Magyar fajták
A puli használati értékei II.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Tari József  |  2010. október 22.

A puli használati értékei II.

Az előző részben röviden áttekintettük, mi volt elődeink mozgatórugója, illetve, hogy a puli fejlődésének kezdetén milyen hatásokra vált olyan tökéletessé, mint amilyen napjainkban.


Most vizsgáljuk meg a puli használati tenyésztésének aktuális helyzetét, és a használhatóságának gondolatát ültessük át a mai valóságba, megküzdve a vérmérséklet figyelembevételével történő tenyésztés problémáival, kicsit megvetve lánunkat a teljesítményorientált párosítások szigetén. Ehhez nyújtanak segítséget a mostani sorok.

A puli használati tenyésztése

Őseink örökségéhez híven, maréknyi tenyésztő tudatosan vállalja és valósítja meg a használati értékeket megőrző pulitenyésztést. Sokkal nehezebb ezt végrehajtani, de feltétlenül szükséges, hogy a puli használati fajta maradjon Magyarországon és az egész világon. Ezeket a tenyésztőket a legszebb és egyben a legjobb kutya kitenyésztésének maximalizmusa hajtja. Ehhez viszont komplex, egymásra épülő feltételrendszer kialakítása és alkalmazása szükséges. Ennek a rendszernek az elemei többek között a csípőizületi diszplázia szűrés, az utódellenőrzés és a vérmérsékletre, képességekre is kiterjedő tenyészszemle. Ennek az összetett rendszernek a kialakítása még gyermekcipőben jár hazánkban a pulinál.

Sajnos más fajták rossz példái is bizonyítják, hogy akik nem törekszenek e rendszer megvalósítására, mert szükségtelennek tartják, azok a könnyebben járható utat választják ugyan, de nem tesznek mást, mint játszanak azzal a fajtával, melyet a használat alkotott és melyet őseink kitartó munkája őrzött meg napjainkig a kutyák királynőjének. Fájdalmas kimondani, de bizonyított tény, hogy a küllemi tenyésztés mindössze másodlagos jelentőséggel bír, hiszen a megjelenési formának kell igazodnia a használható jellemhez, és nem fordítva. Példaként a már jól ismert szőke nő esetét említeném, aki minden viccben csodaszép, de rettenetesen buta. A csodálatos külsőnek, a tökéletes megjelenésnek értelmes belsőt kell takarnia. Máskülönben a szőke nő útjára léphetünk, aki csak az első megszólalásig szép. Biztosítani kell az egészséges, használható, a standardban leírtaknak belső tulajdonságaiban is megfelelő puli tenyésztését. A puliét, aki világszerte kivívta és napjainkig megtartotta és vezető pozícióját... A legfontosabb szerepe a tenyészszemlének van. Oroszlánrésze van abban, hogy a rohamléptekben fejlődő fajta ne váljon díszkutyává. A küllem mellett vizsgálni kell az egyedi idegrendszert és annak stabilitását, a kiegyensúlyozottságot. Ennek bevezetése nagyon nehéz, de megadná az első lökést, az érdeklődés felcsigázását. A divatkutyát és a munkára született kutyát egy kutyában, a puliban kell egyesíteni, ami hatalmas feladat, de ha ez a fő cél, akkor a siker biztos és tartós lesz. A kidolgozásig, a bevezetésig maréknyian figyelik, szelektálják a belső értékeket, a vérmérsékletet. A puli munkavizsgára nem kötelezett fajta, de számos példa bizonyítja alkalmasságát.

