Archívum - Ebtenyésztés jogi környezete
1996. évi CXXX. törvény
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
kutya.hu  |  1998. június 21.

1. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 2. §-a a következő b) ponttal egészül ki: 

(A törvény hatálya kiterjed)
"b) az a) pontban felsorolt állatok körébe nem tartozó, minden egyéb állat gazdasági haszonszerzés céljából - külön jogszabályban meghatározott módon - történő tenyésztésére;"

2. § Az Átv. 2. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a jelölése c) pontra változik:
"c) valamennyi - az a)-b) pontban megjelölt - állat tenyésztésével, tenyészállat és szaporítóanyag előállításával, forgalmazásával és felhasználásával foglalkozó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra."
3. § Az Átv. 49. §-a (1) bekezdésének a) pontja a következő 17. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
a) a földművelésügyi miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat, így különösen)
"17. a 2. § b) pontjában meghatározott állatok tenyésztési, törzskönyvezési szabályait"
(rendeletben határozza meg.)
4. § Az Átv. 49. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A jellemzően kedvtelési céllal tartott állatok esetében külön jogszabály a törvény előírásaitól eltérést engedélyezhet."
5. § Ez a törvény a kihirdetéstől számított 8. napon lép hatályba.

A törvényt az Országgyűlés az 1996. december 19-i ülésnapján fogadta el.

Az 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről

49. §-a:
49. § (1) Felhatalmazást kap
a) a földművelésügyi miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat, így különösen
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit,
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés alapelveit,
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét,
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét,
5. az apaállat-elláttás módját, feltételét és költséghozzájárulásának módját,
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartását és támogatási rendjét,
7. a fajtaelismerés rendjét,
8. a tenyésztő szervezetkénti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait,
9. az állatok egységes számozási, azonosítási és nyilvántartási rendjét,
10. a mesterséges termékenyítő állomás, apaállat szaporítóanyag előállításra történő felhasználásának, embrióátültető állomás, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
11. a művi szaporító tevékenységgel összefüggő részletes szabályokat,
12. a díjfizetés ellenében végzett feladatokat és azok díjait,
13. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalához és kiviteléhez való hozzájárulás szakmai előírásait,
14. a minisztérium költségvetéséből történő támogatások igénybevételének rendjét, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait,
15. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket és a képzésre vonatkozó szabályokat,
16. a tenyésztési hatóság kijelölését, feladatait, hatáskörét
rendeletben;
b) a földművelésügyi, valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, hogy az őshonos és védett állatfajták körét együttes rendeletben
határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a földművelésügyi miniszter, hogy az e törvény alapján hatáskörébe utalt feladatok ellátását, jogszabályban az általa kijelölt szervre, illetve szervezetre átruházza.

 
HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
Bejelentkezés
 
 
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 
Nincs hirdetés!
 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)