Ebtenyésztés jogi környezete
Amikor a farok csóválja...
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Hegedűs Eszter  |  2003. május 21.

Dr. Akácz Bélát két hónapja nevezte ki főtanácsadójává Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.


 

Mindjárt bele is került a "sűrűbe": hálátlan feladata, hogy helyére tegye a "hatvannégyes-ként" elhíresült FVM-rendelet értelmezését, ami akkora vihart váltott ki egyes tenyésztői körökben, hogy az MTV "Élesben" című adása is majd egy órán át foglalkozott vele...

- Csúsztatások, mellébeszélés adta meg a műsor alaphangját, valamint az a MEOE-egységfront, amely jószerivel szóhoz sem hagyta jutni az FVM munkatársait, akik ennek ellenére becsülettel állták a sarat.

- Örülök, hogy Ön is így látta! Sándor Istvánt valóban nem engedték szóhoz jutni. A riporter pedig teljesen felkészületlen, tájékozatlan volt. Azt is hozzátehetem: a stúdió szinte felbillent a kérdések, meg az ott lévő közönség jóvoltából.
- Természetes, hogy a MEOE támogatóit hívta meg...

- Csak egyetlen példát had ragadjak ki: amikor arról volt szó, hogy a minisztérium annak idején nem akart jogszabályt csinálni, de a 64/1998-ast a legfőbb ügyész levele kényszerítette ki, az egyik néző azt mondta, hogy ez hazugság, ilyen nincs! A levél megvan, ezek ellenőrizhető tények.

 

- A 64-es rendeletben egy szó sem esik arról, hogy a kutyahaszonállat! Idézem: "...az eb, mint jellemzően kedvtelési céllal tartott, forgalmazásra is kerülő állat..."

- A 64-es rendeletben sok mindenről nem esik szó, ami felé elviszik. Ez a műsor inkább show volt, s nem fogja a kutyaügyet megoldani. Sajnos, számos ilyen hangulatkeltő momentum forog a médiában és csak nagyon keveseket érdekelnek a tények.

 

- Tények?

- Igen. Vegyük csak az ominózus április 24-ikei tüntetést, ahol az egybegyűltek petíciót adtak át a miniszternek, mely szerint a 64-es rendelet ilyen meg olyan... Ebben a petícióban a MEOE 17 000 tagra hivatkozik, akiket ők képviselnek, ezzel szemben összesen 183-an írták alá a petíciót és mintegy ötvenen-hatvanan tüntettek. E tüntetésre és a petícióra válaszul adta ki az FVM május 9-én kelt közleményét, (lásd 11. oldalon a szerk.) s ebben - többek között - felhívja a MEOE figyelmét a Legfelsőbb Bíróság Kf.VI.38. 324/2002/5. számú ítéletére, amely egyértelműen kimondja, hogy a MEOE tekintettel arra, hogy nem elismert tenyésztő szervezet  semmilyen törzskönyvezési tevékenységet nem folytathat. Ez tény, ami sehol nem került leírásra.

 

- A közlemény szokatlanul bőbeszédű: több olyan kérdés van, amelynek megválaszolásával a MEOE adósa tagságának és a közvéleménynek. A kérdéseket hat pontban foglalták össze. Tűztek-e ki határidőt a MEOE-nak a válaszadásra? És ha nem reagál, vagy ködösít, ahogy eddig, mit tehet a minisztérium?

- A MEOE e pillanatban ellenszegül az LB határozatnak is, mert deklarálta, hogy a továbbiakban is úgy működik, ahogy eddig, senkinek nem ad át semmit. Nem adtunk konkrét határidőt, de a miniszter úr szeretné, ha ez a kutyaügy a lehető leggyorsabban megoldódna. Egyfelől, mert úgy érezzük, nem tesz jót az országnak, ha egy ilyen ügy szerepel a nemzetközi szövetség előtt, de legtöbbet az itthoni kutyatenyésztőknek árt, hiszen e pillanatban légüres térben vannak.

Ha a MEOE eleget tenne a Legfelsőbb Bíróság ítéletének, egy rövid átmeneti időszakban e dokumentumok kiadása szünetelne, ezért is sietős a megoldás. Ennek érdekében már a múlt héten tárgyaltam a MESzSz-szel és a MEOE-val. utóbbit nem lehet kihagyni, hiszen pillanatnyilag FCI bizonyítványa de facto csak neki van és bíztam abban, hogy valamilyen kompromisszummal kiutat találunk ebből úgy, hogy a tenyésztők jól járjanak. Farkasházi úr rugalmasan, a kutyák ügyét szem előtt tartva, hajlandó az együttműködésre, Nagy úr viszont elég sok olyan feltételt támasztott, ami számomra legalábbis aggályos a végső megoldást illetően.

