Kutyák küllembírálata
FCI Kiállítási szabályzata
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  2000. január 31.

Jelen rendelkezések az F.C.I. "Általános Rendelkezései"-t kizárólag azon kutyakiállítások vonatkozásában egészítik ki, ahol a CACIB-cím (nemzetközi szépségchampion címre szóló váromány) odaítélhető.


 

E rendezvényekre az F.C.I. díjat szed be, melynek összegét az F.C.I. közgyűlése állapítja meg. E díj a kiállítási eredmények (CACIB / Res.CACIB) és a kiállítási katalógus benyújtásával, a katalógusban szereplő minden kutya vonatkozásában akkor is esedékes, ha nem adnak ki várományokat.

 

1. ÁLTALÁNOS

 

Az F.C.I. minden szövetséges tagja évente legalább egy CACIB kiállítást köteles tartani, és legfeljebb négyet rendezhet. A törzskönyveibe a kérelem előterjesztését megelőző évben bejegyzett minden 3000. kölyök után további CACIB kiállítás kérelmezhető. A bejegyzett kölykök számát a mindenkori országos szövetség köteles közölni az F.C.I. főtitkárságával.

 

Az országos kinológiai szövetségek önállóan határozzák meg azokat a fajkutyakiállításokat, ahol a CACIB-ért versengeni lehet.

 

Az F.C.I. főtitkárságának feladata a CACIB kiállítások naptárának kidolgozása és közzététele. Ezeket az F.C.I. által jóváhagyott kiállításokat a következőképpen kell megjelölni és elnevezni:

 

"Nemzetközi kutyakiállítás az F.C.I. CACIB címének kiadásával"

 

E kiállítások katalógusában az FCI logóját kiemelt helyen kell feltüntetni az alábbi felirattal:

 

"Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)"

 

2. KÉRELMEZÉS

 

Nemzetközi CACIB fajkutyakiállítás engedélyezése és odaítélése iránti kérelmet a szóban forgó rendezvény előtt legkésőbb 12 hónappal, legkorábban 4 naptári évvel kell az F.C.I. főtitkársága elé terjeszteni.

 

3. KORLÁTOZÁSOK

 

Ugyanazon a napon és helyen nemenként és fajtánként, a kutyafajták F.C.I. névjegyzékének megfelelően csak egy CACIB adható ki.

 

Világ- vagy szekciókiállítás napján az érintett kontinensen nem rendezhető CACIB kiállítás.

 

Kiállítás lemondása esetén a rendező köteles a befizetett nevezési díjak egy részét visszatéríteni.

 

Ugyanarra a napra az F.C.I. csak olyan kiállításokat engedélyez, melynek helyszíne egymástól légvonalban legalább 300 km-re van, vagy a kérelmet előbb előterjesztő rendező a második rendezvényhez hozzájárul. Ajánlatos az egyeztetés és az FCI csoportok megfelelő beosztása.

 

CACIB kiállításon az azonosfajtához tartozó összes kutyát ugyanazon a napon kell bírálni. Az egy F.C.I. csoportba tartozó összes fajtát ugyanazon a napon kell kiállítani. A csoportok két napra is feloszthatók, ha erre szervezési okok miatt szükség van. Az érintett F.C.I. csoport összes fajtájának csoportversenyét egy napon kell lebonyolítani.

 

A CACIB kiállítások engedélyezésével kapcsolatos döntés az F.C.I. főtitkárát illeti meg.

 

4. KÜLÖNRENDELKEZÉSEK/KUTYÁK ENGEDÉLYEZÉSE

 

A rendelkezőknek garantálniuk kell, hogy csak olyan kutyákat fogadnak el a kiállításon, melynek fajtastandardjét az F.C.I. elismeri és melyeket valamely F.C.I. tagország vagy nem csatlakozott, de az F.C.I. által elismert törzskönyvvel rendelkező ország törzskönyvébe ill. függelékjegyzékébe bejegyeztek.

 

Az F.C.I. minden CACIB kiállítására kötelező az F.C.I. kutyafajtáinak mindenkori érvényes csoportbeosztásával összhangban álló besorolása.

