Társunk a kutya
Mennybe mennek-e a kutyák?
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Eifert Anna  |  2012. február 23.

Mennybe mennek-e a kutyák?

Két évtizeddel korábban írók, filozófusok és akadémikusok világi nézeteket egyesítettek az állatokra vonatkozó teológiai passzusokkal, hogy megállapítsák, mi Isten szándéka az állatokkal. Az amerikai Dog Fancy című kutyás lap különböző vallások képviselőinek, illetve filozófusoknak tette fel a kérdést: kutyák számára is nyitva áll a Mennyország kapuja?


Az állatok iránti etikai érzékenység filozófiai és politikai érvényességet nyert a nyugati államokban, s ez lehetővé tette a különböző vallási művek, így a Biblia vizsgálatát is az állatokra közvetlenül illetve szimbolikusan vonatkozó hivatkozásokkal kapcsolatban.


Brian T. McSweeney
katolikus pap, New York

     - Mi a katolicizmus álláspontja az állatokról?
     - Tudtommal nem található semmilyen utalás a Bibliában Jézusról, hogy kapcsolatba került volna kutyákkal, egyházunknak azonban vannak idevágó tradíciói. Mindenekelőtt tisztelnünk kell Isten minden teremtményét, így a kutyákat is, s kötelességünk kedvesen bánni az állatokkal. Az állatok Isten teremtményei, így ő róluk is gondoskodik. Az állatok viszont nem tudnak absztrakt módon, tudományosan gondolkodni. Abban különbözünk mi, emberek a föld többi lényétől, hogy van lelkünk.
     - Létezik valamilyen tanítás az állati túlvilágról?
     - Azt tudjuk, hogy az emberi lélek hova jut halála után, de hogy az állati...? Jézus azt mondja, minden teremtmény megújul a Paradicsomban. Így a kutyatartóknak azt mondhatom, hogy a lehetősége megvan négylábú társaik mennybemenetelének, elvégre a Mennyország nem holmi sivár, állatok és növények nélküli világ. 
     - Tehát a katolicizmus azt tanítja, hogy a kutyák is mennybe mehetnek? 
     - A Paradicsom az emberek számára lett teremtve. Így egy kutya nem saját maga révén, hanem kizárólag az emberhez kötődő kapcsolata révén juthat a mennybe. Úgy gondolom, Isten megengedi nekünk, hogy szeretett társunk örökké mellettünk maradjon.

Gershon Winkler
rabbi, New Mexico

     - A zsidó hit szerint van a kutyáknak lelkük?
     - Nálunk régi tradíció az állatok, különösen a kutyák tisztelete. Tanításaink szerint minden emberi és állati lénynek lélek adatott, s minden lélek visszatér teremtőjéhez. Az írás szerint minden igaz ember ismeri állatai lelkét. A Talmud több helyen is említ olyan ókori rabbikhoz tartozó állatokat, akik részesei voltak gazdáik vallási szertartásaiknak. Az ókori Izraelben emlékművet állítottak egy kutya tiszteletére, aki - hogy megmentse gazdája életét - maga ivott a kígyóméreggel szennyezett vízből. A kutya megpróbálta figyelmeztetni a pásztort, de az nem figyelt ugatására, így a kutya a vízhez rohant, ivott belőle és meghalt, hogy megmentse gazdáját. Az emlékmű neve Nafsha D'kalba, mely annyit tesz, "a kutya lelkének emlékére".
     - Ön szerint mennybe jutnak a kutyák?
     - Minden teremténynek lehetősége van bejutni az Édenkertbe. Minden állat elnyeri jutalmát, az isteni üdvösséget, attól függően, hogyan élt a földön. 
     - A kutyák csak az emberhez való kapcsolatuk révén juthatnak a mennybe?
     - Keresztények és zsidók körében egyaránt elterjedt nézet, hogy az állatok értünk, emberek miatt léteznek. Ez nem így van. Nekik is van lelkük, szellemük, ők is hoznak döntéseket.

Pema Wangak láma,
a Tibeti Buddhista Központ vezetője, New York

     - A buddhizmus szerint van a kutyáknak lelkük?
     - Mi ezt öntudatnak, értelemnek nevezzük. Hitünk szerint minden embernek és állatnak van öntudata, de ez nem jelenti azt, hogy egyformák vagyunk. 
     - Mi történik a kutyákkal a reinkarnációban, újjászületéskor?
     - A halál nem létezésünk végét jelenti. Csak testünket hagyjuk el, hogy lelkünk más életformába költözzön át. Ez a másik életforma egyaránt lehet állati vagy emberi. A kutyák ugyanígy újjászületnek haláluk után. 
     - Ha valaki kutya formájában születik újjá, az egyfajta visszalépést jelent?
     - Csak ha emberi szemszögből tekintünk a világra; mi viszont nem ezt tesszük. Az ember nem a világ központja, csak egy a létező életformák közül, akárcsak a kutyák. Amennyiben tiszteljük az embereket, még több tiszteletet kell adnunk az állatoknak. 
     - A Buddhizmus szerint létezik Mennyország? Ha igen, a kutyák is bejuthatnak oda?
     - Igen, a mi hitünk szerint is létezik Mennyország, ahova mindenki eljuthat a megfelelő állapotban, pillanatban. A kutyáknál is cselekedeteik felelősek azért, mennybe jutnak-e vagy sem, akárcsak az embereknél. Ez karma, és a kutyáknak is van karmájuk. Magam is kutyatulajdonos vagyok és úgy gondolom, a kutyák különleges állatok: szerető, törődő, értő lények. Képesek emberi érzelmekre, s tudják, ki szereti vagy ki gyűlöli őket.

