Kutyás szervezetek
Kutyások a hagyományos pásztorkultúráért
Megalakult a Porta Carpathica Egyesület
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Czéher György  |  2007. december 21.

Kutyások a hagyományos pásztorkultúráért

Az elmúlt három év során a Kalibakutya Baráti Kör (K.A.B.A.K.) mintegy tíz expedíciót és rövidebb kapcsolattartó utazást szervezett saját maga és az érdeklődők számára. Tekintettel a kutyás pásztorhagyományok komplex és erőteljesen nemzetközi jellegére, elhatároztuk, hogy a Kalibakutya Baráti Kör célkitűzéseit is belefoglalva, immár együtt valósítsuk meg régi tervemet, a Porta Carpathica Egyesületet.


A kutatóutakon Kárpátalján hucul és magyar, Erdélyben és a Gyimesekben román és csángó, Bulgáriában bolgár, Görögországban görög, Törökországban pedig trák-török és türkmén pásztorokkal találkozhattunk terepen, munkájuk közben, és vendégségben, asztalaik mellett beszélgetve egyaránt. Az így szerzett számtalan élmény és a velük együtt járó, sokszor igen lelkes és heves eszmecserék hatására fogalmazódott meg bennünk, hogy a kalibakutyás kutatásokat és expedíciókat szélesebb körben is ismertté, illetve a hazai érdeklődők számára is elérhetőbbé kellene tenni.

Haladéktalanul megfogalmaztuk közös hitvallásunkat, és első oktatótelepünk életre hívását is megkezdtük. Bemutatkozó előadásunk során elnyertük a Nagymarosi Önkormányzat polgármesterének és Területfejlesztési Bizottságának osztatlan rokonszenvét és teljeskörű támogatását, így 2008-ban elkezdhetjük a hegyvidéki pásztorkodást bemutató telephelyünk építését. Fontosnak tartjuk, hogy a Kárpátok és a Kárpát-medence pásztorait egyre több gyermek és felnőtt érdeklődő ismerhesse meg, ezért támogatók bevonásával, évről évre szeretnénk meghívni különböző tájegységekről olyan pásztorokat, bácsokat, akik szívesen vennének részt közösen megrendezett nemzetközi gyermek-pásztortáborainkban, amelyek során az érdeklődők már gyermekkorban elsajátíthatják az állatok egymáshoz szoktatásának, és a pásztorkutya-kölykök helyes nevelésének fortélyait. Megtanulhatnák a tejgazdálkodást és gyapjúfeldolgozást is, a fejéstől a vajköpülésig vagy sajtkészítésig, illetve a nyírástól a szövésig, s avatott előadók szájából hallhatnák a pásztorhagyomány híres meséit és dalait is. Az így kialakított kapcsolatok folytonosságát a bácsok számára meghirdetett nemzetközi pásztorösztöndíjakkal szeretnénk majd biztosítani, amelynek anyagi hátterét adományok, tagdíjaink és nemzetközi pályázatok útján reméljük előteremteni. Az érdeklődők jelentkezését szeretettel várjuk!

A Kárpátok és a Kárpát-medence, különleges földrajzi helyzetéből is adódóan, régtől fogva fontos szerepet tölt be európa történelmében és kulturális sokszínűségében. Szárazon és vízen, itt ér össze a nyugati típusú civilizáció a keleti hagyományrenddel, így ez a terület lett az olvasztótégelye annak a kölcsönhatásnak, amelyben a letelepedett népek helyhez kötött, és a nomád népek vándorlásra épülő természetszemlélete találkozott. A szilaj állattartási körülményeknek köszönhetően alakultak ki azok a különleges hegyi és alföldi állatfajtáink, amelyek szívósság tekintetében messze túlszárnyalják a manapság oly elterjedt modern fajtákat és hibrideket. Parlagi fajtáink genetikai öröksége igazán csak a rájuk jellemző, jellegzetes tartási formákban - az alföldi tereléses és a hegyvidéki kalibázó pásztorkodás során - érvényesül.

Három típusos kutya.JPG

Egyesületünk egyik fő terve ezért az, hogy pásztorhagyományaink elevenen tartásában tevékenyen is részt vállalva létrehozzuk "Porta Carpathica" védjeggyel ellátott telephelyeinket, ahol az érdeklődők számára szervezett rendezvényeken a XXI. században is korszerű módon mutathatjuk majd be a Kárpátok különböző tájairól gyűjtött állatokat és a tartásukkal kapcsolatos eszközök használatát. Minderről szeretnénk meghívott pásztorok segítségével, gyermektáborokban is tanfolyamokat tartani, hogy a kutatások során a hegyi legeltetéssel (pásztorkodással), illetve a kalibázó életmóddal kapcsolatosan tanultakat, a megismert életformákat, szokásokat, hagyományokat a lehető leghamarabb adhassuk át az elkövetkező generációk számára, illő módon ápolva a hagyományt.

Másik fő feladatunknak tekintjük a Kárpátokban élő, kalibázó pásztorkutyák megmentését, s a kiválasztott kutatási területen, elsősorban a Gyimesekben - mintegy az állomány szűkített keresztmetszetén - történő kutatását, elemzését, egyedszámának felbecsülését, továbbá egyedeinek regisztrálását egyfajta tenyészprogramban való felhasználásuk céljából. Szeretnénk elérni, hogy a kárpáti kalibakutya éppúgy megkapja hazánkban a nemzeti kinccsé minősítést, mint az általuk őrzött gyimesi rackajuhok.

Fontos a kutatási eredmények összevetése más területek expedíciós eredményeivel, ezért további célunk a Kárpátok hegyeiben és a Kárpát-medencében található pásztorkodó népek (csángók, székelyek, románok, huculok, szlovákok, lengyelek, magyarok stb.) szokásainak megismerése, szellemi kincseinek, használati tárgyainak, népviseleteinek és népművészeteinek gyűjtése és bemutatása, őshonos háziállatainak kutatása, bemutatása, megőrzése és tenyésztése, és a velük kapcsolatos tartástechnológiák oktatása.

A Porta Carpathica Egyesület a pásztorkodás mellett kiemelt figyelmet szentel a magyarság és más népek mezőgazdasági hagyományainak, valamint az állatok és a növények alkalmazásának az emberi életminőség javításában. Mindez az etnozoológiától és etnobotanikától a kertkultúráig, az élőlényekkel kapcsolatos szabadidős tevékenységektől (kutyás és lovas sportok, solymászat, bonszáj stb.) az állatterápiáig számtalan területet felölel. Célunk, hogy rendezvények (fesztiválok, bemutatók, táborok, játszóházak stb.), szervezésével, gyűjtemények létrehozásával, ismeretterjesztő és kutatómunkával támogassunk minden olyan törekvést, amely feleleveníti az ember és az élővilág együttélésének hagyományos, romlatlan, harmonikus formáját, és az ezekre épülő modern hobbi- és sporttevékenységeket, életmódmozgalmakat.

Két típusos kutya.JPG
nyitókép: czéher

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)