Ez a beosztás a következő:

 

I.
csoport
Őrző- és terelőkutyák a svájci kutyák kivételével
II.
csoport
Pinscherek és schnauzer - molosszusok és svájci havasi kutyák
III.
csoport
Terrierek
IV.
csoport
Tacskók
V.
csoport
Spiccek és őstípusú kutyák
VI.
csoport
Kopók, vérebek és rokon fajtáik
VII.
csoport
Vizslák
VIII.
csoport
Spánielek, retrieverek
IX.
csoport
Társasági és kísérőkutyák
X.
csoport
Agarak

 

Megjegyzés: Az összes csekély nevezési számú kiállításnál a kiállítás vezetőségének belátására van bízva a különböző csoportok összevonása a "Best of Group" versenyeken. Világ- és szekciókiállításokra ez nem érvényes.

 

Minden kiállítás kiírásában és katalógusában a fajta megjelölését az adott ország nyelvén kívül a fajta származási országának nyelvén, valamint az F.C.I. négy hivatalos nyelvének egyikén is fel kell tüntetni.

 

A katalógusban csak a már visszaigazolt nemzetközi országos győztes (champion) címek, valamint az F.C.I. világ- és szekció kiállításainak hivatalos címei tehetők közzé (világ győztes, fiatal világ győztes, szekció győztes, fiatal szekció győztes).

 

Beteg, sánta, fejlődési rendellenességet mutató vagy heresorvadásos kutyákat, valamint a szemmel láthatóan tüzelő vagy szoptatási időszakban lévő, kölykei kíséretében lévő szukákat ki kell zárni a versenyből.

 

A katalógusban nem szereplő kutyák nem bírálhatók el, kivéve, ha erre megvan a rendező engedélye (hiba a nevezés elfogadásakor és/vagy feldolgozásakor).

 

Kurtított kutyák hazájuk törvényes rendelkezéseinek megfelelően engedélyezhetők. Ugyanakkor a kurtított és kurtítatlan kutyák értékelése hátrányos megkülönböztetés nélkül, kizárólag az érvényes fajta standard szerint történhet.

 

A mikrochip (ISO-szabvány) és a tetoválás egyaránt engedélyezett a kutyák megjelölésére. Ha az adott országban nem áll rendelkezésre megfelelő leolvasó készülék, akkor a kiállítónak kell megfelelő készüléket magával hoznia.

 

5. OSZTÁLYOK

 

Kettős nevezés, nevezési határidő után nevezés nem engedett. Az országban szokásos kiegészítő bemutatók vagy versenyek a kiállítás keretprogramjában ugyanazon a kiállítási területen megengedettek.

 

Az F.C.I. által engedélyezett CACIB kiállításokon csak a következő osztályok megengedettek:

 

a) Osztályok, melyekben a CACIB odaítélhető

- Növendék osztály (15-24 hónapos kor / szabadon választható)

- Nyílt osztály (15 hónapos kortól / kötelező)

- Munka osztály (15 hónapos kortól / kötelező)

- Győztes osztály (15 hónapos kortól / kötelező)

 

Munka osztály

 

A munka osztályba történő nevezéshez csatolni kell az F.C.I. által előírt űrlap másolatát, mely tartalmazza annak az országos szövetségnek a szükséges igazolását, melynek területén a tulajdonos és / vagy tenyésztő állandó lakhelye található, és melyben feltüntették, hogy a kutyamely vizsgán vett részt sikerrel. Emellett figyelembe kell venni, hogy az osztályba történő nevezésre vonatkozó eredmény az F.C.I. rendelkezéseknek megfelelően érvényes legyen.

 

Győztes osztály

 

A győztes osztályba való nevezéshez a hivatalos nevezési határidőig a következő címek egyikét kell igazolni, az erről szóló igazolás másolatát csatolni kell a nevezéshez:

az F.C.I. nemzetközi szépség győzteseországos szépség győztes (ezt a címet valamelyik F.C.I. tagországban legalább 2 várománnyal kell megszerezni) nem F.C.I. országok országos címei nem ismerhetők el

b) Osztályok, melyekben nem adható ki CACIB

- Kölyök osztály (6-9 hónap / szabadon választható)

- Fiatal osztály (9-18 hónap / kötelező)

- Veterán osztály (8 év felett / szabadon választható)

 

A kormegállapítás határnapja a rendezvényt megelőző nap.

 

6. KÜLLEMI ÉRDEMJEGYEK ÉS HELYEZÉSEK

 

A bírók által adott küllemi érdemjegyeknek a következő meghatározásoknak kell megfelelniük.

 

KItűnő csak a fajta ideális standardjéhez nagyon közel álló, kitűnő állapotban felvezetett, harmonikus, kiegyensúlyozott természetet sugárzó, klasszissal és kiváló tartással rendelkező kutyának adható. Fajtájával egybevetve kiemelkedő tulajdonságai feledtetik a csekély hiányosságokat, azonban rendelkeznie kell neme jellemző jegyeivel.