Az oly népszerűvé vált fajta munkaképességének kipróbálása, bizonyítása egymástól eltérő körülmények között, nehéz feladat de annál nagyobb lelkesedéssel folyik. A használati puliból, terelőnkből mára már korunk egyik legkitenyésztettebb, küllemét tekintve az ideálishoz legközelebb álló sportkutya lett. Ez jó kiindulópontot jelenthet és jelent a leghasználhatóbb típus kialakítására. Létrejött ugyanis egy számában is, homogenitásában is tekintélyt parancsoló populáció, amely megfelelő szelekciós bázist jelenthet. Az állományt szigorú tenyésztési elvek és szabályok alkalmazásával jelentős minőségi szintre emelték. Mindez a vérmérsékletet illetően is bizonyítható volna. Ez lenne az új nyitás a világ trendje felé. A pulival foglalkozó tenyésztők, kedvelők, tartók számára követendő példát mutatnak azok, akik tehetségüket, idejüket, energiájukat a fajta érdekének szentelik. Önként és non-profit alapon, hogy a puli "tartalmával" foglalkozzanak. Ez a folyamatos minőségi javulás garanciája. De csak annyit szabad megkövetelni, amire a jelen lehetőségei mellett építeni lehet és tudni kell azt is, hogy a követelmények szigorából mennyit lehet engedni. Csak a fokozatosság, a fokozatos szigorúság vezethet a tökéletességhez. Korunkban a puli tenyésztésének szervezetrendszere stabilizálódott és a fejlődés, nemesítés stabilitásának megőrzése jó, biztos kezekben van. A külső megjelenésben elért eredmények minőségi szintje, annak ellenőrzése-szervezése vitathatatlan, és a megfelelőnél lényegesen jobb. A következő minőségi előrelépést a leírtak jelentenék. Mint mindenben, itt is a hivatalosan rögzített "nagy" dolgokat kezdeti, botladozó, törekvő, út teremtő, lelkes lépések előzik meg. Ezeket a kezdeti lépéseket teszik meg azok, akik a pulit kipróbálják és használják a nyájterelésben, az agility pályán a sportban, illetve kiképzés során, őrző-védő munkában vagy a ma egyre népszerűbb dog-dancing stílusában...

 

Tartalomhoz a forma

A sportkutyák tenyésztése merőben más tehát, mint a munkakutyák tenyésztése, de a kiindulási alap ugyanaz. Célnak, alapvető jövőképnek kell lennie a kiegyensúlyozott, magabiztos, nyitott vézen szelekciójának a puli természetének ideálissá tételében. A munka pulinak tiszta agyúnak kell maradnia minden körülmények között. Ez hatalmas munkát, sokszor zsákutcák fáradságát rója az erre vállalkozókra. A használati kutyatenyésztőnek mindenekelőtt határozott, ellentmondást és megalkuvást nem tűrő, konkrét tenyésztési szelekciós programmal kell rendelkeznie mindenek előtt. Ismernie kell tenyésztési szigorúságának határait, illetve szelekciós szisztémával kell rendelkeznie. mint tenyésztési tervvel. Tudnia kell, milyen tulajdonságokat akar rögzíteni, erősíteni és miket kíván hosszú távon változtatni, javítani. Tudom, mindez egybecseng a sporttenyésztés kívánalmaival - csak ne feledkezzünk meg arról, hogy a belső adottságok valóban jobban öröklődnek, de jobban befolyásolhatók is a környezet által. A szelekciós munka lényegesen nehezebb. Egyetlen ballépés és tévedés hosszú időre megbosszulja magát, ráadásul rögtön nem is észrevehető.

A munka nehézségét több tényező is fokozza. Egyrészt bebizonyosodni látszik, hogy sajnos a belső értékek pozitív mivolta nem áll mindig összhangban a küllemi adottságok gyönyörűségével - sőt sok esetben, mikor a tenyésztő rátalál ideáljára, akkor derül ki, hogy nem lehet szépségvárományos, mert mondjuk épp a méret alsó határa vagy fejarányai túltolódnak a kívánatoson.

A másik problémát pont a puli ékessége, a szőre okozza. A birkák mellett dolgozó pulitól a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem várható el, hogy földig érő köntöse legyen. Tincsei közt szalma, törek éktelenkedik az istállóban és bogáncs, toklász a legelőn.

Ősszel és tavaszszal, kihajtáskor és beistállózáskor a nyáj mellett nélkülözhetetlen, viszont a hasított juhkörmök által feldagasztott sártól fürtjei szennyeződnek, nemezesednek. Ez a folyamat a kiképző pályákon még csak-csak elkerülhető de ott más problémák adódhatnak.