Beszéltem a jogászainkkal, nézzenek utána az FCI alapszabály legutolsó változatának, hogy milyen lehetőségeink vannak. Beszéltem a kiút lehetőségeiről a Legfőbb Ügyészség, valamint az OMMI illetékeseivel, beszéltem kutyatenyésztőkkel, olyanokkal is, akik egy fajtaszervezet vezetői, például Szegvári úrral. 24-ére A két szervezet néhány tagegyesületét  mintegy 8-10-et mindkét oldalról  meghívtam megbeszélésre a minisztériumba.

Fel kell hívnom a figyelmet egy nagyon fontos tényre, amiről kevés szó esik: nevezetesen arra, hogy a mára kialakult és meglehetősen nehezen megoldható helyzetet nem az FVM, nem is a tenyésztők zöme idézte elő, hanem a MEOE vezetői, bizonyos körei. Úgy is mondhatnám, a MEOE "házon belüli" dolgai vezettek ide, meg az a politika, hogy mindenfelé szétvisszük az ügyet, mert mindenki hibás, csak mi nem.

 

- Kemény szavak. Hadd idézzem Szegvári Ferencet, a Magyar Kinológiai Szövetség elnökét: "2003. március 27-én a Legfelső Bíróság kimondja, amit a Magyar Kinológiai Szövetség mindvégig mondott: a MEOE tiltott tevékenységet folytat, és kérjük államigazgatási bírsággal sújtani, kérjük a tevékenységét beszüntetni, mert mi, az államilag elismert szervezetek emiatt nem tudunk prosperálni. Ám mindkét felügyeleti szerv  az FVM és az Ügyészség - hagyta, hogy fennmaradjon ez a kaotikus állapot. Mire gondolhat ez után az ember? Leginkább arra, hogy a minisztériumban is a MEOE szája íze szerint gombolyították a szálakat..."

- Úgy látom, hogy az ebben az ügyben érintettek igen jól értesültek, sok mindent tudnak. Csakhogy: a kibogozhatatlannak tűnő gombolyag nem a jelenlegi minisztériumi vezetés ideje alatt keletkezett. Amikor két hónapja, egy FCI-levél kapcsán megkaptam a feladatot, hogy a helyzetet valamilyen módon rendezni kell, igyekeztem tájékozódni. Hihetetlen mennyiségű anyag halmozódott fel, s nyilvánvaló, hogy ezt teljes egészében nem ismerhetem, de nem is kell ismernem. Azzal pedig nem tudok, nem is akarok mit kezdeni, hogy hét-nyolc, akárhány éve ki mit csinál, ki kit jelent föl, és miért, ki milyen valaha volt rendeletre hivatkozik.

A kutyaügy, ahogy házon belül hallottam, valamikor tavaly ősszel kezdődött. Mégpedig annak nyomán, hogy nagyon sok kutyát törzskönyveznek itthon, s ez már a nemzetközi szervezeteknek is feltűnt. Különböző országok tettek panaszt Magyarország ellen, vagyis a Nemzetközi Szövetségben lett magyar ügy... Ennek kapcsán az FCI vezetése levélben kereste meg a miniszter urat: erősítse meg, hogy a 64-es rendelet létezik, konkrétan mit tartalmaz, és joghatályos-e. Hosszú vajúdás után végül is megszületett a válaszlevél, és elküldtük az FCI-nek. Hozzá kell tegyem, hogy a rendelet megszületésekor (1998) azt magyar és angol nyelven is elküldték a Nemzetközi Kinológiai Szövetségnek. A rendelet már akkor Eu-konform volt, hiszen tartalmazza az Eu-rendeletek megfelelőségére vonatkozó számokat is. Érheti vád a '64-est, hogy jó vagy nem jó, de egy biztos: ez a rendelet ma joghatályos Magyarországon és végre kell hajtani!

Majd érkezett egy válaszlevél az FCI-től, amely  legnagyobb meglepetésünkre  gyakorlatilag azt közölte, hogy őket nem igazán érdekli a magyar jogrend, nem tudják, miért szól bele az FVM egy civil szervezet életébe. Továbbá: a MEOE az egyetlen általuk elismert magyar tenyésztő szervezet, jó kapcsolatban vannak vele, és nem igazán érdekli őket, hogy a jogszabály mást rendelt ki.

 

- Az FCI felülbírálhatja a hatályos magyar törvényeket?

