A fajtatenyésztés története
A fajtatenyésztés története XV.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Barba Rafael Péter  |  2012. április 24.

Az utat, mely az őskorból kilépő emberiség és a már háziasított kutya - a canis familiaris - közös történetébe nyújt betekintést, nem a szigorúan vett kronológiát követve folytatom.


 

 

Teszem mindezt azért, mert a kultúrák fejlettségét az időbeli elhelyezkedésen túl számos más körülmény befolyásolja, vagyis a barbárok archaikusabb világától vezet a fejlődés a mediterráneum irányába, ahol vitathatatlanul az ókor legfejlettebb civilizációi születnek és virágoznak fel, meghatározva az európai kultúra jövőjét. Igaz ez akkor is, ha a ránk maradt hagyományok, a később lejegyzett források esetenként már külső hatásokat, idegen befolyást tükröznek. A kultúrák érintkezése, magától értetődően, a kutyafajtatenyésztésének történetére is kihatással volt.

Európa népességi viszonyai az ókor nagy migrációs hullámainak következtében lényegesen átalakulnak. Elég utalni a thrák-illir törzsek Kr.e. 1200 körül kezdődő mozgására, majd a Kr.e. V. századtól zajló eseményekre. Előbb a kelták, akik valahonnan a Felső-Rajna-vidékről kezdik meg terjeszkedésüket nyugat és dél felé, s eljutnak Kisázsiáig, majd a germán törzsek Skandinávia és a mai Észak-Németország területéről induló déli, délkeleti irányú vándorlása lesz meghatározó tényezője az európai etnikai térkép változásának (a folyamat átvezet a középkorba /népvándorlás/!).

Ekkor már az ember mellett - más háziasított fajokkal együtt - a kutya állandó jelenléte is jellemző. Ez a jelenlét nem csupán a hétköznapok cselekvő együttélését, hanem a vallási képzetekben elfoglalt kitüntetett szerepkör révén megvalósuló szilárd kötődést is mutatja.

A kelták, mint szenvedélyes vadászok, bizonyosan rendelkeztek jó hajtókutyákkal, tudjuk agarakkal is, s félelmetes harci kutyáik voltak. A hajtóebek középnagy, arányos és gyors kutyák lehettek. Talán ilyen volt a kora La Tčne-kori (Kr.e.: IV.-II. /?/ szd.) harcossal temetett jószág is. Az első agarakra vélhetően föníciai, majd római közvetítéssel tehettek szert. A mai ír farkas ősének kitenyésztése bizonyára joggal köthető nevükhöz. Harci kutyáik főként saját tenyésztői hozzáértésüket dicsérték, ám valószínűsíthető, hogy ezeket a kereskedelem révén hozzájuk került molosszoid fajtákkal tovább javították. Voltak továbbá olyan középnagy, rövidlábú ebeik, amelyek talán a mai welsh corgik, beaglek ősei lehetnek.

Ókori feljegyzésekből tudjuk, hogy a gallok mindig megértéssel, hálával és barátságosan bántak a vadászkutyákkal. Mesterei voltak a kutyás sportvadászatnak. Arrianus szerint: "A gallok nem a vad elejtéséért vadásznak, hanem, hogy lássák kutyáik milyen ügyesek és gyorsak." A cölöpfalvak e lakóiban mai vadászebeink egy részének ősét tisztelhetjük.

Harci ebeik félelmetes hírnevét már említettem.

A "Gundestrup"-i üst (Kr.e. 500 körül) oldalán megörökített tűzkerék rítus jelenetén Taranis, a gall viharisten jobbján és balján látható két szörnyű "molosszus" az isteni villámot és pusztító erőt testesíti meg. Ábrázolásuk elvont absztrakciója ellenére, különösen a fejtípusban, a molosszoid jelleg egyértelműen tetten érhető. Az üst más részén megjelenített három eb közül a futó, ugató és az összegömbölyödve fekvő más típust testesít meg. Ezek inkább a nevezett középnagy hajtóebeknek tűnnek.

A Kr.e. I. századból származó kelta-ibér bronzművön megörökített lovas vadkanvadászat kutyája, bár kissé nyers az ábrázolás módja, az erőteljesen felhúzott hasra, a megtört, kisméretű (rózsafül) fülekre is tekintettel, vélhetően a korban használatos agarat örökít meg.

A gall négylábúak, érthető módon, végül a rómaiak megbecsülését is kivívták. Maga Julius Caesar is nagyra értékelte őket. A romanizálódás az ebek életére is kihatással volt. Sok harci eb pusztult el a háborúkban, s talán még több a birodalom arénáiban, de voltak nyertesek is, "akik" a római mintára épült házak hálókamráiban, a gazda ágyán pihentethették tagjaikat. S mikor elérkezett az idő - amint azt az említett La-Tčne-kori harcos Châlons-sur-Marne-ban feltárt sírja is mutatja - a hű ebnek a másik világba vezető útra is követnie kellett urát.

Az ír Cú Chulainn ("Chulainn kutyája") - számos saga központi szereplőjének - mítosza a szolgáló kutya fontosságára mutat rá. A jó házőrző büntetlenül nem pusztítható el már e korai időkben sem.