 

NAGYON JÓ a fajta jellemző jegyeivel, kiegyensúlyozott arányokkal rendelkező, jó állapotban lévő kutyának ítélhető oda. Néhány kisebb megbocsátható hibát elnéznek neki, anatómiait azonban nem. Ez az osztályzat csak klasszis kutyának adható.

 

a fajta fő ismertető jegyeivel rendelkező, de hibákat mutató - feltéve, hogy ezeket nem titkolják el - kutyának adható.

 

MEGFELELŐ-t a fajtatípusnak megfelelő, annak általánosan ismert tulajdonságaival nem rendelkező vagy annak testi állapotát tekintve kívánnivalókat maga után hagyó kutyakap.

 

KIZÁRJÁK a standard által előírt típusnak meg nem felelő, egyértelműen nem a standard szerinti magatartást tanúsító vagy agresszív, herehiányos, jelentős mértékben foghiányos vagy állkapocs rendellenességet mutató, szín vagy szőrhibás vagy egyértelműen az albinizmus jegyeit mutató kutyakap. Ezt a küllemi érdemjegyet kell kapja továbbá az a kutya, amely egy fajtajegynek oly mértékben nem felel meg, hogy csorbul az egészséges fajtajelleg követelménye.

 

Ezzel a küllemi érdemjeggyel kell értékelni azt a kutyát is, amelynek a rá érvényes standard szerint súlyos, ill. tenyésztésből kizáró hibája van.

 

Azokat a kutyákat, amelyeknek a fenti küllemi érdemjegyek nem ítélhetők oda, az alábbi megjegyzéssel kell a körből elbocsátani:

 

"Nem értékelhető": a kutya nem fut, állandóan a kiállítóra ugrik, vagy folytonosan a kör elhagyására törekszik, és így járása nem bírálható el, vagy, ha állandóan kitér a bíró elől, és ezáltal nincs mód fogazata, teste, szőrzete, farka és heréi megvizsgálására, vagy ha a felvezetett kutyán megtévesztési kísérletet valószínűsítő beavatkozások vagy kezelések nyomai állapíthatók meg.

 

Ugyanez érvényes, ha a kiállítási bírónak alapos a gyanúja, hogy a kutyán az eredeti állapotot leplező műtéti beavatkozást végeztek (például szemhéj-, fül-, farok korrekció), vagy a kiállítási bíró számára kétséges tényállást állapít meg. Az "értékelés nélkül" bírálat okát a bírói jelentésben fel kell tüntetni.

 

7. CÍMEK ÉS CÍMVÁROMÁNYOK ODAÍTÉLÉSE

 

Csak "Kitűnő 1"-gyel osztályozott kutyák javasolhatók CACIB-ra. CACIB csak akkor ítélhető oda, ha a kutyaegészen kiemelkedő besorolást kap. Odaítélése nem kapcsolódik automatikusan a "Kitűnő 1"-hez.

 

Reserve CACIB a második legjobb. "KItűnő" küllemi érdemjeggyel értékelt kutyának ítélhető oda.

 

A bíró a bemutatott kutyák minőségének megfelelően, az életkorra és / vagy az elismert törzskönyvbe való bejegyzésre vonatkozó feltételek teljesítésének vizsgálata nélkül adja ki a CACIB-ot és a Reserve CACIB-ot.

 

Az összes várományt, a CACIB-ot is egy bíró adja ki nemenként és fajtánként, akit előre kell kinevezni.

 

A fajtagyőztes címért (BOB) folyó versenyben a CACIB-ra javasolt kan és szuka, valamint a fiatal osztályban "Kitűnő"-t kapott legjobb kan és szuka versenyez.

 

Az összes csoportversenyt, (csoportgyőztes /BOG/, a kiállítás legjobb kutyája /BIS/, tenyészcsoport, utódcsoport, tenyészpár, párok osztálya, legjobb veterán, fiatal felvezetők) a fajtagyőzteshez hasonlóan csak egy bíró bírálja. Ezeket a bírókat előre kell kinevezni.

 

Erre csak olyan bírókat lehet tervbe venni és foglalkoztatni, akiknek illetékes szervezetük erre engedélyt adott, és akit szövetségük megfelelő módon, írásban kiadott.

 

Az F.C.I. szövetséges tagországaiból való all-rounder bírók az F.C.I. 79/1996 sz. körlevelének megfelelően, a mindenkori országos szövetségük kiadása nélkül minden versenyen és csoport versenyen (BOG és BIS) bírálhatnak.

