Archívum - Társunk a kutya
A Kutya 1956 Könyvismertető
Kubinszky – Szél : A kutya Mezőgazdasági Könyvkiadó 1956
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  2010. április 03.

Hazánkban sem a háború alatt, sem a háború óta a kutyatenyésztő egyesületek nem voltak állandó jellegűek. Így fordulhatott elő, hogy egyfajta kutyát több egyesület is törzskönyvezett, s még súlyosbította a hibát, hogy nem egyöntetű eljárások alapján.


Jelenleg aTenyészállatforgalmi Gazdasági Iroda végzi a törzskönyvezést kirendeltségei útján. A fajtatiszta kutyák fajtánként külön törzskönyvbe kerülnek.

A régebbi egyesületek törzskönyvi adatait már mind átvették és e kiegészített törzskönyv szerint adják országos viszonylatban a sorszámot, természetesen fajták szerint. A törzskönyv (pedigré) tartalmazza a tenyésztő nevét, lakcímét, a kutya és a tenyészet (kennel) nevét, a kutya fajtáját, nemét, a szőrzet minőségét és színét, a kölykezési napot, szülők, nagyszülők neveit és törzskönyvi számait.

A törzskönyvezés pontosságának alapfeltétele, hogy a felsorolt adatok a valóságnak megfelelően legyenek kitöltve, a szülők és nagyszülők adatait eredeti okmányokkal, vagy azok hiteles másolatával igazolja.

Az olyan kutyákat, amelyek szülei ismeretlenek és tenyészértékükről adataink nincsenek, nem szabad törzskönyvezni, mert ez a törzskönyv megbízhatóságát és célkitűzését ingatja meg. Meg kell azonban említenünk, hogy vannak esetek, amelyek kellő mérlegelés alapján megfontolás tárgyát képezhetik, mint pl. egyes állami szervek tenyészetéből származó kölyökkutyák törzskönyvezése a szülők ismerete nélkül, vagy idegen országból behozott, jó fajtajelleggel rendelkező állatok törzskönyvezése, de ennek árnyoldala, hogy nem ismerve az ősöket, nem tudjuk, miként válnak be a tenyésztésben. Fel kell még hívnunk a figyelmet arra, hogy egyes lelkiismeretlen tenyésztők fantasztikus származásokat jelölnek meg, hogy így a kutyakölyköket drágábban értékesíthessék.

A törzskönyvezés célja, hogy módunkban álljon a születendő kölykök őseit ismerni vagy megtudni. Nem helyes egy kölyökkutyát első látásra törzskönyveznünk, mert kis korában minden fajta kölyök tulajdonképpen csak egy fajtajelleg nélküli kis szőrcsomó. A törzskönyvvezetés eredetiségének és hűségének megőrzésére a következő előfeltételeket kell betartani: a törzskönyvezett szuka és kan pároztatása után 14 nappal fedeztetési lapot kell kiállítani és mindkét tulajdonosnak aláírásával hitelesíteni. A kölykezés után legkésőbb 60 nappal alom-bejelentőt kell kiállítani a kölykök nevének és nemének feltüntetésével. Egy alomból csak 5 kölyök előjegyzését fogadják el és a törzskönyvi előjegyzést minden kölyök számára egyszerre kell kiváltani. Jelenleg a gyakorlat szerint a törzskönyvi előjegyzéssel ellátott kutyákat 8 hónapos korban faji jelleg elbírálás céljából be kell mutatni és akkor állítják ki a végleges törzskönyvet.

Meg kell azonban említenünk, hogy ez a gyakorlat csak átmenetileg megfelelő. Át kellene térnünk a szomszédos államokban követett gyakorlatra, amely szerint a törzskönyveket a kölykezéstől számított pár hét múlva kiállítják és az adatok helyességét, valamint a kutya azonosságát a tulajdonos kézjegyével tartozik igazolni. Ez a törzskönyv ezután a kutyával megy, ha új tulajdonoshoz kerül.

 

 

A KUTYATENYÉSZTŐ EGYESÜLET

 

A kutyatenyésztő egyesületek célja a tenyésztők összefogása, támogatása, szaktanács-adás és kedvezmények biztosítása számukra, hogy ezáltal elősegítsék az egyes kutyafajtáknak a megjelölt helyes irányban történő tenyésztését.

Az elmúlt húsz év alatt számos egyesület működött hazánkban, de a második világháború óta csak a törzskönyvezés ügyét rendezték, az egyesület nem alakult meg és ezen belül a tagok összefogása sem történt meg. 1954 őszén az Agrártudományi Egyesület Kisállattenyésztési Szakosztálya keretén belül kapott helyet a magyar kutyatenyésztés, s a tagok számának növekedése folytán önálló szakosztállyá alakult. A kutyatenyésztési szakosztály iparkodott az egyesület feladatát a lehetőségekhez képest megoldani és mintegy a tagok buzgóságára támaszkodva igyekszik ezen célokat elérni. A kutyatenyésztők a kutyafajták alábbi csoportosítása szerint tömörülnek: magyar fajta, vadász, vizsla, kotorék, őrző-védő, német juhász és egyéb fajta.

A kutyatenyésztő egyesület előtt nagy feladatok állnak. Az évek hosszú sora óta szervezetlen kutyatenyésztők összefogása, kellő szakfelvilágosítása, a tenyésztési kedv felébresztése, a fajtatiszta kutyák rendes áron való elhelyezése és általában az ebtrenyésztésnek olyan nívóra emelése, mely már megvan valamennyi külföldi államban, s amely nemzetgazdasági és valutáris szempontból döntő jelentőségű lenne.

Az ország különböző területein – rendszerint valamely nagyobb városi gócponttal – már bevonták a munkába a tenyésztőket és igen eredményesen működnek a kutyatenyésztés érdekében. Az ilyen csoportok felállítása fontos, mert bizonyos fajták tenyésztése és használatba állítása vidéki viszonylatban különösen jelentős.

 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
Bejelentkezés
 
 
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)