Munkáját tekintve két vadászkutyatípusról külön kell említést tennem. A kotorékmunkát végzők (elsősorban terrierek) népes csoportjának születése egyes vélelmek szerint a keltákhoz köthető. Magam nem osztom ezt a nézetet. Álláspontom szerint kialakulásuk, tekintettel e vadászati mód kutyaféléktől idegen voltára is, az ember több kultúrán átnyúló szelekciós munkájának eredménye, minek során előbb a rágcsálókkal és más föld alá menekülő kártevőkkel szembeni agresszivitás jelentett előnyt, majd a kis termetre való válogatás eredményezett újabb előrelépést, míg végül a meghatározott célcsoporttal szemben végletesen felerősített zsákmányszerző ösztön kihasználásával sikerült elérni, hogy az eb megkísérelje kiásni, vagy kotorékjába követni áldozatát. A madarászebek alkotják azt a másik csoportot, mely speciális vadászati feladatként a felgallyazott, számára el nem érhető zsákmány megszerzésében segíti a vadászó embert. Kialakításuk vélhetően észak erdeinek vadászó népeihez köthető.

A germán-skandináv népek is több kutyafajta születésénél bábáskodtak. Ősi, spicc típusú ebeik a vadászatban, állatok terelésében és őrzésében egyaránt serénykedhettek. A hajózó dánok, normannok jellegzetes rövidlábú kutyáik nélkül nem keltek útra. Kutyáik az út során több feladatot kellett ellássanak: az esetlegesen megbúvó rágcsálók kiirtása, a tengerbe esett eszközök kimentése, az elgémberedett, átfázott emberek melegítése, nem utolsó sorban az egyhangú étkezés változatosabbá tétele. A mai border colliek, dreverek, a dunker, az elkhound, a svéd juhászkutya és a szürke rénszarvasvadász kutya e büszke elődök kései leszármazottainak tekinthetőek. Az eurázsiai csupán modern küllemi "újrateremtése" a kihalt rénszarvasőrző spicceknek. Külön kell megemlíteni a lundeHunkot, ezt a különleges sziklamászó tehetséget. A lundára való vadászat nélküle nem lenne lehetséges. Különleges anatómiai felépítése, a mellső végtagok 900-ban kifordítható könyökizülete, a hátsók erőteljes ötödik ujja egyedülállóvá teszik ezt a specialistát. Tekintve, hogy hazájában az ember ősidők óta vadászik a lundára és a lunda tojásaira a járhatatlan sziklameredélyek fészkelő helyein, a fajta eredete is a múlt ködébe vész. Nyilvánvaló tehát, hogy létezésének gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, mint azt a kynologiai irodalom feltételezi, függetlenül attól, hogy a világ mikor vett tudomást róla. Ezt támasztja alá sajátosságainak szilárd öröklődése is.

A germán népek kultúrájában is fontos helyet töltenek be a kutyák. Erre utal többek között az alvilághoz kötődő mitikus szerepük.

Mitológiai tartalmú a stockholmi Állami Történeti Múzeumban látható, 174 cm magas, Jurulf emlékére (Kr.u. 775 körül) állított rúna feliratos kő is. A Valhallába (Valhöll), a halottak birodalmába Ódin lován - a nyolc lábú paripán, Szleipniren (ó-izlandi: Sleipnir) - érkező Jurulfot (magának Ódinnak, vagy Ódin fia Hermodnak képében?) egy, egyik kezével ivószarut nyújtó, a másikban a ház kulcsait tartó, Valkűr fogadja. A lovas valósággal táncol a nyeregben, úgy örül, hogy végre helyben van. A portyán odaveszett Jurulf lelkét kísérő, nagytestű, lógófülű kutya ábrázolása az ilyen jellegű ebek germán népek közötti létét bizonyítja.

A finn-ugor nyelvi közösség (Kr.e.: III.-II. évezred) népei a közös szállásterületnek tekinthető Urál és a Volga vidékéről a Kr.e. I. évezredre széttelepültek. Egyesek (finnek, karélok, észtek, stb.) a Baltikum vidékét, mások a Skandináv félsziget északi részét (lappok), megint mások Kelet-Európa erdős övezetét (merják, muromok, csudok) foglalták el. A szakirodalom szerint a szétköltözést követően alakult ki a balti finn népek, a lappok, mordvinok, marik, udmurtok, komik, obi-ugorok mitológiája. E világ legkorábbi ismert forrásai a Kr.u. I. századból származnak. A kutya előfordulása ebben a hitvilágban a korai pogány természet-kultusz emlékeként őrződött meg.

A mai finn és lappföldi spiccek, a lappföldi pásztorkutyák nevükben viselik ugyan egy-egy nép nevét, ám felmenőik kitenyésztésében valószínűleg több skandináv nép is részt vett. Nem szabad ugyanis soha megfeledkeznünk, arról az egyre bizonyosabb tényről, hogy már a neolitikum idején is igen élénk kereskedelem folyt, s ennek kapcsán, ma szinte elképesztő távolságokat járt be az ember. Éber társa pedig, végszükségben önjáró élelmiszer-tartaléka, hűségesen kísérte. A kialakult és tartós kereskedelmi kapcsolat pedig a háziasított kutyaelterjedését, a helyi változatok, "fajták" vérfrissítő találkozását is jelentette.

A Kr.e. I. évezredből származó, a közép-kaukázusi "Kobán" kultúra köréből ránk maradt bronz hajtű (nézetem szerint szakrális célra készült bronz balta kicsinyített mása) spicc típusú vadászkutyái, összevetve a szkíta arany nyaklánc nyulat űző vadászebével, érzékletesen tárják elénk azt a hatalmas utat, melyet az európai és ázsiai kultúrák érintkezésénél létrejött ókori barbár kultúrák is bejártak a fajtatenyésztés útján. Ez az út a kutyával, annak használati értékével szemben fellépő igényesség történetéről szól. A szkíta ékszer ebe fenotípusában és használati módjában a görögök kedvelt hajtóebeire fajzik, velük való azonossága nem kizárható.
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)