Tenyésztésről általában
Mi a különbség a pitbull és az amstaff között?
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Kocsis Miklós  |  2013. január 16.

Mi a különbség a pitbull és az amstaff között?

Mivel ez a leggyakrabban elhangzó kérdés a laikusok részéről, és evvel kapcsolatban hallani az önjelölt szakértők által adott legtöbb téves magyarázatot, mindenképpen megéri részletesen tárgyalni ezt a témát.


Az 1890-es évek előtt - mai nevén, fajtaként - nem ismerték sem az APBT-t, sem az American Staffordshire Terrier-t. Csak viadorkutyák voltak, melyeket kizárólag más kutyák elleni küzdelemre tenyésztettek. A cél a minél erősebb, kitartóbb és a "game" tulajdonságot leginkább kifejező egyedek kialakítása volt. Mivel ennek érdekében a fellelhető összes alkalmas kutyát (régi típusú bulldogok, "half and half" ebek, terrierek, molosszoidok, stb. ) tenyésztésbe vonták, a legkülönfélébb mértékben keresztezve őket egymással, igencsak szerteágazó keverékek láttak napvilágot. Ezeket a küllemükben és méretükben jelentősen különböző négylábú harcosokat rengeteg néven ismerték, várostól és tenyésztőtől függően. Ezt a heterogén masszát maga a harc tette egységesebbé néhány év, évtized alatt, mivel csak a legjobb fizikumú és legjobban küzdő egyedek maradtak életben és jutottak továbbtenyésztési lehetőséghez. A küzdőkutya-állomány újabb generációinak képviselői így hamarosan hasonlítani kezdtek egymáshoz.

Az ideális társ- és munkakutyamegteremtését célul kitűzők ezekre a gladiátorebekre építkezve fogtak hozzá az új fajta kialakításához. munkájukat a leghíresebb küzdőegyedekre alapozva kezdték meg, azzal a céllal, hogy megőrizzék a kompakt megjelenést és a hihetetlen fizikumot, ugyanakkor a kezdetektől megkülönböztetett figyelmet fordítottak a jellem, a kiegyensúlyozott idegrendszer és a mindennapi feladatokra való alkalmasság kérdésére. A múlt század utolsó éveiben már önálló, a viadorebektől teljesen elkülönült típust képviselt a küllemre és jellemre tenyésztett állomány, számos rajongót szerezve magának a városi kutyabarátok, de a vidéki farmerek, vadászok körében is. A célirányos tenyésztés során a kitűzött céloknak (őrző-védő munka, vadászat, állatterelés stb.) megfelelően ezek a kutyák a gladiátorkutyáknál jellemzően nagyobbak és testesebbek (azaz némileg lassabbak), a fordulékonyságot biztosító ideális szikár felépítésnél árnyalatnyival zömökebbek lettek. Mondjuk ki: tulajdonképpen alkalmatlanná váltak a harcra!  Mindazonáltal vannak nagyon nagytestű Pitbull-ok is, akik még mindig őseik hivatását űzik az arénákban. ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a  - nagyon idézőjelesen mondva! - "elpuhult" kiállítási változat fizikálisan még mindig fényévekre van az összes többi fajtától.

Ezt a homogenizálódás útjára lépett társaságot próbálta önálló fajtaként elismertetni egy lelkes tenyésztőkből álló csoport. Mivel az AKC-nál elutasításra találtak, megalapították saját klubjukat, az UKC-t. Megkezdték a törzskönyvezést is, melyhez a fajta megfelelő elnevezésének az American Pit bull Terrier-t találták. A fajta rajongóinak egy része viszont nem fogadta el a véres eredetre túlságosan is direkt módon utaló megjelölést, s ők már kimondottan show-célokat is kitűztek. Távozásukat az UKC-ból különösen helyesnek ítélték, mikor ezt az általuk elutasított nevet a kutyaharc hívei is használni kezdték. A harmadik, bár tulajdonképpen legrégebbi tábor a küllemre való tenyésztést elutasította, és szintén önálló szervezettel állt elő: ez volt az ADBA. A Pit bull nevet elutasító hívek ugyanakkor nem adták fel azon tervüket, hogy egy mindenki által elismert és elfogadott fajtát alakítsanak ki. Saját elnevezést találva és önálló klubot (STCA ) hozva létre, kitartó és lelkes munkájuk eredményeként végül elfoglalhatták helyüket a "polgári" fajtákat gondozó AKC-n belül.

Szóval, mi is a különbség? Ha sarkosan akarok fogalmazni, akkor azt is mondhatom, hogy nem sok: az amstaff pusztán küllemre és jellemre, azaz nem harcra tenyésztett APBT. Ezek szerint azokat a kölyköket, melyek két kedvencként vagy munkakutyaként tartott - azaz nem viador - Pitbull párosításából származnak, már automatikusan amstaffnak kellene tekintenünk ? Természetesen nem. Az American Staffordshire Terrier csaknem nyolcvan éve önállónak tekintett és úgy is tenyésztett fajta. Gyökerei visszanyúlnak ugyan a Pitbull-ig, de a célirányos küllemtenyésztés következtében rövid időn belül jelentősen eltávolodott ettől az eredettől. Ne feledjük, hogy az amstaff esetében sohasem volt jellemző a harci arénákban való alkalmazás, mivel már kialakítását is éppen az ettől való elkülönülés szándéka motiválta. Mára egyébként is csupán az APBT-k töredékét használják kutyaharcra, ugyanakkor az amstaffok száma világszerte messze felülmúlja rosszhírű rokonaikét. A dilettáns önjelölt szakértők szerint viszont, akik "tudásukat" a bulvár- és pletykalapokból szerezték, minden erőteljes felépítésű, rövidszőrű középméretű kutya(így a Staffordshire bull Terrier, de a tojásfejű bull Terrier, a fehér színű Dogo Argentíno, sőt néha a boxer is) továbbra is: Pitbull.