 

Az F.C.I. szövetséges tagországaiból való csoportbírók mindenkori országos szövetségük kiadása nélkül kizárólag annak/azoknak a csoport(ok)nak a csoportversenyét (BOG) bírálhatják, mely(ek)re engedélyezték őket.

 

8. CACIB VISSZAIGAZOLÁSA

 

A CACIB javaslatokat a megfelelő bírók igazolják. A várományt az F.C.I. ítéli oda.

 

Az F.C.I. feladata annak ellenőrzése, hogy a javasolt kutyák eleget tesznek-e a CACIB visszaigazolására vonatkozó feltételeknek.

 

A kiállítóknak átadott kártyák bizonyítékul szolgálnak, hogy a kutyát CACIB odaítélésére javasolták. Rajtuk áll a nyomtatott szöveg: Az "F.C.I. visszaigazolásának fenntartásával".

 

A Főtitkárságnak gondosan ellenőriznie kell, hogy előírásszerűen történt-e a CACIB kiadása. A kiállítás rendezőinek legkésőbb három hónappal a kiállítás után két példányban meg kell küldeniük a katalógust és a CACIB-ra, valamint a Reserve CACIB-ra javasolt kutyák jegyzékét.

 

A jegyzéknek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 

Katalógusszám, kutya neve, törzskönyve és törzskönyvi száma, neme, fajtája és változata, születési ideje, a tulajdonos neve, a bíró neve.

 

A fajtákat a mindenkori származási országukban érvényes megjelöléssel tüntetik fel, ezt követi a kiállítás helyszínéül szolgáló országban szokásos elnevezés.

 

A kanokat és a szukákat külön kell bejegyezni. A számozásnak 1-el kell kezdődnie és folyamatosan kell haladnia.

 

Ha egy kutya nincs feltüntetve a CACIB listán (például mert elfelejtették), akkor a javasló kártya bizonyítékként elismerhető, ha a listán nem szerepel azonos fajtájú és azonos nemű másik kutya.

 

9. BÍRÓK

 

Egyedül a kinevezett bíró jogosult a küllemi érdemjegyek adásáról, a helyezésekről és a CACIB-ról dönteni. Ezt idegen segítség vagy más személyek beavatkozása nélkül köteles megtenni. Szervezeti támogatás céljából írnok és/vagy ring titkár, szükség esetén tolmács áll a bíró rendelkezésére. Az elsőnek említett segítőknek érteniük kell a bíró által kért F.C.I. nyelv egyikén.

 

A bírálatot és az értékelést csak olyan bírók végezhetik, akiket illetékes országos szervezetük az adott fajtára engedélyezett. Emellett kötelesek kizárólag a mindenkori érvényes F.C.I. standard szerint bírálni.

 

A bíró akkor tevékenykedhet külföldön, ha előtte az illetékes országos kinológiai szervezet a megfelelő fajtá(k)ra és/vagy a tiszteletkörben lebonyolított záró versenyekre írásban feljogosította.

 

Nem F.C.I.-tag országból való bírók csak akkor működhetnek közre az F.C.I. kiállításain, ha az országos szervezetet, melyhez tartoznak, szerződéses vagy egyéni megállapodás köti az FCI-hez. Ezek a bírók azzal a feltétellel működhetnek közre az F.C.I. kiállításain, ha nevük megtalálható az országos kinológiai szervezet hivatalos jegyzékében.

 

Érvényes továbbá:

 

a) F.C.I. kiállításon történő bírálásra szóló meghívás esetén minden nem F.C.I.-tag országból való bírónak ki kell töltenie az F.C.I. által kiadott, előírt kérdőívet. Ezt időben meg kell küldeni nekik, és jóváhagyás céljából aláírva vissza kell küldeniük.

b) A nem F.C.I.-tag országból való bíró meghívását tervező országos szervezet felelős a kérdőívben közölt információk helyességének ellenőrzéséért.

c) Nem F.C.I.-tag országból való bírók F.C.I. által odaítélt kiállításon való közreműködésük alkalmával kötelesek teljes mértékben az F.C.I. standardhez igazodni. A számukra kijelölt fajta/fajták F.C. I. standardjét az őket meghívó rendezőnek meg kell küldenie nekik.

d) Nem F.C.I.-tag országokból vagy társult tagországokból való bírók csak az országos szövetségük által elismert fajták bírálhatják.

e) A nem F.C.I.-tag országokból való bírókat előzetesen, teljes pontossággal tájékoztatni kell az F.C.I. kiállítási rendelkezéseiről, valamint a többi fontos eljárási kérdésről és a megfelelő szabályzatokról. A kiállítás helyszínéül szolgáló ország országos szervezete köteles ezt a tájékoztatót időben, előzetesen az érintett bírókhoz eljuttatni.

