Magyar fajták
A puli használati értékei VI.
A házőrző puli
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Tari József  |  2010. október 23.

Bevezető gondolatként egy fontos dologra hívnánk fel a figyelmet. Minden olyan pulit, aki valamilyen okból sem kiállításon való szereplésre, sem munkára nem alkalmas, házőrzőnek akarja az újdonsült tulajdonos otthonába vinni.


 

 

A tenyésztők többsége nagyon jól tudja, hogy egy vérbeli házőrző pulinak mit kell teljesítenie, milyennek kell lennie. Ezért a tenyésztői, kiállítási, munkabéli babérokra nem való puliknak csak egy bizonyos részét kínálja fel és szánja házőrzőnek, tetemes része házi kedvenc céljára alkalmas. Gondolhatná az olvasó, hogy a kettő ugyanaz, de messze nem igaz - így cáfolnunk kell.

A házi kedvenc alkalmas arra, hogy a család középpontja legyen, a gyerekekkel együtt játsszon, hogy egy mai korunk rohanó világában élő család természetközelibbé tegye otthonát egy kutya által. Hogy legyen valaki, aki - mikor a családtagok valamelyike hazaér - otthon várja és örüljön neki. A házi kedvenc életének nagy részét gazdáival tölti, együtt jár velük sétálni, kirándulni is. Elegendő, sőt fontos, hogy szeresse gazdáit, azokkal odaadó, gyengéd, bensőséges viszonya legyen. Mondhatná bárki, hogy ezek minden egyes pulira jellemző alapvető tulajdonságok és ez így is van. De a házi kedvenc nem több ennél. Míg egy kiállítási puli tökéletes külsővel, szabályos alkattal és a fajtára jellemző vérmérséklettel kell, hogy rendelkezzen illetve egy dolgozó puli tanulékonyságban, munkakészségben, a feladatok teljesítésében kell, hogy felülmúlja fajtatársait a házi kedvencnek mindezekkel az adottságokkal és képességekkel nem kell rendelkeznie. Nem úgy a házőrző pulinak.

A kutyakiképzéssel, munkával és jellembeli tenyésztéssel, nemesítéssel foglalkozók tudják milyen problémás, nehéz és összetett feladat egy házőrző kutya munkája. először vizsgáljuk meg a jellemző tulajdonságokat.

A probléma ott kezdődik, hogy egy házőrző puli nem akkor mérettetik meg, mikor gazdája jelen van. Természet és dominancia terén erősnek kell lennie akkor is, mikor teljesen egyedül tartózkodik otthon. A házőrző puli tehát soha nem félhet senkitől és semmitől. Az egészséges, tartózkodó, távolságtartó viselkedés alapvető jellemzője egy házőrzőnek. A bizalmatlanság mellett viszont bátorsága soha nem inoghat meg. Élete, házőrző tanulmányainak gyarapodási szakasza során érhetik és érik is kellemetlen élmények, de ezek az élmények a jó házőrző puli elszántságát, feladatteljesítését csak fokozzák és nem csökkentik. Bizalmatlanság és bátorság.

Gyakorta tapasztalható, mikor idegen emberhez csengetünk be, mert beszélni szeretnénk vele és nincs otthon, hogy a vele együtt élő házőrző ráront az ajtóra - egy ideig. A jó házőrző puli viszont rámenős, elszánt és kitartó. Bizalmatlansága, bátorsága tehát nem lehet tiszavirág életszerűen rövid hiszen az idegen teljes ott tartózkodási idejéig ki kell, hogy tartson. A betolakodó iránt érzett mérge tehát nem szállhat el egykettőre. Elszántság, rámenősség és kitartás.

Ha azonban a gazda otthon van, és az idegent otthonába engedi, akkor ezt el kell tűrnie. A gazda parancsainak tehát mindenkor engedelmeskednie kell. Nem elég a fejlett territoriális, területvédő ösztön, ezt tudnia kell kordában tartani. Egyébiránt is a házőrző pulinak a kiegyensúlyozottsága a legfőbb erénye. Harmonikus jelleme nem engedi, nem engedheti meg, hogy egyes eseteket alul-, másokat pedig túlreagáljon. Ha egy probléma elhárult, ha egy feladat megoldódott, ezt ösztönösen meg kell éreznie méghozzá jól. Mindezeken túl teljesen önállónak kell lennie. A munkakutyák őrzésre való alkalmassága tehát önállóságukban áll vagy bukik. Hiszen többségük parancsra, vezényszóra remekül, kifogástalanul teljesít, de ez még messze nem garancia arra, hogy valódi élethelyzetekben megfelelően cselekedne, vagy vezénylés nélkül cselekedne-e egyáltalán. A házőrző pulinak tehát cselekednie kell és a feladatokat önállóan kell megoldania.

