel. Vagy akár azt is jelentheti, hogy az eb ránézésre ilyen és ilyen fajtájú, x éves, kan ivarú, gazdi neve… (un. B törzskönyv.)

 

Ebtenyésztés? Szakmai verseny?

 

Hivatkozási pontok:

• Rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól. A jogszabály lényege: bíróságon bejegyzett, önálló jogi személy fajtatenyésztő egyesületek kezébe adja – kérelem útján – fajtájuk teljes körű gondozását. Hatályba lép 1999. júniŰs 1.

• A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete a R.-et elfogadja, tagot delegál az Ebtenyésztési Tanácsadó Testületbe.

• 2000 februárjában az Egyesület vezetését „felváltja” egy új vezetés.

• Ebben az időszakban kap lábra a hobbikutyakontra gazdasági kutyaelmélet, valamint az, hogy ez a rendelet alkotmányellenes, és mint ilyet nem kell végrehajtani. (Az AB a mai napig nem foglalt állást.)

• 2000 második félév: 47, majd néhány további egyesület megkapja az Elismert Tenyésztő Szervezeti jogosítványait.

• 2000. szeptember 15. A parlamentben tárgyal Hans Müller, (FCI elnöke) Uwe Fischer, (FCI alelnöke) Tímár György és Farkasházi Miklós. Ezen a tárgyaláson három alapvető kérdésben született egyezség:

1. A rendeletben létrehozott tenyésztő szervezetekkel a MEOE-nak együtt kell működnie.

2. Semmiféle diszkriminációnak nincs helye a tenyésztő szervezetek tagjai, bírói, stb. esetében.

3. Egy fajta – egy gazda elv érvényesülése.

• A rendeletben nevesített Szövetségi poszt elnyeréséért pályázatot hirdet az agrártárca. A pályázaton részt vesz a rendelet alkotmányosságát vitató MEOE is.

• Vonza miniszter 2002. május hetedikén megbízza a Magyar Ebtenyésztő Szervezetek Szövetségét a rendeletben nevesített feladatok elvégzésével, magyarul: az FCI alapszabályában a tagországot képviselő szervezet számára kötelező jelleggel előírt státuszt biztosítja a MESZ-nek.

• A Legfőbb Ügyészség 2001 márciusában jelzi a MEOE felé, hogy megítélése szerint tevékenysége jogsértő, fejezze be. Ez a felszólamlás elutasításra kerül. Polgári peres eljárásban a Bíróság másodfokú ítéletében törli az Egyesület elnökségének azon határozatát, (OE.211/2001) amelyben az „új” származási lap formáját határozták meg. Az ítélet indokoló részében a Bíróság részletesen kifejti, hogy törölte ezt a határozatot, mert az Egyesületnek elismert Tenyésztő Szervezeti jogosultsága nincs, így ezt a tevékenységet nem végezheti. Az általa kiállított papír tartalmában megegyezik az Állattenyésztési Törvényben definiált okirattal, így azt nem használhatja. (2003.03.27.) A MEOE értelmezése szerint a tevékenységet folytathatja, csak más papírt kell hozzá kialakítani. És megszületett a kétfejű bornyú. Az államilag nem elismert közokirat.

• Az agrártárca vezetőjének kérésére a Legfőbb Ügyészség ismét megvizsgálta a MEOE tevékenységét, és 2004. szeptember 10-én kelt levelében Dr. Polt Péter leírta, hogy az Ügyészség vizsgálata alapján úgy foglalt állást, hogy a MEOE működése törvénysértő, ezért kereseti kérelemmel fordult a Bíróság felé, hogy az alperesi szervezetet oszlassa fel, amennyiben erre nem lát módot, Közgyűlése módosítsa alapszabályát, hogy ne ütközzön a hatályos rendeletekkel. Az első tárgyalás 2005. március 4-én lesz.

• A rendelet 2004. szeptemberi módosítása véget vet a nyakatekert jogértelmezéseknek. Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet a rendeletben rá rótt kötelességének eleget téve megbírságolta a MEOE-t. Jelenleg a bírságok összege százmillió forint körül jár.

• időközben megérkezett a „mennyből az angyal”. Az Egyesület az Állampolgári Jogok Biztosánál bepanaszolta az FVM miniszteri biztosának tevékenységét, illetve az ebkiállítások rendjére vonatkozó előírásokat. A 2004. december. 14-én megszületett ombudsmani jelentésből az Egyesület vélt igazának megerősítését olvassa ki.

 

Figyelmesen elolvasva ezt a jelentést, látható, hogy az alapkérdéssel nem foglalkozik, mert ezt nem is teheti, és mert „értelemszerűen” nem volt a panasz tárgya. Nevezetesen:

 

jogszerűen működik-e a MEOE?

 

Ezen a ponton akár be is fejezhetjük a jelentés Adú Ász-ként való kezelését, hiszen olyan dolgokat olvasnak ki belőle, amelyek egyszerűen nincsenek benne. Azonban az objektivitás kedvéért tegyük túl magunkat ezen, és vizsgáljuk meg a jelentésnek a rendeletre vonatkozó javaslatát. Látható, hogy a dokumentum nem javasolja a rendelet visszavonását. Konkrét javaslata az ebkiállítások rendjére vonatkozó passzust érinti. A szaktárca válasza ezekben a napokban készül. Nem lennék meglepve, ha – erre a kérdésre az immár, teljes körű válasz után – a hivatal álláspontja módosŰlna.

 

• Az Egyesület, az általa ismételten felfedezett Alkotmány és Az alapvető szabadságjogok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény passzusaira hivatkozva, azt oly módon értelmezve, hogy ami az alapszabályában szerepel az végezhető, nos erre az elvi alapra helyezkedve hirdetik tevékenységük jogszerűségét. Figyelmen kívül hagyva az Etv. 17 §.-át, miszerint ha egy egyesület olyan tevékenységet végez, amely tevékenység állam által szabályozott, úgy az állami szabályozásnak van elsőbbsége. Álláspontjuk tarthatatlan és téves, mint az dr. Németh Imre FVM miniszter 2004. december 20.-i leveléből is kitűnik. (Sokadszorra.)

 

Ezzel a kör bezárult, a történetnek azonban még nem értünk a végére?

 

És maradt az egyetlen kérdés: mikor lesz rend az ebtenyésztés területén?

 

Juhász László – 2005. február.

 


 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)