 

BÍRÓ MEGHÍVÁSA

 

a) A kiállítás rendezői írásban kötelesek meghívni a bírót. A bíró köteles a meghívás elfogadását vagy visszautasítását írásban igazolni a meghívónak. Bírálással kapcsolatos kötelezettségeinek mindig eleget kell tennie, kivéve, ha azt fontos ok megakadályozza.

b) Ha a bíró tervezett kötelezettségének fontos ok miatt nem tud eleget tenni, akkor köteles a kiállítás rendezőjét telefonon, faxon, telexen vagy táviratilag haladéktalanul értesíteni. A lemondást írásban meg kell erősíteni.

c) A kiállítás rendezőjének hasonlóképpen kötelezettsége áll fenn a bíróval szemben a meghívás fenntartása tekintetében, visszavonás csak elháríthatatlan okból, vagy a bíróval egyetértésben történhet.

d) Ha a kiállítás rendezője a kiállítás visszamondására kényszerül, akkor köteles a bíróknak megtéríteni a felmerült költségeket. Ha a bíró bármely okból úgy dönt, hogy bírói kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az esetleg már felmerült költségeket maga megtéríteni. A bíróknak ezért azt javasolják, hogy helyfoglalásukat utazás visszamondási biztosítással együtt kössék meg.

e) A rendezőnek az F.C.I. mintának megfelelő megállapodást kell kötnie a bíróval.

f) A bíró nem nevezheti be kutyáját tulajdonosként a kiállítás azon napjára, melyen bírói tevékenységet folytat.

 

A bíró nem vezethet fel semmilyen kutyát azon a napon, melyen bíróként közreműködik. Társa, közvetlen családtagjai és a vele közös háztartásban élő személy olyan fajtájú kutyákat állíthatnak ki és vezethetnek fel, melyet azon a napon nem bírál.

 

A bíró CACIB kiállításon, melyen nem bírál csak az általa tenyésztett vagy tulajdonát, ill. társtulajdonát képező kutyát vezetheti fel. ugyanez érvényes társára, közvetlen családtagjaira, valamint vele közös háztartásban élő személyre.

 

A bíró nem minősítheti azt a kutyát, melynek a szóban forgó kiállítást megelőző hat hónapon belül tulajdonosa, kiképzője, közvetítője vagy eladója volt. ugyanez érvényes társára és közvetlen családtagjaira.

 

A BÍRÓK JOGAI

 

a) A bírót megfelelő időben előzetesen tájékoztatni kell az általa bírálandó kutyák fajtájáról, számáról. A rendező feladata, hogy előzetesen, írásban eljuttassa a bíróhoz ezt a tájékoztatót, valamint a tervezett bírói megbeszélés helyét és időpontját.

b) A bírónak jogában áll a kiállítás rendezőjével az alábbi pontoktól eltérő magán megállapodást kötni. Ha azonban ilyen magán megállapodást nem kötöttek, akkor az alább felsorolt pontok betartását várják el:

 

A hazájukon kívül megrendezésre kerülő F.C.I. kiállításokra utazó bírók igényeit a következőképpen szabályozzák:

 

a) A kiállítás rendezői ill. a meghívó egyesület - az előzetes megállapodásnak megfelelően - a bírálás helyszínéül szolgáló országba való megérkezéstől elutazásának pillanatáig kötelesek saját költségükön gondoskodni a bíróról. Ez rendszerint a tervezett kiállítás előtti és utáni napot tartalmazza.

b) A meghívó rendezőnek mindenképpen első osztályú szállást, rendes étkezést, valamint legalább napi 1000,- BEF = 25 euro összegű zsebpénzt kell biztosítania a bíró részére.

c) Fel kell ajánlani a bírónak, hogy a neki felmerült szokásos útiköltséget érkezésekor azonnal megtérítik, ill. az előzetesen kötött megállapodásnak megfelelően előre kiegyenlítik.

d) A kiállítás rendezőjének felelősségbiztosítást kell kötnie.

e) A bíróknak a tömegközlekedési eszközökre vonatkozó költségtérítést APEX-tarifával vagy egyéb mérsékelt külön tarifával számolják el. A repülőgép igénybevételére vonatkozó térítés fenti rendelkezéseknek megfelelően csak akkor történhet meg, ha a távolság 300 km-nél nagyobb (egy út) vagy a repülő olcsóbb, mint a többi közlekedési eszköz.

