Magyar fajták
A puli használati értékei I.
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  2010. október 23.

A most induló rovat-, cikksorozattal szeretnék rávilágítani a puli igazi értékére, lépésről lépésre áttekinteni a fajta és azon belül az egyes egyedek fejlődését, a lehetőségeket. Az egyes részek természetesen egymásra épülnek, mely részek bepillantást nyújtanak az alapoktól, tenyésztési kezdetektől egészen a komoly kiképzési irányok ismertetéséig.


Írásaimat egyrészt a hiánypótlás szándéka indította el, hiszen konkrétan a puli használhatóságával, kiképzésével kapcsolatban a publikált szakirodalomban csak nyomokban találkozhatunk. Egyrészt tehát a keletkezett űrt szeretném tőlem telhető módon kitölteni, hogy összességében, folyamatában fogjuk össze a puli belső tartalmát. Másrészt mivel sem a terjedelem, sem a kifejtés nem ad módot a részletes kidolgozásra, a rovat egyes megjelenő írásai pusztán rávilágítanak egy-egy téma jelentőségére, fontosságára. Tehát az írás célja a figyelemfelkeltés, talán a kezdő lökés megadása...

 

A KEZDETEK

A hazai kinológia újításának, korszerűsítésének időszakát élve először tekintsük át a használati kutyafajtákon belül a puli sorsát, történetét. Az áttekintést messziről kezdjük, mikor őseink a vadászó, halászó, gyűjtögető életmódról áttértek az állattartásra, növénytermesztésre. Ekkor az ember létérdeke volt, hogy használja a mellette lévő, segítő kutya képességeit nem kizárólag azért, hogy vagyonát, állatait megvédje hanem, hogy irányítani, hajtani tudja őket illetve saját felügyelete alatt tartsa. Ez azonban nem volt elegendő, hiszen a kutya képességeinek felhasználásán túl az embernek szüksége volt arra, hogy az adott tulajdonságok mindig rendelkezésre álljanak, illetve a képességek alakulását saját érdekeinek megfelelően formálni, irányítani tudja. Elkezdődött hát a kutyatenyésztés. Így fordult át a pusztán érdekközösségen alapuló kapcsolat tudatos tevékenységbe.

Az ember formálni kezdte a mellette először csak vadászó kutya jelzőképességét, vadfelhajtó képességét, amiért cserébe biztonságot, kényelmet és élelmet adott. Az emberiség fokozatos fejlődésével fejlődtek és növekedtek az elvárt, végrehajtandó feladatok. Újabb állatok háziasításával a kutyák tenyésztésének specializációja indult meg. Nemzetünk őseinek ez nem jelentette feltétlenül azt, hogy egyes eltérő feladatok teljesítéséhez más kutyafajták szükségeltetnek, hiszen a nomád állattartó tevékenység kialakulásával háziasodott, kialakult az ősmagyar ember mellett egy olyan kutyafajta, a puli, ami alkalmasnak találtatott többféle speciális feladat végrehajtására. Eltérően, kizárólagosan a más nemzetek által végzett kezdeti kutyatenyésztéstől az ősi magyarság a sokasodó, egymástól lényegesen is eltérő feladatok kutya segítségével történő megoldását nem külön fajta tenyésztésében, fejlesztésében látta, hanem a már ősidők óta mellette élő, magán a saját keze nyomát viselő fajta, a puli mint fajtán belüli célirányos alakításában. A célok szerint válogatott tehát de megmaradt a már jól bevált fajtán belül. Evvel kezdetét vette a használat szerinti céltudatos tenyésztés. Beláthatjuk, hogy ősidők óta a puli tenyésztése haszonállattenyésztés volt. Kialakult fajtán belül a juhok és külön a marhák mellé alkalmas puli, utolsó irányzatként a valamikori rendfenntartás, karhatalom, csendőrség mellé való tekintélyesebb típus illetve az uradalmak, tehetősebbek, asszonyok, feleségek mellett feltűnt luxusabb, öleb, házi kedvenc változat. Ez az ősi szelekció, fajtán belüli kiválogatódás szelleme az ami az utóbbi idők elhíresült, drámai szemléletét optimistán világíthatja meg. Az ember tudásával egyre jobban, bátrabban avatkozott bele a kutya tenyésztésébe. Ez eredményezte a mára kifejlődött fajtagazdagságot. Szerencsére a magyar ember ezt fajtán belül is produkálta, minek következtében létrejött és fennmaradt a puli képességeinek sokoldalúsága, jellemgazdagsága.

