Ebtenyésztés jogi környezete
Rendelet-végrehajtás?
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Szegvári Ferenc  |  2003. február 21.

Írásom apropóját a kutya.hu internetes fórumán megjelent és "Bituz" névvel jegyzett, az FVM 64-es rendeletét boncolgató, jogszerűsített eszmefuttatásait tetszetősen interpretáló, ám tartalmában tévútra vezető írás adta, amelynek szerzője dr. Pozsonyi Anikó. (Lásd 33. oldal)


 

Fura mód azonban az "elemzés" rövid idő múltán eltűnt az oldalról.

Vajon miért? Talán, hogy egy érintett szervezet hivatalos állásfoglalásává válva, méltóbb publicitást érdemeljen? Vagy mert a népbutítás magasiskoláját gyakorlók, kötelező tananyagnak nyilvánítják a következő szemeszterre?

Az anyagot nem tételesen elemezve, vázlatszerűen álljanak itt most azok a hivatkozások, amelyek megkérdőjelezik az öncélú "jogászkodás" állításait.

 

FVM 64/1998(XII.31.) sz. rendelet 16 § (3)

Ez a jogszabály a Magyar Köztársaság és az európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesüléséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanács 91/174/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

 

FCI Alapszabály

2. pont 1. bek.

Az FCI célja, hogy a hozzá csatlakozott tagországokban elősegítse a tenyésztést és olyan egészséges kutyafajták felhasználását, melyek testalkatának igazodnia kell a vonatkozó standardhez, és a fajta jellemző tulajdonságainak alapján meg kell felelniük felhasználási céljuknak (például munka- vagy vadászkutya).

 

Az FVM rendelete éppen ezt szabályozza EU igényeknek megfelelően, szakmailag kifogástalanul, mivel idáig hazánkban e terület nem volt szabályozva.

 

7. pont A tagság megszűnése

b) kizárással: (Ha valamely tag megtagadja az FCI alapszabályának és rendelkezéseinek megtartását, vagy elmulasztja az FCI részére a tagdíj- és díjbefizetést, akkor a közgyűlés a kizárásról dönt.)

 

Figyelem! Nem dönthet, hanem dönt! A MEOE tevékenysége már régóta kimeríti tagsági viszonya kizárással történő megszüntetésének kritériumait.

Különös tekintettel arra, hogy az FCI szabályzatai előírják, hogy annak a tagszervezetnek amely országában minden fajtára vezet törzskönyvet; ad ki származási bizonyítványt, annak a szervezetnek is kötelessége a standard adó ország szabályzatai szerint eljárni. (lásd interjú az FCI Főtitkárával kutyaSzövetség 2000 márciusi szám) Tegyük ehhez hozzá: a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete a mai napig egy azaz egy Tenyésztési Szabályzattal dolgozik (ami titkos) az FCI által elismert 322 fajta tekintetében.

Úgy tűnik az FCI vagy nem ismeri saját szabályzatát, vagy nem érdekli annak betartása, vagy úgy csinál mintha semmiről nem tudna. Ezt a feltételezést erősíti, hogy alapszabálya rendelkezik a jelenlegi magyar helyzetről is, miszerint:

 

8. pont

A tagországok és a szerződéses partnerek kötelesek betartani az FCI alapszabályát és rendelkezéseit, amennyiben azok nem ellentétesek a nemzetközi törvényekkel vagy az országok rendeleteivel.

 

Vagyis az FCI rendelkezései nem lehetnek elsőbbrendűek egy ország belső jogi szabályozásával szemben.

Továbbá az FVM rendelet idézett 16 § (3) bek.-ben foglaltak alapján az Országgyűlés az EU-csatlakozási folyamat kötelezettségeként tett eleget az állattenyésztési törvény (Átv) módosításával 1996 decemberében, a nemzetközi elvárásoknak.

Brüsszeltől ilyen messze lenne Thuin?