Egy apportozó és egy őrző-védő pulinak szintén dolgoznia kell, ha minden kötél szakad is. Az apportfa erősíti a kutya állkapcsát éppúgy, mint a csibészkar, de gondot is okozhat. Ha az akadály ugrásakor az apportfa beakad, ha a fogáskor a csibészkar feszítésre nem enged, bizony akkor előfordul, hogy letörik egy fogdarab.

Agility sportban az a gond, hogy a méret szerinti akadály magasság teljesítése közben a puli nagy szőre okoz verőhibát és emiatt jár pontlevonás.

Mindezek hétköznapi gondok, de ezek a szépségviadalon visszavetik az esélyeket. Következményként minden munkaágazatban megnyírják a pulit. A nyírás és a felsorolt okok miatt használati pulitenyésztők keveset törődnek a küllemmel, sokkal inkább a fajta egészségével, kisugárzásával. Következtetésként mégis azt kell levonnunk, hogy a két irányzat soha nem szakadhat el egymástól és nem lehet elválasztani őket. Nemcsak a már idézett "tartalomhoz a forma" elv megtartása miatt, hanem más fajták példáján okulva a későbbi, jövőbeli nehézségek elkerülése végett. A puli tenyésztésének célja soha nem lehet két változat kialakítása, egy küllemi pompájában gyönyörű és egy belső értékeiben páratlan változat kitenyésztése. Sokkal inkább egy tökéletes, külsejében és belsejében egyaránt egyedülálló puli nemesítése...

 

Mit miért?

Mint fentebb utaltam rá, fontos a munkakutya-tenyésztés során - sőt a legfontosabb - a küllem megítélése, bírálata. A vérbeli munkakutyások szájából mindig hallani, hogy mindez másodlagos egy-egy jó belső tulajdonság értéke mellett. Ez lényegét tekintve így is van, csak nem szabad elfelejteni a "mit miért?" elvet. Azzal is tisztában vagyok, hogy a használati pulival foglakozók /igaz sokszor titkon/ törődnek evvel és figyelik az aktuális szabályokat, változásokat. Mert egyetlen dolgozó puli sem jelenhet meg ápolatlanul egy terelőversenyen, az agilitypályán, illetve a munkavizsgán. A történet akkor teljes és akkor kerek, ha egy jól szereplő, teljesítő kutya küllemében is elismerést érdemel.

Visszatérve a "mit miért?" elvre: egy-egy fajta standardja és különösen a pulié annak jegyében született, hogy a használat során szelektálódott és kialakult külső és belső tulajdonságokat rögzítse. Pulink tehát nem a tervező asztalon megszületett gondolat megvalósulása, hanem fajtaleírása a gyakorlat során kialakult "megjelenés asztalon" történő rögzítése. Aki a standardnak akar minél jobban megfelelni, az nem tesz mást, mint a fajta rögzített tulajdonságainak próbál eleget tenni.

A küllemi bírálat tehát munkakutyáknál is nagyon fontos. A bírálatok a fajtaleírás tudásának birtokában a közhiedelemmel ellentétben legtöbbször nem a kiállításokon és a tenyészszemléken születnek, sokkal inkább egy-egy tenyésztő privát műhelyében. Ezért van szükség a saját állomány saját bírálatára. Ez azonban nem mehet másképp, csak ha a standardot megfelelően értjük és értelmezzük.

A küllembírálat során tehát a szépség fogalmának elsősorban funkcionális értelmezést kell kapnia túl az esztétikai szempontokon. A beállításon kívül a mozgás közben történő bírálat is ezt a tényt sugallja. A szépséges puli tehát a standard szerint anatómiailag jól felépített, izomzata kidolgozottan feszülő, mozgékony és egészséges úgy testileg, mint lelkileg. A bírálat során tehát megítélésre kerül az arányosságon, szőrzeten, anatómiai tökéletességen túl a sajátos karakter is. A külsőleg szép, tehát rosszul dolgozó puli tévhiedelmének eloszlatására vegyük figyelembe a következőket. Az idegrendszeri hibákon túl az alkati rendellenességek is károsak a munkavégzésre. Csak alkatilag megfelelő puliból válhat megfelelő munkakutya. A bírálat során pedig a legjobb munkaképességet valószínűsítő alkatot részesítik előnyben. A két dolog tehát egymásnak ikertestvére, kiegészítője.