Nem utolsósorban van a házőrző kutyák munkája terén egy lényeges probléma. A gondok gyökere a bevezetésként elmondottakban rejlik, mégpedig abban, hogy milyen céllal fogadjuk otthonunkba az újdonsült jövevényt. Határozottan el kell különíteni magunkban a házőrző és a házi kedvenc szerepkört. A pulit és általában a házőrző célzattal tartott kutyákat soha nem tanítják, házőrzésre nem képzik. A házőrző pulinak így örökletesen kell hatalmas készlettel rendelkeznie. Jól tudjuk, hogy egy-egy őrző-védő, agility és egyéb vizsga mögött mekkora munka, mennyi gyakorlás van, mire elérjük a megfelelő teljesítés színvonalát. A házőrző munka feladatai mindennaposak, hétköznapiak, de teljesítésüket, a megfelelő megoldást senki nem tanítja meg pulinknak. Arra önmaga és egyedül kell rájönnie méghozzá helyes módon.

Ezt a gondolatmenetet tovább folytatva arra szeretnénk rávilágítani, hogy mi történik ha a feladatmegoldás sikertelen. A dolgozó, képzés alatt álló kutyák esetében a sikertelenséget nem követi negatív esemény. sőt ebben az esetben a hiányosságot a képzők önmagukban keresik és egyértelműen többet gyakorolnak, a végrehajtást csiszolják, tökéletesítik. Nem történik így a házőrző puli esetében. Egyrészt gyakorta a házőrzés feladatainak hibás teljesítése a kutya életébe is kerül. Számtalan példa bizonyítja, hogy egy-egy betörés, birtokháborítás a házőrző életének kioltását következteti. Másrészt azt vizsgáljuk meg, hogy mi történik ha a puli, mint házőrző megbukott. Ahelyett, hogy feladatának minél jobb teljesítését elősegítenénk, adottságait, tulajdonságait erősítenénk rossz kutyává degradáljuk, leminősítjük. Elegendő egyetlen egyszer házőrzésben megbuknia, máris haszontalannak ítélté válik.

Befejezésként összegezve elmondható, hogy óriási felelősség a tenyésztők részéről házőrzőnek átadni egy pulit. El kell választani a házi kedvenc szerepkörtől mind képességekben, mind rátermettségben, mind tulajdonságokban. Az elkülönülésre a leendő gazdák, tulajdonosok figyelmét is fel kell hívni, mert gyakorlati tapasztalat, hogy a két tartási cél összemosódik a fejekben. Végezetül értékrendben ne minősítsük le a házőrző pulit, mert ő nem a ma egyre népszerűbb showbusinessben, nem a nyilvánosság dicsérő szeme láttára teljesíti a rá bízott feladatokat, hanem a hétköznapokban, a mindennapi élet során, sokszor rejtve a világ elől. A leminősítés már csak azért sem állja meg a helyét, mert a leírtak bizonyítják, hogy képességekben és feladatmegoldásban a házőrző puli egyaránt a többiek felett áll...

 

Kiállítási Puli

Most vizsgáljuk meg azt, hogy a kiállításokon szereplő pulinak milyen belsővel kell rendelkeznie ahhoz, hogy fajtájának méltó reprezentánsa legyen. Először egy tévhitet szeretnénk eloszlatni. Eszerint a kiállítási kutyák mind csak a "küllemkutya" bélyeg viselői, ami már alapjait figyelembe véve nem igaz és dől meg. A "munka" jelzőt magukon viselő pulik standardnak megfelelő küllemi és jellemi fontosságáról már beszéltünk. Megfordítva ezt a dolgot beszéljünk most arról, hogy egy kiállításokon részt vevő pulinál miért fontosak a külsővel együtt annak belső tulajdonságai. A viselkedés sajátosságai és a nevelés specialitásai már kölyökkorban megkezdődnek. Túl az engedelmességen vegyük sorba ezeket a sajátosságokat.