 

És még mindig az FCI alapszabálya:

14. pont Az elnökség feladata és hatásköre:

c) A folyamatban lévő ügyletek elintézése, az FCI szabályzata és rendelkezései betartásának biztosítása

 

Nos e pontnál is tettenérhető, hogy az FCI vezetése is meglehetősen sajátosan értelmezi feladatát és alapszabályát. De hát ki kéri tőle számon? Attól a MEOE vezetéstől Ugye mégsem várható, amelynek a saját alapszabályával ellentétes értelmű és tartalmú levelekben fejti ki, hogy ő, mármint a MEOE a kizárólagos és egyetlen magyarországi letéteményes.

Az eddigiekből (is) megállapítható, hogy az FCI nem avatkozhat országok belügyeibe és nem bírálhatja felül tagországaiban érvényes jogszabályokat; már csak alapszabályából és az EU rendelkezésekből fakadóan sem.

 

Hazai vonatkozások:

Dr. Pozsonyi Anikó nagyon jól vázolja a MEOE törzskönyvezési tevékenységének történetét. Csakhogy az 1980-évi kutya szeptemberi számában néhai Dr. Szelényi Károly közli, hogy a MÉM (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium) megbízásából ezen állami feladatot, mármint a törzskönyvezést a MEOE látja el és felhívja a figyelmet, hogy a kiadott származási lap közokirat! Azon még a tulajdonosváltozás átvezetése is csak a kiállító által lehetséges.

És itt van a kutya elhantolva!

A Magyar Ebtörzskönyv (MET) vezetése a magyar állam privilégiuma ennél fogva a jogosultság átruházása is. Az FCI szabalyzatai szerint önálló törzskönyvet nem vezet, tagországait képviselő szervezet által kiállított származási bizonyítványt ismeri el.

Az egyesülési törvény - amelyre az írás előszeretettel hivatkozik - 17.§-a egyértelműen rendelkezik az egyesületi formában végezhető tevékenységek szabályozásáról.

 

1989. évi II. törvény 17. §

Ha a társadalmi szervezet olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

Tehát a szakmában és a "törzskönyvezésben" nem a demokrácia szerepe a végszó kimondása és ennek tükrében hiába írom alapszabályomba, nem végezhetem. Jól is néznénk ki; alapítok egy egyesületet, alapszabályomban rögzítem, hogy vezetői jogosítványokat fogok kiadni és rettenetesen zokon veszem ha ezt szóvá teszik.

Tapasztalható, hogy a társadalmi változások elhúzódó mivolta mára kialakította, a kutyát megélhetési forrásnak tekintő szaporítói gyakorlatot, amely tevékenység melegágya a "MEOE" rendszerű adminisztratív háttér. Ehhez csatlakozott egy másik kutyás szervezet az FCI jogosultság megszerzése érdekében. Azonban, ha megvizsgáljuk tevékenységét, megállapítható, hogy kimaradt a lényeg: nem törzskönyvez. Szakmai - tenyészkiválasztási - tevékenységük a "kiállítási" minősítések dömping jellegű árasztásában ki is merül. Mindezek után nem is csoda, ha nekik is savanyú a rendelet.

Az "elemzés" idézi Boross úr átmeneti FVM miniszter levelét. Gyorsan fércelhették számára össze, hisz ugye, ha a kiindulási pont téves a végeredmény hamis megközelítést eredményez.

Amit viszont Boross úr (is), határozott kérelmünk ellenére elfelejtett az nem kevesebb, mint hogy a minisztérium törvényi kötelezettségeit nem teljesítette az alábbi pontokban:

 

- Nem vette tudomásul a jogkövető magatartással megalakult Magyar Kinológiai Szövetséget.

- Nem közölte (a rendelet ellenére) az Elismert Tenyésztő Szervezetek névsorát

- nem tájékoztatta az FCI-t a MEOE jogosultságok megszűnéséről

- Tenyésztési Hatóság mivolta ellenére nem járt el a MEOE-val szemben jogosulatlan tenyésztő szervezeti tevékenysége miatt.

 

Ha valaki veszi a fáradságot és ezt a két anyagot összeveti, akkor megállapíthatja, hogy a fentiekben felsorolt FVM-re háruló feladatok végrehajtása esetén a kérdés úgymond önmagától megoldódik.

Bízunk abban, hogy az egészen közeli jövőben elérkezik az idő, amikor egy rendeletet nem magyarázni, hanem végrehajtani fogunk.

 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)