Társunk a kutya
Küldöncök és szanitécek
Kutyák az első világháborúban
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Tóth Zsigmond  |  2011. július 30.

Küldöncök és szanitécek

Az első világháború után végigsöprő spanyolnátha és az azt követő igazságtalan békedekrétumok elhomályosítják azokat a hőstetteket, melyeket az ember leghűségesebb négylábú barátja, a kutya cselekedett a frontok arcvonalában, a küzdelmek után a sebesültek felkutatásában és megmentésében.


A kutyákat nemcsak a XX. század embere fogta az esztelen öldöklés szolgálatába: egyes kutyafajták vadságát, erejét, gyorsaságát és gazdájához való feltétlen hűségét céltudatosan kihasználták már évezredekkel ezelőtt is. Az oly távoli ókor első harcosai idővel ezeknek a rendkívül intelligens állatoknak más és más, a hadászat számára előnyösen kiaknázható tulajdonságát fedezték fel, így a harci kutyák felhasználása egyre sokoldalúbb lett, és ezáltal megjelentek a különféle részfeladatokra idomított, speciális szolgálatot is teljesítő hadiebek.

Xerxész kopói

Az első, írásokkal is igazolt harcikutya-behozatal európába Xerxész, a zsarnok perzsa uralkodó és híres hadvezér (Kr. e. 485-465) nevéhez fűződik, aki félelmetes hadserege megerősítéséhez kétszáz példány kopószerű ebet importált az akkor még csak több hónapi utazással elérhető, távoli Indiából. Ezek az állatok a feljegyzések szerint eleve félvad állapotban érkeztek, és a kiképzésük után félelmetes harcosokká váltak. Xerxész segítségükkel hódította meg Thrákiát, a mai Bulgária területét.

Az időszámításunk előtti évszázadban Plinius (római, többek között hadtudományi író, aki tudományos megfigyelései közben a Vezúv kitörésének lett áldozata) többször is említést tesz félelmet egyáltalán nem ismerő harci ebekről, melyek fajtajellege legjobban a mai dogokra emlékeztet. Az ősi kelta sírokban az ásatások során gyakran kerülnek elő egymáshoz láncolt nyakörvek, melyekhez széles páncélt csatoltak, és viszonylag hosszú acéltüskék biztosították a nyak védelmét az ellenséges kutyák támadásától. Az ilyen összeláncolt kutyafalkával különösen az ellenséges lovasságot tudták hamar, de meglehetősen kegyetlenül, embertelen módon megsemmisíteni. (Egy ilyen, nem mindennapi nyakörvkiállítást lehet megtekinteni egy VIII. Henrik építtette, tóba nyúló gyönyörű kastély mellett Leedsben, ahol egyébként gazdag madárpark is várja a messzi földről is odazarándokló érdeklődőket. Ha Angliába járnak, vétek kihagyni!)

A kalandozó magyarok is kihasználták a nagytestű ebekben rejlő hadászati lehetőségeket, amire tanúbizonyságot jelentenek azok a kolostorokban megmaradt feljegyzések, melyekből kiderül, hogy gyorsan vágtató, hátrafelé nyilazó őseinknek a kutyáitól is rettegett Európa. A XV. században a fent említett módszert használták a mai Franciaország és Németország területén, így például 1476-ban a burgundi kutyákon győzedelmeskedtek az alpesi kutyák.

Négylábú szanitécek

Az első világháború idejére már az úgynevezett "civilizált" országok vezérkara tudatában volt annak, hogy a kutyákat elsősorban küldöncként lehet hasznosítani, de a megfigyelő-, járőr-, kísérő-, őrző-védő-, egészségügyi- és vontatószolgálatban is nagy segítséget jelentenek a hadseregnek. A véres csaták során gyakran előfordult, hogy a csapattestek közti összeköttetést erre a speciális feladatra idomított négylábúakkal tudták csak megvalósítani.

A háború kitörése nem érte váratlanul a francia és német kutyatenyésztő-telepeket. A franciák, mint a háború kimenetele bizonyította, alaposabb munkát végeztek, mert a kutyák vontatóerejére is nagy figyelmet szenteltek a kísérő-, őrző-, megfigyelő- és egészségügyi feladatokra való felkészítés mellett. Észak-Franciaországban még békeidőben több nagyobb kutyatelepen képezték ki a harcikutya-ármádiát, melynek színvonalára jellemző, hogy minden egyes kutyaszellemi képességéről, "tanulmányi előmeneteléről", fizikai teljesítőképességéről stb. részletes feljegyzések készültek. A hadikutya-ügy fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egykori hadügyminiszter töltötte be a Francia Hadikutya-szövetség elnöki tisztét. Az innen kikerülő kutyákat tizenegyes fogatokba tudták fogni, így volt eset, amikor egy tonnát is megmozgattak sínen futó kis kocsival. Számításaik szerint öt igásló erejét hét kutyahelyettesítette. Ezek az állatok a szolgálat során kétszersültet, lóhúst és rizst kaptak, s a legénység ellátásához hasonló takarmányt a hadtáputánpótlás könnyebben tudta biztosítani.