 

Ajánlatos, hogy a bíró és a kiállítás rendezői a pénzügyi és egyéb megállapodásokat előzetesen, írásban rögzítsék, melyet mindkét félnek be kell tartani.

 

A RENDEZŐ KÖTELESSÉGEI

 

- A bírói tevékenység befejezése előtt a bírónak tilos a katalógusba betekinteni. A rendező előzetesen nem bocsáthatja rendelkezésre a katalógust.

 

- A kiállítási körben az osztályok értékelése közben nem dohányozhat.

 

- A kiállítási körben nem fogyaszthat szeszes italt.

 

- Nem utazhat annak a kiállítónak a kíséretében a kiállításra, akinek a kutyáját értékelnie kell. A rendező a bírálat előtt nem adhat megbízást kiállítónak a bíró kísérésére.

 

- A kiállítás előtt a bíró nem lakhat annál a kiállítónál ill. annak költségén, akinek a kutyáját értékelnie kell, ezt csak akkor teheti meg, ha erről a kiállítás befejezése után történt megállapodás. Értelemszerűen ugyanez vonatkozik a kiállítókkal való magán jellegű találkozásra.

 

- Óránként mintegy 20, naponta legfeljebb 80 kutyaelbírálása várható el, ha az országos szervezet minden kutyáról külön beszámolót kér (leíró bírálat). Naponta legfeljebb 150 kutyát kell bírálnia, ha nem kérnek ilyen beszámolót. A bíró és az országos szervezet előzetes megállapodása alapján ezek a számok kis mértékben csökkenthetők vagy növelhetők. Ha beszámolási kötelezettséggel (leíró bírálat) 80, ill. beszámolási kötelezettség (leíró bírálat) nélkül 150, vagy még több kutya bírálását tervezik, akkor a bírót megfelelően tájékoztatni kell, és
be kell szerezni hozzájárulását, hogy hajlandó ennyi kutyát elbírálni.

 

- Tevékenységét tekintve a körben a bíró a főnök. Szervezeti szempontból a főrendező a felelős, de minden cselekedet csak a bíró egyetértésével történhet.

 

- A kis kutyák bírálata álló helyzetben, rendszerint asztalon történik, melyet a rendezőnek kell biztosítani.

 

10. A KÖR SEGÉDSZEMÉLYZETE

 

A bíró körben végzett munkájához mindig biztosítani kell segítőt és / vagy írnokot, akit a kiállítás rendezője bocsát rendelkezésére.

 

A segítőnek folyékonyan kell beszélnie a bíró által előnyben részesített nyelven, mely az F.C.I. négy hivatalos nyelvének egyike.

 

A segítőnek jól kell ismernie az F.C.I. kiállítási rendelkezéseit, valamint annak az országnak a kiállítási előírásait, ahol a kiállítást megrendezik.

 

A segítőnek az alábbiakban kell a bíró segítségére lennie:

 

- Az osztályok összegyűjtése.

 

- A távollévők ellenőrzése minden osztályban.

 

- A felvezető bárminemű változásának közlése és a szabálytalan bejegyzések jelentése a bírónak.

 

- Kívánságra a jelentést (leíró bírálatot) a bíró tollbamondása alapján, az általa kért nyelven (ld. fent) megírja.

 

- Biztosítja az összes írásbeli munka elvégzését és a várományok odaítélését.

 

- Teljesíti a bíró összes utasítását.

 

11. PANASZOK

 

A kutyaküllemére, helyezésére, a címek és cím várományok odaítélésére vonatkozó bírói ítélet végleges és megtámadhatatlan, kivéve ha a bíró tevékenysége során a formalitások és a fennálló szabályok ellen vét.

 

Az ilyen jellegű panaszokat, valamint a rendezvény lebonyolítása során a kiállítási szabályzat vagy a címek és cím várományok odaítélésének megsértését haladéktalanul, óvadék ellenében, írásban kell benyújtani. Ha a reklamáció alaptalannak bizonyul, akkor az óvadék a rendezőt illeti meg.

