Ebtenyésztés jogi környezete
Szakmai ügyből nem szabad politikai kérdést csinálni
Az FVM 64/1998.(XII. 31.) számú rendelete
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Hegedűs Eszter  |  2003. december 21.

Dr. Akácz Bélától, az FVM miniszteri főtanácsadójától afelől érdeklődtünk, hol tart az immár maratonivá nyúlt "Ki jogosult nemzetközi törzskönyvezésre ma Magyarországon?" kérdés.


 

 - Október 28-ára összehívtuk a minisztériumba az összes magyarországi elismert kutyatenyésztő szervezetet. Korában ígéretet tettem ugyanis, hogy ha fontosabb lépések történnek az ügyben, tájékoztatom őket.

 

- Mik azok a fontos lépések?

- Több ok is volt az összejövetelre: a folyamatos tájékoztatás ígéretének betartása, a történések, továbbá néhány kérdésben ki akartam kérni a véleményüket és a hozzájárulásukat, negyedsorban pedig azért, mert a minisztériumban úgy éreztük: az egyezkedés, a kompromisszumkeresés ideje lejárt, és a MEOE megegyezés- és kompromisszumkészségének teljes hiánya miatt a jogi megoldások kerültek előtérbe.

 

- Melyek ezek?

- Jogállamban élünk, amelynek alapja az állampolgárok és a minden rendű és rangú szervezetek jogkövető magatartása. Jogállamban pedig a problémák megoldása kétféleképpen történhet: tárgyalással és megegyezéssel, s ha így nem megy, akkor a jog mentén. Úgy véljük, hogy minden kompromisszumkereső lehetőséget jócskán kimerítettünk, de a MEOE szembenállása, jogsértő magatartása a jogi megoldás igénybe vételére kényszerít bennünket. Ebből pedig az következik, hogy nincs más hátra, mint végrehajtani és -hajtatni a szakmailag jó, előremutató, és az EU normáknak is megfelelő, hatályos 64-es" rendeletet.

Beszéltem az összejövetelen részt vevőknek arról, hogy a minisztérium és az ügyben érintett vezetők MEOE általi lejáratása olyan méreteket öltött, amit már nem hagyhattunk szó nélkül, s olyan stílusban, amit nem kívántam minősíteni. Ebben a hecckampányban az utóbbi időben többször is elhangzott, hogy a miniszter úr engem leváltott, mert elégedetlen volt az eddigi működésemmel. Ennek élő cáfolata éppen a 28-ikai megbeszélés volt.

A MEOE tudatosan terjeszti a minisztérium tehetetlenségét és illetéktelenségét ebben az ügyben, ugyanakkor a tenyésztő szervezetek gyorsabb és hatékonyabb döntéseket kérnek számon rajtunk. furcsa dolog a demokrácia: a civil szervezeteknek is törvény előírta kötelességük a szabályok és szakjogszabályok betartása. A szankcionálás eszközei mérsékeltek, az ügyintézés hosszadalmas, közben az ügyek a külső szemlélő számára állni látszanak. Miután a minisztérium nem kíván jogsértést elkövetni, a tenyésztő szervezetek türelmét kértem.

 

- És megkapta?

- Igen, bár sokan sérelmezték, hogy nem lehet rövid úton fellépni a renitens szervezetekkel szemben és sokan feltették a kérdést: miért a többség szenved hátrányt egy miatt, s miért nem lép fel az FVM az eddiginél szigorúbban. Elmondtam, hogy a miniszter úr a közelmúltban levélben fordult a civil szervezetek jogi felügyeletét gyakorló Legfőbb Ügyészséghez, kérve az ügy mielőbbi rendezését, figyelemmel arra, hogy a MEOE tevékenysége jogerősen törvénysértő, veszélyezteti a jogbiztonságot és rontja a magyar kutyatenyésztés nemzetközi hitelét.

 

- Válasz?

- Még nincs. Bízunk abban, hogy hozzánk hasonlóan a Legfőbb Ügyészség is szeretné mihamarabb nyugvóponton látni ezt az áldatlan huzavonát. Itt óhatatlan megemlíteni a csak a MEOE-t elismerő nemzetközi szervezet, az FCI szerepét, amivel a MEOE mintegy zsarolja a többi tenyésztő szervezetet. Úgy gondolom, hogy a megoldás az FCI kezében van, miután több ízben is deklarálta, hogy tagszervezeteinek kötelességük betartani az anyaországuk jogszabályait. A jelenleg érvényes alapszabálya szerint az FCI-nek ki kellene zárnia tagjai sorából a MEOE-t.

- És?

- Miután ezt eddig nem tette meg, annak ellenére, hogy a jelenlegi helyzet részletesen ismert az FCI vezetése előtt, vizsgáljuk a velük szembeni jogi fellépés lehetőségeit is. Az FVM jogi osztálya rendkívül alapos és részletes anyagot készített a "kutyaügy" kronológikus történetéről. Ez a joganyag képezi az alapját a kérdésben teendő további hazai és külföldi lépéseknek.

Mostanra úgy tűnik, fogytán a MEOE muníciója, és a kutyaügyet politikai síkra kívánja terelni. Szeretném határozottan leszögezni: a kutyaügy szigorúan szakmai kérdés, a törvény is erről szól. Szakmai kérdésből pedig nem szabad politikát csinálni. A magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy ezt megakadályozzuk.

 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)