A háború során a Vöröskeresztnek mindössze nyolc kutyája volt. Ez is azt mutatja, hogy leginkább az egészségügyi kutyáknak voltak híján. A frontokon uralkodó állapotokra jellemző, hogy a mazuri ütközetben fél nap alatt harmincegy hóval belepett katonát mentett meg a biztos fagyhaláltól egy német egészségügyi kutya. Ezek a kutyák segítették a sebesültek felkutatását is, amire jó példa az az eset, amikor 1915-ben a K. u. K. csapatok negyven négyzetkilométeres területen harcoltak, majd az egészségügyi alakulatok emberei kétszer is átfésülték a területet, és ezután a kutyák még hatvanhét sebesültet leltek fel. A sebesültek felkutatása azért is nehéz terepen, mert a sebesült ember ösztönösen igyekszik búvóhelyet keresni magának, félve a lövedékektől és az ellenséges katonáktól. idővel legyengül, beszélni már képtelen, ezért nem tudja jelezni ottlétét a mentőalakulatoknak. Így váltak nélkülözhetetlenné ezek az ebek. Jellemző intelligenciájukra, hogy vezetőjüket csak akkor kezdik a hullákhoz vezetni, amikor élő ember szagát már nem érzik.

Aki hírt visz, életet visz

Az arcvonalakon megfáradt katonáknak lelki megnyugvást is okozott a kutyák jelenléte, ami nagymértékben fokozta a harci kedvet, és átsegítette őket a borzalmak feldolgozásában. Némely kutyacselekedeteihez legendák hosszú sora fűződik. A háború egyik leghíresebb kutyája a francia oldalon küzdő, Marquis nevű küldönc kutya volt, mely rendszeresen akkor teljesített szolgálatot, amikor az ellenséges csapatok összefüggő zárótüze mellett emberi küldönc alkalmazása lehetetlen volt. Egyszer azonban egy Sartebourg melletti támadásban egy gyalogsági lövedék megsebesítette, és felbukott. Röviddel ezután minden erejét összeszedve mégis talpra állt, és a véráztatta jelentést elvitte a parancsnokságra, ahol összeesett és kimúlt. A katonák hősként tisztelték, ezért maradványait katonai tiszteletadás mellet eltemették, és sírhantjára emlékkövet emeltek.

A németek a háború kitörésekor tizenötezer rendőrkutyát vetettek be, ezeket a mozgósításra vezetőjükkel együtt hívták be. Kizárólag egészségügyi feladatok ellátására kutyáik alig voltak. Az ellenség sikeres kutyáitlátva a hadvezetés 1916-ban kétezerötszáz egészségügyi célokra kiképzett kutyát vetett be, melyeket a harctéren küldöncszolgálatra képeztek át. Jellemző, hogy a háború után a franciák a németektől hadizsákmányként huszonötezer kutyakiszolgáltatását követelték.

Ha figyelembe vesszük, hogy egy jó kondícióban lévő kutyatíz-tizenöt kilométert tesz meg egy ember számára nehezen járható terepen egy óra alatt, úgy egyértelmű volt a kutyaküldöncök létjogosultsága. A kitűnő szaglással megáldott kutya könnyebben elkerülte az ellenséges őrjáratokat. Az embernél gyorsabb és kisebb termetű állat nehezebb célpontot jelentett az ellenségnek. Ha a harcok során az "érkezési oldalnak" át kellett helyeznie az állásait, ezek az okos kutyák kiszimatolták, hogy hová kell kézbesíteni, azaz a parancsnokság új helyét. előfordult, hogy nyomon haladva, három-négy óra alatt harminc-negyven kilométert is megtett egy ilyen postáskutya.

A sors fintora, hogy míg az egészségügyi kutyákról gyakran megemlékeztek, méltatták őket, mivel itt mérhető volt, hogy egy-egy okos kutyahány ember életét mentette meg, addig a küldönckutyákról méltatlanul megfeledkeztek, pedig egy megfelelő időben megérkezett üzenet az egész csata gyors lefolyását, kimenetelét döntően befolyásolhatta, így emberek ezreinek életét menthették meg.nyitókép: archív

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)