Akkor mi a helyzet azokkal az UKC-nál vezetett Pit bull-vérvonalakkal, melyeket gazdáik - az AMST-hoz hasonlóan - immár száz éve elsősorban küllemre és munkára tenyésztenek ? Ezen kutyák külseje és méretei gyakorlatilag azonosak a mai modern amstafféval, s legtöbbször még hozzáértőknek is nehézséget okoz megkülönböztetésük. Bizony, ez már fogósabb kérdés, bár az engedékenyebb UKC-standard ad némi támpontot, például a szőrzet és az orr színének tekintetében. Azonban éppen maguk az UKC-tenyésztők hangoztatják, hogy kutyáik "igazi Pitbull-ok", amstaff beütés nélkül.

Ezzel meghúzzák a határvonalat a két fajta között ? Igen és nem. Ezek a tenyésztők azt mondják, hogy az amstaff csak egy utóbb kitalált név ugyanarra az általuk tartott kutyára. Vallják, hogy ők tenyésztik az eredeti vérvonalat, s az STCA, majd az AKC csak átkeresztelte az UKC-nál 1898. óta törzskönyvezett fajtát. A viadorkutyákat továbbnemesítve áldozatos munkával ők alakították ki a XX. századi tökéletes használati fajtát, a Pitbull Terriert. Hitvallásuk természetesen nem a viadalok felvállalásán alapszik, sőt éppen ellenkezőleg. Határozottan fellépnek a kutyaharc ellen, ugyanakkor úgy tartják, hogy a Pitbull az igazi, eredeti fajta.

Újabb fejtörést okoznak viszont azok a tenyésztők, akik kutyáikat az AKC és az UKC törzskönyveibe is bevezettetik. Ez azt jelentené, hogy ezek az egyedek egyszerre (küllemre tenyésztett) Pit bull-ok és amstaffok is lennének ? Ezen a ponton az eltérés már tényleg csak árnyalatnyi, az eljárás magyarázata viszont roppant egyszerű. A nagy, magukat világszervezetnek tartó kluboknál ugyanis az a bevett gyakorlat, hogy kiállításaikon csak az általuk bejegyzett kutyák vehetnek részt. Néhány tenyésztő csak azért jegyezteti be kutyáitmindkét szervezetnél, hogy mindkét klub kiállításain indulhassanak. Ezeket az egyedeket "dual registered", azaz "kettős bejegyzésű" kutyáknak hívjuk. Az egyik leghíresebb mai tenyészet, amelyik folyamatosan ezzel az eljárással él, a jól ismert Sierra Kennel Kaliforniában.

Ez is mutatja, hogy a múlt század végének viadorkutyáiból kinemesített show-egyedek kétféle néven futó változatai, vagyis az UKC-pit bullok és az AKC-amerikai staffordshire terrierek tulajdonképpen - mármint a nevükön kívül - nem különböznek egymástól. Közös eredetük, illetve a mindkét szervezetnél prioritást élvező nemes tenyésztési cél eredményeként fennálló megtévesztő hasonlóságuk indokolja, hogy ne unokatestvérekként, hanem egyenesen ikrekként beszéljünk róluk. Noha vannak, akik úgymond az amstaff érdekében ezt kikérik maguknak, én azt vallom: nem kell szégyellnünk ezt a rokonságot! Szégyenkezésre inkább azoknak van okuk, akik kutyáikat fajtától függetlenül nemtelen célokra használják, vagy egyszerűen csak képtelenek megnevelni azokat.

Másik oldalról viszont - az amstaff és a tipikus ADBA-pit bull terrier között - hol halványabban, hol határozottabban, de mindenképpen meghúzható a választóvonal. Ennek a vonalnak a "vastagsága", illetve megléte csak a hozzászóló szaktudásán múlik. Sok dilettánssal ellentétben kijelentem, hogy nem lehet szín, méret vagy súlyadatok alapján dönteni! A fejtípus megítélése viszont, noha a két fajta koponyája felépítés szempontjából csaknem azonos, már meghatározó lehet. Az átlag pit feje ugyanis kevésbé elegáns, stoppja legtöbbször kevésbé kifejezett, s homloka is keskenyebb. Azonkívül a kutyaegésze által keltett benyomás is döntő: az amstaff ugyanis tükröz egyfajta "telivérséget", ami az évtizedekkel ezelőtt megállapított standard alapján folyó tenyésztésnek köszönhetően alakult ki. Ezt azonban az "unokatestvérnél" - anélkül, hogy az ADBÁ-s Pit bull-okat bántani akarnám - általában  hiába próbáljuk megérezni.nyitókép: archiv

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)