- Először is: az FCI nem bírálhatja felül a magyar törvényeket. Másodszor: ez a törvény, akármilyen is, megfelel az európai normáknak, ugyanazoknak, amelyek között az FCI Belgiumban tevékenykedik. Harmadszor: néha az az érzésem, mintha kutyás társadalom eme tábora úgy érezné, hogy miután civil szervezetek, azt csinálnak, amit akarnak.

 

- Magyarán: ki akarják vonni magukat a jog hatálya alól?

- Ha nagyon sarkosan fogalmazunk, akkor így van. Az FCI első levelében csak azt kérte, erősítse meg a miniszter úr, hogy a 64-es rendelet joghatályos. Ez megtörtént. Ez után érkezett a második FCI levél, amelyben azt írták, ők elégedettek a MEOE működésével, továbbra is őket ismerik el magyarországi képviselőjüknek. Különben is, ha mi azt forgatnánk a fejünkben, hogy megváltoztatjuk az akkreditálást, az bizony igen hosszadalmas folyamat, mert 2005-2007-ben lehet bevinni az előkészítő ülésre, s az előreláthatólag 2013-ra összehívott ülésen sem biztos, hogy a magyar ebtenyésztést képviselő szervezet megváltozik...

 

- Az csöppet sem zavarta az FCI-t, vagy nem tudták, hogy a MEOE közben illegitim lett, méghozzá jogerős LB ítélettel? Hogy lehet, hogy körmük szakadtáig kitartanak egy betiltott, a hazai, de még az FCI által előírtaknak sem megfelelően működő szervezet mellett?

- Úgy tudom, az FCI az ítéletről csak informálisan tud, mert a minisztérium hivatalosan nem értesítette. Számomra is furcsa, hogy miért védenek egy olyan szervezetet, amely lassan tíz éve egyik bírósági perből a másikba, egyik ügyészségi vizsgálatból a másikba esik. És mindent változatlanul folytat, mintha minden jogszabály fölött állna

 

- Törzskönyvezés...

- Teljesen nyilvánvaló, hogy a törzskönyvezésnek szigorúan a törvényben megfogalmazottak szerint kell történnie, és a 64-es rendelet szerint a MEOE-nak át kell adnia a törzskönyvezést az új elismert tenyésztő szervezeteknek. De erre azt mondja, hogy a törzskönyv-adatbázis a sajátja és csak akkor lehetne kiadni, ha minden tag külön hozzájárul. Ezzel szemben én meg azt mondom, hogy ha valamiről egyetlen hiteles törzskönyv létezik Magyarországon, az köztulajdon. Ismétlem: köztulajdon, amit bárki felhasználhat, aki ehhez megfelelő jogosítványokkal rendelkezik.

 

- A több mint egy éve létrejött Magyar Ebtenyésztői Szervezetek Szövetsége eddig nem igazán hallatott magáról, mondhatni, nem tett semmit, még csak irodája sincs.

- A MESzSz rendkívül nehéz helyzetben van, nincs egy fillérje sem, de tudomásom szerint irodája már van. Amit eddig tett, ha nem is látványos, de sok aprómunka, amit a saját zsebéből finanszírozott. Szervezőmunkát is folytat, tagszervezetei is vannak, s tagegyesületeinek legfontosabb feladatát, a törzskönyvezést, amit a 64-es rendelet az ő kompetenciájukba is? ad, azért nem tudják végezni, mert a MEOE különböző indokokkal nem volt hajlandó átadni az adatbázisát.

 

- A MEOE a 64-es rendelet alapján pályázott az Elismert Tenyésztő Szervezet címre. Kérelme szakmailag hiányos volt...

- Valószínűleg. Mindenesetre megkapta a lehetőséget, hogy megszerezze az elismert szervezet címet, hiszen - mint mindenkinek - neki is lehetősége volt a hiánypótlásra. De nem élt vele.

 

- Vajon miért nem?

- Mert új vezetői azt mondták, hogy ők a legrégebbi magyarországi szervezet, nem igazán értik, hogy miért kell pályázniuk, és nem éltek a hiánypótlás lehetőségével. Ezzel automatikusan kizárták magukat. Talán a MEOE akkori vezetőjét kellene megkérdezni, miért nem éltek a lehetőséggel, mert akkor ma nem lenne kutyaügy. Elképzelhető, hogy azonos értékű pályázatok közül éppen a tradíció miatt ők kapták volna meg a megfelelő stallumokat.

 

- Ám időközben a MEOE illegitimmé vált...

- Igen, mert mindent megtett azért, hogy továbbra se legyen rend a háza táján, és ez végül is a Legfelső Bíróság határozatában csúcsosodott ki, amely kategorikusan megtiltja a 64-es rendeletbe ütköző tevékenységét és ezzel a törzskönyvezést, a legfontosabb feladatát.