Először a kiállítási babérokra pályázó pulinak nyugodtnak, de elsősorban kiegyensúlyozottnak kell lennie. Nem abban a formában, ahogy azt egy dolgozó pulitól elvárjuk. Kellő nyugodtsággal kell viseltetnie a szőrápolás terén. A puli sajátos bundájának karbantartásához nem elegendő néhány percig tartó átfésülés, mint más fajták esetében. Egy-egy szőrápolási akció bizony órákat vesz igénybe. Ez az időtartam hosszú ahhoz, hogy csak úgy elcsípjük mikor ápolni kívánt pulink éppen ehhez megfelelő hangulatban van.

Erre mindenképpen nevelnünk szükséges. Ellenkező esetben külön emberi segítséget kell igénybe vennünk, de a szőrtakaró kellő formába hozása úgy sem lesz tökéletes, hiszen lehetetlen vállalkozás egy örökké hiperaktív puli szőrápolása. A bundát amúgy is egyszerre kell leápolnunk, méghozzá jóval a kiállítás időpontja előtt, hogy homogén képet mutasson. Szerencsére a pulik többsége hozzászoktatható mindehhez olyannyira, hogy jólnevelt kiállításra hordott pulit láttam már tincsalakítás közepette egyszerűen elaludni.

A szőrápolás eltűrésének következményeként a pulinkat időnként fürdetnünk szükséges. A fürdetés szintén hosszú időtartamú, hogy a tincsek elégséges módon átázhassanak. lássuk be egy víziszonytól szenvedő puli ezt megfelelő ideig nem képes elviselni. Ez azért is fontos, mert magára a fürdetésre éves szinten ritkán kerül sor, illetve kölyök korban a gyakori lubickolás nem ajánlatos. Az alkalmak ritkasága tehát nem szolgálja érdekünket, hogy pulinkat fürdéshez szoktassuk.

Tovább folytatva a gondolatsort, mivel a bundát sűrűn átmosni nem lehet, nem szabad egy-egy kiállítási szezonban folyamatosan tisztán kell tartani pulinkat. Viselkedés szempontjából ez azt vonja maga után, hogy pulinknak a fajra jellemző ösztönös dörgölődzési viselkedés mintázatát minimálisra kell csökkentenie. Mert hiába tartjuk tiszta helyen és takarítjuk kennelét, ha ez az ösztönös viselkedés tombol pulinkban. Azon túl, hogy nem rohanhat eszeveszetten a pocsolyába, még társas viselkedési formáit is kordában kell tartania. Pláne ha nem egyedül tartjuk - az önfeledt játék során egymás ugrálása, finom harapdálása, szőrhúzgálása hosszú, kitartó, fáradtságos munkánkat döntheti dugába - ha pulink ilyen. Szerencsére a megfelelően kiállításra nevelt pulik mindezt tudják... Gyakori eset, mikor egy puli a sár helyett a tiszta aszfaltot választotta a póráz egyik végén, míg a póráz másik végén a gazda mobiltelefonált és sárba lépett.

A kiállítási körben mutatott benyomás sohasem egy-egy kiállításon tanulható meg alaposan. A mozgást, beállítást rendszeresen gyakorolnunk kell és már kölyökkorban el kell kezdeni. Pulinknak élénk vérmérséklete ellenére el kell tűrnie, hogy fejét emelgetjük, fordítgatjuk. El kell viselnie, hogy lábait külön-külön állítgatjuk. Amellett, hogy ebben az időtartamban nem mozdulhat még feszesnek is kell lennie, viselkedése nem engedhet le annyira, hogy farkát lógassa. Ez csakis rendszeres gyakorlással érhető el és tartható fenn. A peckes, feszes tartásnak mozgás közben is maradnia kell, hogy a lehető legtökéletesebb formát mutassa pulink a bírálat során. Nem húzhat és nem maradhat le. Ezt otthoni gyakorlások sokasága biztosíthatja. És ekkor még magáról a kiállításon történő viselkedésről nem is beszéltünk.