 

12. BÜNTETÉSEK

 

E szabályzat elleni vétségek fegyelmi intézkedéssel büntethetők. Az F.C.I. az érintett rendezőtől egy vagy több évre megtagadhatja a CACIB odaítélés jóváhagyását. Az ezzel kapcsolatos döntés az érintett rendező szóbeli vagy írásbeli meghallgatása után az F.C.I. elnökségére hárul. Az F.C.I. elnöksége büntetésének mértéke miatti lehetséges panaszról legfelsőbb fórŰmként az F.C.I. közgyulése dönt.

 

13. KIÁLLÍTÁSI TILALOM

 

Az F.C.I. minden tagja és partnere az adott ország jogi előírásaival összhangban köteles közzé tenni a kiállítási tilalommal sújtott kutyák és / vagy kiállítók jegyzékét. Ezt a tilalmat minden rendezőnek figyelembe kell vennie.

 

14. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

A CACIB kiállítások rendezőinek be kell tartaniuk országuk törvényeit, rendeleteit és kikötéseit.

 

Az F.C.I. elnöksége felhatalmazást nyer arra, hogy sürgős esetekben, különösen e szabályzat egyes részeinek érvénytelensége esetén, azokat saját felelősségére módosítsa, és a rendezvények jogérvényességét az F.C.I. rendelkezéseinek megfelelően ezúton biztosítsa. E szabályzat részeinek érvénytelensége nem vonja maga után a szabályzat egészének érvénytelenségét.

 

E szabályzatot az F.C.I. elnöksége 1999. évi mexikói és 1999. novemberi ülés elfogadta, és 2000. 01. 01.-jén lép hatályba.

 

Az angol változat a hiteles szövegváltozat.

 

Fordította: Weit Péter (2000. 02. 01.)

Lektorálta: Pettkó Csaba nemzetközi küllembíró

 

 

 

 

 


 

 


FÜGGELÉK

a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (F.C.I.)
KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATÁHOZ

A Nemzetközi Kinológiai Szövetség (F.C.I.)
kiegészítő előírásai a szekció- és világkiállítások lebonyolítására

Preambulum

A "világgyőztes" cím évente egy alkalommal ítélhető oda az F.C.I. által elismert összes fajta részére az F.C.I. közgyűlése által megjelölt nemzetközi kiállításon.

 

A(z)".............. szekció győztese" cím évente egy alkalommal ítélhető oda az FCI által elismert összes fajta részére a szekciók által megjelölt kiállításon.

 

Világ- és szekciókiállításon nincs Reserve váromány.

 

Világ- és szekciókiállítást csak az F.C.I. szövetségi tagjai rendezhetnek.

 

E kiállításokra az F.C.I. kiállítási szabályzatának mindenkori érvényes változata vonatkozik.

 

A világ- vagy szekciókiállítás napján tilos a világ- vagy szekciókiállítás színhelyéül szolgáló kontinensen CACIB kiállítást tartani. A rendezvény helyszínéül szolgáló szekciótól függetlenül, legalább 6 hétnek kell lennie a világkiállítás és a szekciókiállítás között.

 

Egy szekción belül a világ- és szekciókiállítás között háromhónapos időköznek kell lennie. A világkiállítás időpontjának védelme élvez elsőbbséget.

 

1. RENDELKEZÉSEK

 

A "világgyőztes", ill. "szekciógyőztes" címet a CACIB-ra javasolt kan és szuka kapja, (ld. az F.C.I. kiállítási szabályzatának a kiadására vonatkozó rendelkezéseit). E címek odaítélése nem függ az érintett fajta nevezési számától.

 

A "világgyőztes", ill. "szekciógyőztes" címet a legjobb kan és a legjobb szuka kapja, amennyiben "Kitűnő" minősítést kaptak.

 

A fajtagyőztes (BOB) címért a CACIB-ra javasolt kan és szuka, valamint a fiatal osztályban "Kitűnő" küllemi érdemjegyet kapott legjobb kan és szuka van versenyben.

 

Fenti címeket, valamint a BOB-t egyetlen bíró adja ki, akit előre kell kijelölni.

 

Minden kutyát az F.C.I. Kiállítási Szabályzata szerint kell értékelni. A bírói jelentés kötelező, az F.C.I. egyik hivatalos nyelvén kell megfogalmazni, a jelentés formáját a rendező maga határozza meg.

 

A világ- és szekciókiállítások csoportbeosztása az F.C.I. kutyafajtáinak mindenkori érvényes névjegyzéke szerint kötelező. Az egyes csoportokat teljes egészében egy napon kell elbírálni.