 

- És, persze, a legjövedelmezőbbet...

- Igen, bár ez nagyon nehéz kérdés, mert ha ebben a történetben bárki pénzről beszél, hisztérikus hangulat kezd eluralkodni mindenkin. Márpedig tudomásul kell venni: igenis, pénzről van szó! Ezt nem csak én mondom, hanem sok mindenki, aki kicsit is belelát a kutyázók mindennapjaiba. A másik összemosás pedig az: haszonállat-e a kutyavagy nem. A kutya kategorikusan nem haszonállat, de nem zárja ki, hogy a kutyát - tisztességes tenyésztő - eladja. Nem értem, hogy ez miért probléma, hiszen törvény sem tiltja.

 

- A szaporítók miatt...

- A tenyésztést és a szaporítást szét kell választani. De ez már a tenyésztők feladata. A minisztériumé pedig az, hogy a törzskönyvezés megfeleljen az előírásoknak. Az összes többi ál- vagy mesterséges probléma.

 

- Ön mondta, hogy éppen a korlátlan, kontroll nélküli kutyakivitel az, amire az európai szövetségek fölfigyeltek és levélben tiltakoztak a miniszter úrnál. Eddig senki más, csak a MEOE törzskönyvezhetett. Akkor hogyan folyhat ez évek óta?

- Tény, hogy ez komoly probléma. Valóban léteznek "kutyagyárak", valóban nagy mennyiségű kutyát visznek ki. De ezt is csak a tenyésztő szervezetek szabályozhatják, akadályozhatják meg. A kérdéshez lehet tenyésztői, kereskedői szemmel, meg emocionálisan is közelíteni. De ha megvannak a szükséges dokumentumok, mindenki annyi kutyát visz ki, amennyit akar.

 

- Kolláth György alkotmányjogász, a MEOE nevében az Alkotmánybírósághoz fordult, mondván, a 64-es rendelet több tucatnyi pontban alkotmánysértő.

- Nem tudom, Kolláth úr mit talált alkotmánysértőnek, a Népszava május. 19-i számában írott cikkében elég ingerült hangon nyilatkozik arról, hogy ami történt, jogi abszurdum. Én meg azt tudom, hogy ez érvényes jogszabály. Amíg nincs alkotmánybírósági határozat, addig a rendelet él. Ez a rendelet négy éve érvényben van, és érdekes módon csak most csúcsosodik körülötte a botrány...

 

- Mi több, Nagy István, a MEOE jelenlegi elnöke oda nyilatkozott, hogy az LB ezzel az ítélettel a MEOE 17 ezres tagságát elzárta európától. És további botrányok, tüntetések várhatók... Szegvári Ferenc viszont azt mondja erről: Amikor az adófizetők pénzéből fizetett közalkalmazottak mérlegelik, nem pedig végrehajtják a kötelezettségüket, ott vége van a világnak! Amikor egy piros lámpán áthajtó autósnak bármiféle jogosultsága is van az őt bírságoló rendőrrel szemben, az maga a vég! És a kutyázók társadalmában most ezt éljük."

- Tökéletes hasonlat! előfordul, hogy egy rendeletet az idő túlhalad, bizonyos pontjai korszerűtlenné válnak, akkor módosításra szorul. De ezt nyilván nem három-négy ember, nem egyéni vagy akár csoportérdekek alapján, hanem általános összefüggések és érdekek alapján lehet kezdeményezni.

 

- Hogyan tovább?

- A tárgyalások folytatódnak, és látszik remény a megoldásra. Egyelőre ennyit tudok mondani.


2003.05.22


 

 

Lapzártánk után érkezett elektronikus postaládánkba Németh Imre FVM Miniszter május 15-én keltezett levele, amelyben ismét és határozottan,  jogilag végre megalapozott érvrendszerrel alátámasztva, mellécsatolva a LB jogerős ítéletét angol nyelven  felszólítja a FCI elnökét és elnökségét, hogy az alapszabályuknak megfelelően eljárva a magyarországi képviselet jogát ruházza át a Farkasházi Miklós vezette Magyar Ebtenyésztő Szervezetek Szövetségére.