Az utóbbi időben végbemenő, kibontakozódott sporttenyésztés átalakította a használati puli értékrendjét csakúgy mint a többi fajtánál. Mivel az eltelt idő a használati puli és a sporttenyésztett puli kitenyésztése között nem túl nagy, illetve a használati pulit évszázadokon át tenyésztették míg a sport pulit néhány évtizede így meglehetősen nagy remény van arra, hogy az eredeti értékek, maga a kitenyésztés célja nem veszett el. Ezt a tényt igazolja, hogy a belső tulajdonságok lényegesen jobban öröklődnek a küllemi jegyeknél illetve a ma élő pulik viselkedése, jelleme, parázs természete alkalmas a továbbfejlődésre, bár képzetlenül de megmaradt eredeti, ősi valójában. Hozzá kell tenni, hogy ha a divat szabta folyamatnak nem sikerül gátat vetni akkor beláthatatlan, visszafordíthatatlan következményekkel járhat. A divat által manipulált hobbi valljuk be egyeseknek tiszavirág életű vagy akár tartós, csalóka sikereket hoz, másoknak erkölcsi és nem utolsó sorban anyagi hasznot. Ebben a pulisok mindig kissé különböztek a többi fajta tenyésztőitől, kilógtak a sorból, hiszen összehasonlítva a slágerfajták jövedelmezőségével és a kiállítási formában tartás nehézségeivel, a puli sajnos a periférián helyezkedik el. A puli beilleszthető ugyan a divatkutyák rendszerébe de a közhiedelemmel ellentétben nem a divatváltozásoknak kitett. Igaz, egy ideje egyoldalú, küllem szerinti kiválogatás történik de még egyáltalán nem késő, hogy ez megváltozzon, cáfolatot nyerjen. Erről tanúskodik maroknyi lelkes tenyésztő és tartó akik nem csak gyönyörködnek pulijukban, de használják, fejlesztik annak képességeit, eredeti, belső értékeit. Vannak erre irányuló törekvések tenyésztésszervezeti szinten is, hiszen következtetésként leszögezhető, hogy a tenyésztés ami gyakorlatában nem ellenőrzi napra készen mind a testi, mind a lelki képességeket az előbb-utóbb elveszíti azokat...

 

A CÉL SZENTESÍTI AZ ESZKÖZT

Az ősi elődeinktől kaptuk hát örökségül a pulit és a mi feladatunk megőrizni. Nézzük most meg mi volt elődeink mozgatórugója. Az állatok és a jurták mellé olyan kutya kellett, ami a legsokoldalúbb, amely sokmindenre használható és ráadásul nemzetünk fajtája, nemzetünk lánya, a kutyák királynője, minden ízében magyar. Olyan speciális fajta, amely alkalmas az aprójószágoktól kezdve a juhok mellé, de a marhák durvább hajtására, sőt vérmérsékleténél fogva a vagyon őrzésére, védelmére, akár rendészeti feladatokra is. Ezekhez a feladatokhoz szükségeltetnek tulajdonságok. Ezek a tulajdonságok a kiegyensúlyozott idegrendszer, a tettrekészség, kezelhető magatartás. A kutyák királynőjének bátornak, félelmet nem ismerőnek, zsákmányösztönnel rendelkezőnek kellett lennie. Ugyanakkor erőteljes, de kitartó is kellett, hogy legyen fáradhatatlansága mellett. Nem lehetett nehézkes, mert ügyességét, mozgékonyságát veszélyeztette volna. Mindezek a belső tulajdonságok küllemi sajátosságokat is feltételeznek. Univerzális nemzeti fajtánk testi adottságaiban alkalmas kellett, hogy legyen a felsorolt belső értékek megfelelésére. Tanulmányozva a kinológia tudományát és elmélyedve az egyes fajták belső elemzésében az alábbi következtetés vonható le. A pásztorok által használt és kitenyésztett kutyák a legsokoldalúbbak, a legtöbb speciális feladatra alkalmasak, a legjobban képezhetők és a legjobb alapot adók egyes teljesítmény orientált célok elérésére. Ezt nem csak én állítom, de számtalan tudományosan bebizonyított tény is igazolja, illetve maga a gyakorlat tanúsítja.

Visszatérve a külső adottságokhoz, vizsgáljuk meg a használati célnak megfelelő, alkalmas küllemi sajátosságokat. A kistermetű terelőkutyák viselkedése, karaktere ügyességet feltételez. A célok eléréséhez, a mozgékonyság, fordulékonyság megvalósulásához ez a termet kellett. Ne felejtsük el, hogy Magyarországon kezdetektől fogva elkülönültek, érintetlen ősiségükben elhatárolódtak és fennmaradtak az őrző-védő ebek mint a komondor és a kuvasz. A gyorsasághoz, lendületességhez, akciós villámvégrehajtáshoz viszont a puli termete kellett. A legtökéletesebb forma kialakításának első lépése tehát a méret kérdése volt, ami csak szinte napjainkra tisztult le igazán.