 

Nem szabad "nap győztese" versenyt lebonyolítani. Az összes csoportgyőztes az utolsó kiállítási napon verseng a "kiállítás legjobb kutyája" (BIS) címért.

 

Minden világkiállítás alkalmával a rendezőnek obedience világversenyt is le kell bonyolítania.

 

2. KIÁLLÍTÁSI TERÜLET ÉS A KIÁLLÍTÁSI KÖRÖK

 

A világ- és szekciókiállításokat az ilyenfajta rendezvények megrendezésére alkalmas kiállítási területen kell lebonyolítani .

 

Minden körnek olyan méretűnek kell lennie, ami lehetővé teszi a kutyák álló helyzetben történő értékelését és korlátozás nélküli futásukat. Méretének arányban kell állnia a kutyák nagyságával és számával.

 

A világ- és szekciókiállítások rendezőinek olyan tiszteletkört kell tervezniük, mely elég tágas az összes kutya F.C.I. csoportok szerinti bírálásához.

 

A rendezőknek biztosítaniuk kell, hogy a kiállítók nehézségek nélkül bejuthassanak a tiszteletkörbe.

 

Ha a kiállításhoz kiegészítő rendezvények kapcsolódnak, akkor az ott folyó tevékenység nem akadályozhatja a kiállítás zökkenőmentes lebonyolítását.

 

Szabadtéri kiállítás esetén a rendezőnek gondoskodnia kell az időjárástól való védelemről.

 

3. BÍRÓK

 

A világ- és szekciókiállításokon közreműködő bíróknak különösen nagy tapasztalattal kell rendelkezniük a nagy és jelentős F.C.I. kiállításokon általuk bírálandó fajták tekintetében. Ezt igazolni kell.

 

A csoport- és a BIS versenyt egyetlen bíró bírálja, akit erre engedélyezni kell.

 

Világ- és szekciókiállításra kiegyensúlyozott nemzetközi bírói grémiumot kell összeállítani. Viágkiállításra az F.C.I. minden szekciójának legalább egy bíróját meg kell hívni. Korlátozott számban F.C.I.-hez nem tartozó országokból való kvalifikált bírók is foglalkoztathatók.

 

A világ- és szekciókiállítás kiírásában a fajtákat világosan felismerhetően kell az érintett bírókhoz rendelni.

 

Világ- és szekciókiállítások alkalmával az országos kinológiai szervezeteknek kell kineveznie és szerződtetnie a bírókat.

 

4. AZ F.C.I. KÜLDÖTTE

 

A) Az F.C.I. elnöksége minden világkiállításra egy személyt az F.C.I. hivatalos küldöttének nevez ki. A szekciókiállításra az érintett szekció végleges jóváhagyásra hivatalos küldötteket javasol az elnökségnek.

B) Az F.C.I. küldöttje az alábbi jogkörrel rendelkezik:

a) A kiállítás előkészítése során a rendező klubnak segítséget nyújt és tanácsot ad.

b) Megállapítja, hogy a vendéglátó ország országos kinológiai szervezete az F.C.I. összes szabályát és külön rendelkezését betartotta, és ezeket a szabályokat, valamint az F.C.I. külön rendelkezéseit szabályszerűen alkalmazták a kiállításokon.

c) Feljegyzi a kiállítás során kinyilvánított, az F.C.I. szabályai és különrendelkezései elleni vétségeken alapuló összes panaszt.

d) Az F.C.I. elnökségét mindenre kiterjedő írásos jelentésben tájékoztatja az eseményekről, és átadja neki az ahhoz tartozó panaszokat, szükség esetén támogatja az F.C.I elnökségét az ügyek megoldásában.

C) Ha az F.C.I. küldötte egyben az F.C.I. elnökségének tagja, akkor ő képviseli az F.C.I.-t a kiállításon, amennyiben az elnök vagy az alelnök nem hivatalos minőségében van jelen.

D) Az F.C.I. küldött összes utazási kiadását, szállás- és ellátási költségét az országos kinológiai szervezet viseli.

 

E szabályzatot az F.C.I. elnöksége 1999. évi mexikói és 1999. novemberi brüsszeli ülése elfogadta, és 2000. 01. 01.-jén lép hatályba.

 

Az angol nyelvű változat a hiteles szövegváltozat.

 

Fordította: Weit Péter (2000. 02. 01.)

Lektorálta: Pettkó Csaba nemzetközi küllembíró

A fordító megjegyzése: a 2000. elején érkezett, 01. 19-én lefordított szabályzat új, érvényes szövegváltozata.

 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)