Az elmúlt napok, hetek történéseit megismerve határozottan az a véleményünk, hogy a történet vakvágányon halad. Vakvágányra került akkor, amikor az apparátus egy cél szerinti működését tekintve fiktív szervezet kezébe adta a magyar kinológia szervezését és irányítását. Vajon miért tette ezt a hivatal? Vakvágányon halad a dolog, amikor egy jogerős ítélettel elmarasztalt szervezet tovább végzi tiltott tevékenységét  akadályozva ezzel az ETSZ-ek elindulását  és mindezt megteheti. Mérlegelheti az ítéletet, kijelentheti, hogy ez rá nem vonatkozik, zsarolhat a tájékozatlan kutyatenyésztők tömegével, azokkal a kutyásokkal akiket - ő mint egyesület -félrevezetett, nem tájékoztatott, így tulajdonképpen érdekeik ellen dolgozott. És jogállamiságunk nagyobb dicsőségére ehhez még a jogi felügyeletet gyakorló Legfőbb Ügyészség hallgatásával megerősítve is érezheti magát. (lásd keretes írásunk)

A legjobb szándékot is a szakadékba vivő módszer az amikor a kijelölt szövetség elnöke, titkos találkozón, ez év május 19-én  kizárva az elismert szervezetek jelentős részét sejtelmes mosollyal kísérve közli, hogy szeptember elsejétől törzskönyvezni kell. Majd a kérdésekre konkrét válasz helyett csak annyi, hogy mindennek eljön az ideje.

Mit fogadjon el a Nemzetközi Kinológiai Szövetség? Nincs cél szerint működő szervezet, nincs országos hálózat, nincs egységes szabályzat rendszer, nincs egységes nyomtatványrendszer, nincs tájékoztatás, nincs infrastruktúra, ismeretlen a program, ismeretlen az iroda címe stb.

A Magyar Kinológiai Szövetség 2002 februárjában, a Minisztériumba beadott pályázatában mindezek meglétét igazolta.

A kérdés változatlan, miért tartunk itt? Megállja-e a helyét az a vélemény miszerint a rendszerváltást átívelő koncepció megfeneklett a Legfelsőbb Bíróság ellenállásán. Nem nevezett ki felügyelő biztost a MEOE élére, aki átúsztatta volna a régi rendszert egy újnak nevezettbe. És ez a helyzet láthatóan váratlanul ért mindenkit. Következő napjaink arról fognak szólni, jogállamban élünk-e, rendszert váltunk-e a kinológiában is, vagy a frigy után arcunkon mosollyal, megállapítjuk, nem is olyan nagy ez a falu.

 

2003. május 23.
Juhász László

 

RÓKA FOGTA CSUKA...

A Legfelsőbb Bíróság március 27-i tárgyalásán, amelyen kimondta, hogy a MEOE nem rendelkezik tenyésztő szervezeti elismeréssel, így hiteles eb-törzskönyv vezetésére, származási lapok kiadására, teljesítményvizsgálat végzésére nem jogosult, az ügyészséget dr. Sallós István, a Legfőbb Ügyészség Polgári Jogi Osztályának osztályvezető ügyésze képviselte. A kutyaSzövetség telefonon kérte véleményét a mára kialakult kaotikus helyzetről.

- Mit tehet a Legfőbb Ügyészség azért, hogy érvényt szerezzen a LB ítéletének és a MEOE beszüntesse törvénytelen működését?

- Pillanatnyilag nem tudom, mit csinál a MEOE, mert az ítélet végrehajtása nem az ügyészség feladata. A MEOE működése valóban törvényellenes, csakhogy a jogi megoldások mellett annak a több ezer ebtenyésztőnek az érdekeit és lehetőségeit is szem előtt kell tartanunk, akik FCI által hitelesített törzskönyv híján most nem tudják a kutyáikat értékesíteni. Ezzel kapcsolatban már több telefon is érkezett hozzánk.

- Szóval semmit sem tehetnek?

- Csak akkor vizsgálhatjuk a MEOE tevékenységét, ha ezzel kapcsolatos újabb panasz érkezik hozzánk. Az FVM-ben folynak egyeztetések, várjuk ezek kimenetelét.

- Arra várnak, hogy a minisztérium találja meg a megoldást?

- Arra várunk, hogy a kutyás szervezetek találják meg a megoldást. Mi is meg tudjuk oldani, ha nagyon szükséges, úgy, hogy újabb pert indítunk a MEOE ellen, de amíg az FCI nem ismer el másik magyarországi szervezetet, a MEOE pedig nem tud törzskönyvezni, a kutyázóknál mondhatni megáll az élet.

- Ki az, aki ki tudja kényszeríteni az ítélet végrehajtását?

- Ha a MEOE nem törzskönyvez, akkor nincs szükség, hogy az ügyészség bármit is tegyen. Mi ellen intézkedjünk? Csak ismételni tudom önmagamat: a megoldás kulcsa maguknak az ebtenyésztő szervezeteknek a kezében van.

 

Hegedűs Eszter

 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)