Andrew Linzey teológus,
filozófus, a Nottigham-i Egyetem professzora

     - A katolicizmus szerint van a kutyáknak lelkük?
     - Az ortodox katolikus gondolkodás sohasem tagadta, hogy az állatoknak van lelke, azonban csak az emberi lélek halhatatlan, mivel csak az ember képes racionálisan gondolkodni. A keresztény hitben valójában mindig igen alacsony státusa volt az állatoknak. Értelem és erkölcsi érték nélküli lényeknek tekintették őket, melyeknek nincs halhatatlan lelkük. 
     - Tehát a kutyák nem lehetnek felelősek tetteikért?
     - Szerintem a feltételezés, hogy az állatok erkölcsi döntéseket hoznak és felelősek tetteikért, eléggé abszurd. Mégis sokszor előfordult a történelem során, hogy állatokat tettek egyházi bíróság előtt zajló bűnvádi eljárások szenvedő alanyaivá, s ezek a perek legtöbbször halálbüntetéssel végződtek. Több mint 100 ilyen per jegyzőkönyve maradt fenn a IX. és XIX. század közötti Európából. Mondanom sem kell, ezek az eljárások hatalmas szenvedést okoztak az állatoknak. Különben nem kevésbé abszurd gondolat azt feltételezni, hogy Isten a Föld több millió állati és növényi létformáját csupán az ember kedvéért teremtette. 
     - Ön szerint mennybe jutnak a kutyák?
     - Számomra teljesen nyilvánvaló és teológiailag elengedhetetlen, hogy az állatok is a mennybe jussanak. Ráadásul az állatok nem bűnösek, csalók és erőszakosak, mint mi, emberek. Az állatok ártatlan teremtmények, s nem saját hibájukból szenvednek. Az igazságos Isten megváltja az állatokat szenvedéseiktől és helyet ad nekik a Paradicsomban.

Mary Buddemeyer-Porter,
a "Viszontlátom Fidót a mennyben?" c. könyv szerzője és
Stephan H. Webb,
az "On God and Dogs" c. könyv szerzője

     - Önök szerint mit mond a Biblia az állati lélekről?
     MB-P: A Biblia nem tartalmaz olyan passzust, mely kimondaná, az állatoknak nincs lelkük vagy szellemük, sőt Jób könyvében vagy a Genesisben több olyan megállapítás is van, mely szerint kifejezetten minden élőlénynek van lelke. Sajnos minden vallás közül leginkább a kereszténység ellenzi ezt a feltételezést.
     SW: Szerintem a tradicionális kereszténység nincs az állati lélek ellen, hiszen a Biblia szerint is minden állat Isten teremtménye, s Isten ígérete rájuk is vonatkozik. Azonban az iparosodott, túlcivilizált, tudományos nyugat negatív gondolkodása az állatokról a kereszténységet is kompromittálta. 
     - Tehát az állatoknak van lelkük és mennybe juthatnak?
     MB-P: A mennybe jutáshoz lélekre, értelemre és ártatlanságra van szükség. Az állatoknak van lelkük, értelmük és ártatlanok, bűntelenek. Nem kell őket megváltani a bűntől, mint az embereket.
     SW: A Biblia feltétlenül a mennybe helyezi az állatokat. A próféták Isten végső királyságának ábrázolásakor mindig is szerepeltek állatok. Sehol nem szerepel, hogy a mennybemenetel a racionális értelem jutalma lenne. 
     - A katolicizmus szerint a kutyák csak az ember révén, az emberért juthatnak a mennybe?
     MB-P: Nem tudok olyan részéről a Bibliának, mely ezt állítaná. A kutyák nem az emberek kedvéért jutnak a mennybe. Azért jutnak oda, mert oda tartoznak, Isten magához veszi őket, s ő nem nekünk, embereknek teremtette őket, hanem saját magának.
     SW: A Biblia szerint minden kutya a mennybe megy, akár kóbor, akár elkényeztetett jószágról van szó, bár a Biblia logikája szerint a Paradicsom elsősorban a legtöbbet szenvedett lények jutalma. 
     - A kutyák cselekedetei befolyásolják a mennybe jutásukat?
     MB-P: Az ő döntéseik nem számítanak, hiszen mentesek minden rossztól. Ha bűnt is követnének el, nincsenek tudatában.
     SW: A kutya kiemelkedik a többi állat közül, hiszen vadállati természetét alávetette a szeretetnek. Szerintem minden kutya a mennybe jut.nyitókép: archiv

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)