A tenyészszemle és a kiállítás közötti első különbség, hogy a tenyészszemlén nincs sorrendiség. A bírónak a minősítés során egyforma mércét kell alkalmaznia. Tenyészszemlén nem kifogásolható például egy szoptatás miatt levetkőzött szőrtakaró, míg kiállításon a versenyzőt lényegesen visszavetné helyezésében.

A bírálatok során a bíró a tevékenységével a tenyésztést befolyásolja, a tenyésztő szervezet célkitűzéseinek megvalósulását szolgálja. Az a bíró jár el helyesen, aki minden hibát felismer, felderít és minden előnyt felmér, majd a hibákat és az előnyöket rangsorolja. A fontosabb tulajdonságokat állítja előtérbe és összeveti a hibák és erények fontosságát. Ennek alapján alakul ki a szereplő pulik értékrendje mely a végeredményt adja. Egy bírálat nem lehet túl hibafeltáró, de túl magasztaló sem.

A bíró munkája nyilvánosság előtt zajlik és döntéséért ő a felelős. Szerencsére egyre kevesebb esetben találkozunk titokzatoskodással. Az igazi bíró tekintélyét nem csorbítja ha a közönségnek megmagyarázza a hibákat és felhívja a figyelmet az előnyösségekre. Így lehet egy bírálat kiválóan alkalmas az ismeretterjesztésre. Így ismerhető meg a legjobban a mit miért. Minden tenyésztőnek, a munkakutya-tenyésztőnek is fontos az, hogy tudják meg, mely tulajdonságok kívánatosak, fontosak, mely hibák súlyosak, lényegesek. Arról nem is beszélve, hogy egy hangos bírálat a "ringkibicek" sorait is ritkítja - sőt szubjektív vélemények helyett objektív döntést kínál.

Tanulságként, ha kissé nyersen hangzik is, de igaz: minden kutyának van hibája, és hibátlan kutyák csak a mesében születnek. Másrészt az az ember, aki nem kíváncsi a saját kutyája hibájára, az nem tenyésztő! Igenis a hibákból tanulunk, az visz bennünket előbbre a fejlődés útján. Ha valaki a reálisan felmért hibák /nem rendellenességek/ elmondását nem segítő szándékként fogja fel, hanem megsértődik, az álomvilágban él, a saját kutyája álomvilágában. Mivel minden tenyésztő elképzelése más és más, mivel minden ember, minden tenyésztő mást tart fontosnak saját értékrendje szerint, ezért a hibákat, kedvezőtlenebb dolgokat is eltérő módon állítjuk rangsorba és vesszük figyelembe saját tenyésztői munkánk során. Megpróbáljuk a dolgokat összefésülni, reálisan és globálisan látni oly módon hogy a leendő párosítást, illetve az utódok számára kiválasztott kant is ezek szerint válasszuk meg. Messzemenő következtetéseket levonni egy kölyök viselkedéséből, külleméből nem lehet, de az árulkodó jelek számunkra helyes utat mutathatnak. Hozzá kell tennem, hogy a meglévő, nem tökéletes dolgok ellenére örömmel tölt el. mikor józan kritikus véleményeket kapok. Mert megpróbálva globálisan gondolkodni, a javítandó tulajdonságok kedvezőbbé tétele érdekében kell pároztatásakor a kanokat megválasztani. A leendő kan azokon a színtereken legyen erősebb, amiket javítandónak ítélünk. Senkinek nem lehet célja egy mindenki számára tökéletes kutya kitenyésztése annál az egyszerű oknál fogva, mert ez lehetetlen. Minden igazi tenyésztő törekvése egy saját arculat kialakítása, amivel lehetővé teszi, hogy az általa kitenyésztett kutyák miben és mennyiben legyenek mások, esetleg jobbak, mint a többi tenyésztő kutyái, miáltal a választott fajta történelmében, tenyésztési történetében maradandó, kitörölhetetlen lenyomatot is hagy és elősegíti a fajta fejlődését.

 

A következő számban áttekintjük a puli kölyökkorának jelentőségét a használhatóság szempontjából, illetve megtesszük az első lépéseket a puli tanítása terén.nyitókép: Juhász László

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)