Ahhoz, hogy kiállításokon szerepeljünk, meglehetősen sokat kell utaznunk. Elérkeztünk egy lényeges szemponthoz. Mert hiába ápoltuk pulinkat jól, ő ezt hiába viseli kellően, ha nincs utazáshoz szokva. Mert az mindent elronthat. Egy hányingertől és stressztől szenvedő puli hiába ápolt nem mutat megfelelően a ringben. A kocsikázást, utazást pulinknak el kell viselnie. Ezt először rövid távok megtételével biztosíthatjuk és úgy, ha mellette vagyunk, simogatjuk, nyugtatgatjuk. A távolságot és az időt növelve érhetjük el célunkat. Túl ezen az utazás szeretete alkati, jellembéli kérdés is hiszen vannak olyan pulik, akik egyszerűen természetüknél fogva nem bírják ezt. Alkalmazhatók gyógyszeres megoldások, de azok általában egyensúlyzavarral vagy idegrendszeri tompultsággal járnak, ami viszont a bemutatást lehetetleníti el. A pulik többsége szerencsére imád utazni olyannyira, hogy ha kocsiajtó nyílik, máris az ülésen találjuk, függetlenül szándékunktól, hogy vinni akartuk-e.

És elérkeztünk a nevelés és viselkedés fonalának végkifejletéhez, magához a kiállításhoz. Eddig azt vizsgáltuk, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy kiállítási pulinak, és mire kell megtanítanunk - otthon. Mindez csődöt mondhat, ha pulinkat a kiállítások légköréhez nem szoktatjuk hozzá. A szocializálási törekvéseinkhez képest, mikor kutyánkat fajtársak közé visszük, egy-egy kiállítás kutyalétszáma messze túlhaladja ezt. Míg lakóhelyünkön az udvarban ismert néhány társon túl szerény számú kutya közé van módunk vinni, addig egy kiállításon a kutyák létszáma elérheti a több ezret is.

Ez azért lényeges, mert annyi kutyának ugyanannyi hangja, látványa és szaga van pulink számára. Az először kiállításon járó pulinak ez sok lehet. Szükséges tehát még mielőtt bárhová is beneveznénk rendszeresen kiállításokat látogatnunk pulinkkal. Mert nem viselkedhet túl agresszíven, hiszen egy állandóan kitörő pulit megfelelően bemutatni nem lehet. Az összevetésnél más kutyák mellé nem állítható. Ráadásul támadókedve annyira kimerítheti, hogy pont mikorra ő következne, fárad el és nem mutatja magát. A félszeg pulit pedig egyszerűen sokkol egy kiállítás légköre, a kutyák száma. A sok faj- és fajtatárs, a felvezetők feszült viselkedése, a bíró nézése, érintése lelkében összetörheti annyira, hogy nem bemutatható. A két véglet közötti egyensúly megtalálása nem könnyű feladat pulink számára sem. Dominánsan kell viselkednie ami azt jelenti, hogy legyen magabiztos, legyen jellemének és egyéniségének megfelelő tudatában, de öntudatát ne engedje sem megtörni sem felkorbácsolni. Ekkor válik vérbeli kiállítási pulivá - mikor eljut arra a jellemszintre, ami a kutyák királynőjévé teszi. Champion pulik némely egyedeinél olyan képességek tapasztalhatók e téren, hogy tapasztalt dívák, szinészdinasztiák leszármazott primadonnái is megirigyelnék.

Végül láthatjuk, hogy egy kiállítási puli nevelése komoly, összetett feladat, mintsem, hogy a küllemkutya bélyegét ráragaszthatnánk. Kiállításra egyszerűen nevelnünk kell pulinkat, illetve neki adottságokkal, erre alkalmas jellemmel kell rendelkeznie. Nevelése és jelleme pedig olyan speciális, sajátos igényeket támaszt ami a megszerezhető díjak és címek odaítélését befolyásolja. Legtöbb esetben a végeredmény rangsorolását hajszálak választják és döntik el. Ezek a hajszálnyi különbségek, amikről e fejezetben szóltunk - hogy pulink viselkedése, tanultsága milyen szinten van, és még mit kell ennek érdekében megtennünk - nekünk és kiállítási pulinknak.

A következő részben évezredes talajra lépünk, a puli ősi foglalkozását járjuk körül, a terelés sajátságos látnivalóit vesszük szemügyre - sőt kicsit belekóstolunk a mai őrző-védő kiképzés pulira vonatkoztatott témakörébe.


 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)