Ez az a tulajdonság, amit tekintve elődeinkben szentesítette a célt az eszközzel. Négy, illetve állítások szerint többféle méretben is tenyésztették a pulit, de mindig az adott cél és használat szerint. Az adott cél elérésének másik eszköze, formai megvalósulása a négyzetesség. A törzs rövidsége lehetővé teszi a terelés, hajtás során és a feladatok végrehajtásában a fordulékonyságot, a gyors irányváltoztatásokat. Ezek nélkül a puli nem létezhetett. A hagyományos mechanikai szabályokat nem ismerve bár de a gyakorlati tapasztalatokat igen, a pásztorember e szerint is válogatta kutyáit. Nem törődött ugyan az arányokkal és a törzshosszal, de gyakorlott szeme látta, amit a fizikusok később bebizonyítottak. Lám mi lehet tökéletesebb, mint amit a természet évezredek alatt kialakított. A mozgásban lévő test hosszával megnő annak fordulási energiája. Minél rövidebb egy adott test, annál kisebb energiával és annál kisebb helyen szükséges megfordulnia illetve a fordulási idő is lényegesen kevesebb. A hosszabb, nyújtottabb "gepárd" alkat a kitartó, hosszabb távú munkához, a kilómétereken át tartó futás tempótartásához szükséges. Megfigyelve a puli ősi foglalkozását, rájöhetünk, hogy erre nincs szüksége, hiszen egyrészt munkája rövid ideig tartó vágtákból, robbanékony nekiiramodásokból tevődik össze szünetekkel, másrészt a hirtelen irányváltoztatások gyakoriak, amit a hosszú alkat a fizika törvényei szerint csak lényeges időhátránnyal tud teljesíteni.

Feladatainak ellátásához nem lehetett a puli tömeges sem. A testtömeg egyenes arányban van a lendülethez felhasznált energia nagyságával és fordítottan arányos a indulás gyorsaságával. Egyszerűen a puli nem engedhette meg magának, hogy elhízzon, mivel akkor nem lehetett sem kitartó, sem lendületes. A hamar elfáradó, nehezen meginduló, lassú jelzők nem egy aktív munkakutya jellemzői. Tudatlanul is, de a hétköznapokban igazoltan szelektáltak erre a tulajdonságokra a pulihasználó elődeink.

Mint ahogy kiválogatódtak a szikár egyedek is. Ízületeiben, izmoltságában és testalkatában valymi keveset törődtek a fajtával. Egy laza ízületekkel rendelkező és kötetlenebb izomzatú kutyaviszont kitartó munkára, hosszabb ideig tartó folyamatos munkavégzésre kevésbé képes. Arról nem is beszélve, hogy kevésbé viseli el a természet adta rideg viszontagságokat. Terelnie, hajtania, állandóan mozognia a mezőn kellett hegyen-völgyön át. Folyamatosan a természet "lágy ölén" tartózkodó, ott élő puli ízületeiben és izmaiban szikárrá fejlődve tudta csak elfogadni és végrehajtani a rá utalt feladatokat és elviselni, túlélni a zord körülményeket. A lazább egyedek nem bírták, nem bírhatták ezt, hiszen állandó egészségi gondokkal, végtagproblémával, kifáradással, kimerültséggel küszködtek, amiket a pásztor nem nézett el.

De éppúgy nem lehetett a puli vékony és "gebe" sem, hiszen akkor sem bírta volna. A finom, karcsú, légies egyedek saját önzsaroló szervezetük áldozatai lettek. A kitartást, nagy munkabírást igénylő használatot csak az a puli teljesíthette, aki rendelkezett elegendő energiával és erővel. Ez már csak azért is kellett, mert a gazda táplálás terén sem kényeztette el puliját. A nélkülöző, sokszor rideg táplálkozásra könnyűséggel, erőtlenséggel reagáló egyedek nem maradhattak munkában, így tenyésztésben sem.

A szőrzet kialakulására sokféle magyarázat, több teória is bebizonyosodni látszik. Pulink sajátos, csak rá jellemző szőrköntöse óriási nemzeti kincs. Bizonyos, hogy az időjárás óriási szerepet játszott a jellegzetes forma kialakulásában. Hű maradva a leírtak eredeti vezérfonalához, ismét a használat és a megjelenés összefüggése tűnik elő.

A zord telek és tikkasztó nyarak, a vakító hó és az égető nap, valamint a kíméletlen csapadékos időszakok túlélése tette a puli bundáját ilyen jellegzetessé. Mert másképp nem maradhatott fenn, nem maradhatott meg és nem bizonyíthatta volna be az emberiségnek de legfőképpen nekünk, magyaroknak létjogosultságát, alkalmasságát és megfelelni képességét a mindennapi életben, a használatban, a munkában...

 

 

A következő részben kicsit bepillantunk a puli használati tenyésztésének aktuális problémáiba. A teljesítményorientált párosítás általánosságainak néhány kérdését is megvizsgáljuk...
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)