Jog-ügyes
Médiakutya II.
dr. Czerny Róbert állatvédelmi jogász rovata
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Czerny Róbert  |  2008. május 21.

Tavaly szeptember 28-án - főbb rendelkezéseit illetően - hatályba lépett a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet. 

A jogszabály közel öt évig készült, és előkészítésében állatvédelmi szervezetek is részt vettek. Az agrárminisztérium, továbbá a belügyi, a kulturális és a környezetvédelmi tárca kompetenciájába tartozott a végleges szöveg kidolgozása. Örültem is, meg nem is, amikor megjelent a Magyar Közlönyben ez a cirkuszrendelet! A tervezet készítése során volt szerencsém javasolni, hogy a rendelet ne csak a cirkuszi, hanem minden "szórakoztatóipari" állatra vonatkozzon: pl. filmes kutyákra is. Ötletem nem talált rokonszenvre!

Nagyon helytelennek tartom, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének e) pontja csupán a cirkuszi menazséria állatainak védelmére vonatkozó jogszabály megalkotására hatalmazta fel a kormányt. (A tízéves állatvédelmi törvény végrehajtási rendeleteinek "életszerűtlensége" és ésszerűtlensége ezzel is igazolható.) A cirkuszi és a filmes állatok védelmének "jogpolitikai indoka" ugyanis azonos: az ember őket anyagi haszonszerzés céljából tartja, "alkalmazza". Szinte teljesen mindegy, hogy porondon vagy kamerák előtt kell-e pózolniuk és produkálni magukat. A filmezés még megerőltetőbb a számukra: amennyiben a jeleneteket ismételni kell, és nem csak öt percig vannak egyazon alkalommal a publikum előtt.

A cirkuszrendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személy (pl. egyesület vagy kft.), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. betéti társaság) által létesített és működtetett cirkuszi menazsériára. Ezek állandó menazsériát létesíthetnek, működtethetnek és tarthatnak fenn. A vándorcirkusz (ideiglenes menazséria) fogalmát a rendelet olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítményben határozza meg, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatsereglet él. Az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező cirkuszi jármű ugyanebbe a fogalomkörbe tartozik. Itt érdemes megjegyezni a magyar cirkuszrendelet európai értelemben egyedülálló szabályát, amelyet a 6. § (4) bekezdése rögzít: "tilos az állatokat a cirkusz, illetőleg a menazséria hangszóróval megvalósuló hirdetése során járművön utaztatni". (Vége tehát annak a "kisbírós cirkusznak", amit a platóra láncolt majmok és medvék jellemeztek!) Ideiglenes menazsériát csak az a fenntartó működtethet, aki rendelkezik a jogszabály szerint kiadott érvényes működési engedéllyel és érvényesített ideiglenes menazséria úti naplóval. A vándorcirkuszok ebben is leginkább a települési és a fővárosi kerületek jegyzőinek - mint állatvédelmi hatóságoknak - eljárásától függenek.

Állandó menazsériának nem adható meg a működési engedély, illetve szakhatóságok bevonásával a jegyző köteles a működési engedélyt azonnali hatállyal visszavonni egy-egy adott egyed vonatkozásában, ha annak tartása során az állat kíméletére, ellátására, tartására vonatkozó előírásokat oly mértékben szegték meg, hogy ezzel a kérdéses egyed súlyos károsodását okozták. Több egyed vonatkozásában a súlyos vagy ismétlődő jogsértés, és ezzel a kérdéses egyedek károsodása a működési engedély azonnali hatályú bevonását jelenti. Ideiglenes menazsériánál a jegyző az ellenőrzés során észlelt hiányosságok pótlására szólíthatja fel a fenntartót (határidő tűzése mellett) vagy az úti naplót bevonhatja. Az úti napló bevonásával egyidejűleg elrendeli az állatoknak az állandó menazsériába történő visszaszállítását. Az ideiglenes menazséria úti naplóját a fenntartónak az ideiglenes telephely szerint illetékes hatósági állatorvossal érvényesíttetnie kell, aki csak abban az esetben érvényesítheti azt, ha az állatok egészségi állapota megfelelő, az állatok szállítása az engedélyezett járműben történik, továbbá be tudják mutatni a szállítói engedély másolatát, és az ideiglenes telephelyen kialakított tartási körülmények megfelelők.

Természetesen az állatorvosnak egyszerűbb a feladata, ha háziasított állatok (kutya, macska, vadászgörény, háziló, szamár, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, házinyúl, házigalamb, házityúk, pulyka, házi lúd, házi kacsa) egyedeiből áll a cirkusz "sztárcsapata". Örvendetesnek tartom, hogy azon menazsériák esetében, amelyek kizárólag ilyen háziasított állatfajokat léptetnek fel, egyszerűbb a működési engedély megszerzése! Véleményem szerint ugyanis a nemzetközi tendencia nem az, hogy az állatok kiszorulnak a cirkuszokból. Az állatvédők megnyilvánulásai elsősorban a vadállatok (pl. nagymacskák, főemlősök, elefántok), és más vadonból származó, védett természeti értékek produkcióra kényszerítése ellen irányulnak. Én azt a cirkuszt támogatom, amelyben a magukat amúgy is élvezettel produkáló állatok lépnek fel: pl. uszkárok, malacok, kiskecskék. Ők megfelelő körülmények között bármely állattartónál, maguktól fejlesztenek ki és mutatnak be olyan "bohóságokat", melyekkel érdemes akár nagyobb nyilvánosság elé is lépni. A figyelmes kutyás gazdik évek hosszú során át megtapasztalhatják ezt! A cirkuszi menazséria állata kizárólag olyan mutatványra tanítható be, amely a fajára jellemző természetes viselkedés által megszabott határokon belül marad. Ennek során figyelembe kell venni az állat korát és betaníthatósági szintjét, a nemét, egészségi állapotát, valamint cselekvési készségét - a tudományos kutatások nyilvánosságra hozott eredményeinek megfelelően. Tilos az állatot olyan módszerekkel vagy eszközökkel idomítani, amely annak fájdalmat, szenvedést, más fizikai vagy pszichikai károsodást okozhat. Mind az idomítás során, mind a cirkuszi produkciókban az állatokkal szemben félelemkeltő, kegyetlen magatartást, módszert alkalmazni tilos. előnyben részesül: a dicséret és a jutalomfalat!
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)